Audytor wewnętrzny systemu zarządzania jakością wg ISO 9001:2015


Kod i temat szkolenia:

ST 03 - Audytor wewnętrzny systemu zarządzania jakością wg ISO 9001:2015


Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest nabycie uprawnień do prowadzenia auditów wewnętrznych systemu zarządzania jakością.


Dla kogo:

Szkolenie polecane jest dla kandydatów na auditorów wewnętrznych systemu zarządzania jakością.


Program szkolenia:

Szkolenie odbędzie się w formie krótkich wykładów, moderowanych quizów, ćwiczeń na dokumentacji auditowej.

Program szkolenia:

 1. Rodzina norm serii ISO 9000
 2. Proces certyfikacji
 3. 8 zasad zarządzania
 4. Podstawowe definicje dotyczące systemów zarządzania jakością przydatne dla auditorów - norma ISO 9000:2005
 5. Omówienie wymagań normy ISO 9001:2015 i definicji z ISO 9000:2015
 6. Omówienie wytycznych do auditowania wg normy ISO 19011
 7. Symulacja auditu - ćwiczenia
  1. sporządzenie planu auditu
  2. przygotowanie się do auditu, w tym sporządzenie listy pytań / listy kontrolnej
  3. spotkanie otwierające
  4. badanie auditowe - rozmowy z auditowanymi, notowanie uwag, spostrzeżeń i niezgodności
  5. spotkanie zamykające
  6. zapisywanie niezgodności
  7. sporządzenie raportu z auditu

Egzamin - osoby, które zdadzą egzamin otrzymają certyfikat brytyjskiej jednostki certyfikującej DAS.


Zalecenia:

-


Terminy i miejsa szkolenia:

17 - 19.10.2017 - Częstochowa


Adresy:

Siedziba Biura "SYSTEM" Sp. Jawna, ul. Faradaya 53 lok.44, 42-202 Częstochowa lub Wydział Zarządzania Politechniki Częstochowskiej


Cena:

400 zł netto 


Cena obejmuje:

 • udział w szkoleniu,
 • materiały szkoleniowe,
 • przerwy kawowe,
 • przeprowadzenie egzaminu,
 • zaświadczenie ukończenia szkolenia wydane przez Biuro System Sp.J.,
 • certyfikat brytyjskiej jednostki certyfikującej DAS po pozytywnym zdaniu egzaminu (1 egzemplarz w j. polskim).

Trenerzy:

Szkolenie poprowadzi wykładowca posiadający bogate doświadczenie w zakresie wdrażania, doskonalenia oraz auditowania systemów zarządzania.


Kontakt:

Dariusz Okraska tel. 34-321-43-80, 504-255-339, d.okraska@biuro-system.com

Andrzej Kowalkow tel. 34-321-43-80, 504-255-340, a.kowalkow@biuro-system.com


Dodatkowe informacje:

-


Jak zgłosić uczestnictwo w szkoleniu:
1. Pobierz formularz, wydrukuj, uzupełnij i prześlij na numer fax (34) 361 45 24.
2. Pobierz formularz, wydrukuj, wypełnij, zeskanuj i wyślij na adres szkolenia@biuro-system.com.


Wpłaty na rachunek:
Biuro Usług Doskonalenia Zarządzania i Organizacji „SYSTEM” Sp. J.
42-200 Częstochowa ul. Faradaya 53 lok 44
PKO BP II O / Częstochowa 81 1020 1664 0000 3602 0024 1398
W tytule przelewu prosimy wpisać tytuł lub kod szkolenia.

Płatności należy dokonać najdalej na trzy dni przed terminem rozpoczęcia szkolenia po otrzymaniu potwierdzenia uczestnictwa lub na miejscu w dniu rozpoczęcia szkolenia, tylko po prawidłowym wypełnieniu i wysłaniu zgłoszenia na fax.

Jeżeli masz jakiekolwiek pytania, zadzwoń (34) 321 43 80.


                                     Pobierz formularz

Nasza misja

Nasza metoda

Nasi klienci

Misją Biura „SYSTEM” Sp. J. jest wspieranie firm i organizacji w obszarach prowadzonej przez nich działalności poprzez obsługę, doradztwo i szkolenia w zakresie systemów zarządzania, bezpieczeństwa i higieny pracy, ppoż., ochrony środowiska, umiejętności interpersonalnych oraz kursów zawodowych.

Jak to robimy ... ?

Wypracowana przez nas metodologia oraz posiadanie najwyższej klasy specjalistów z różnych dziedzin pozwala nam na zagwarantowanie naszym Klientom uzyskanie zadowalających efektów z powierzonych nam działań.

 

Do naszych klientów należą zarówno firmy przemysłowe jak i organizacje publiczne i państwowe. Mamy bogate doświadczenie w branżach: energetycznej, górniczej, metalurgicznej, wodociągowej, chemicznej, budowlanej, papierniczej, motoryzacyjnej, odzysku odpadów, obróbki metalu, przetwórstwa tworzyw sztucznych, spożywczej, i innych.