Audytor wewnętrzny systemu zarządzania środowiskowego wg ISO 14001:2015


Kod i temat szkolenia:

ST 04 - Audytor wewnętrzny systemu zarządzania środowiskowego wg ISO 14001:2015


Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest nabycie uprawnień do prowadzenia auditów wewnętrznych systemu zarządzania środowiskowego.


Dla kogo:

Szkolenie odbędzie się w formie krótkich wykładów, moderowanych quizów, ćwiczeń na dokumentacji auditowej.


Program szkolenia:

 1. Założenia, zasady i idea SZŚ
 2. Interpretacja normy ISO 14001:2015
 3. Wymagania normy ISO 14001:2015
 4. Omówienie wytycznych do auditowania wg normy ISO 19011
 5. Omówienie podstawowych wymagań prawnych z zakresu środowiska
 6. Symulacja auditu - ćwiczenia
  • sporządzenie planu auditu
  • przygotowanie się do auditu, w tym sporządzenie listy pytań / listy kontrolnej
  • spotkanie otwierające
  • badanie auditowe - rozmowy z auditowanymi, notowanie uwag, spostrzeżeń i niezgodności
  • spotkanie zamykające
  • zapisywanie niezgodności
  • sporządzenie raportu z auditu

Egzamin - osoby, które zdadzą egzamin otrzymają certyfikat brytyjskiej jednostki certyfikującej DAS Certification Ltd.


Zalecenia:

Znajomość wymagań norm PN-EN ISO 14001:2015.


Terminy i miejsa szkolenia:

17 i 19.10.2017 - Częstochowa

18 i 20.12.2017 - Częstochowa


Adresy:

Siedziba Biura "SYSTEM" Sp. Jawna, ul. Faradaya 53 lok.44, 42-202 Częstochowa lub Wydział Zarządzania Politechniki Częstochowskiej


Cena:

400 zł netto 


Cena obejmuje:

 • udział w szkoleniu,
 • materiały szkoleniowe,
 • przerwy kawowe,
 • przeprowadzenie egzaminu,
 • zaświadczenie ukończenia szkolenia wydane przez Biuro System Sp.J.,
 • certyfikat brytyjskiej jednostki certyfikującej DAS po pozytywnym zdaniu egzaminu (1 egzemplarz w j. polskim).

Trenerzy:

Maciej Kostrzanowski - Konsultant zajmujący się opracowywaniem i wdrażaniem w różnych organizacjach systemów zarządzania środowiskowego, prowadzeniem szkoleń w tej tematyce. Auditora technicznego w zakresie EMS, EMAS, BHP, GHG Polskiego Centrum Akredytacji, auditor systemu zarządzania środowiskowego. Członek Komitetu Technicznego Nr 270 ds. Zarządzania Środowiskowego Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (uczestniczył między innymi jako przedstawiciel KT nr 270 w pracach wspólnego zespołu KT nr 6 i nr 270 w opracowaniu polskiej wersji normy 19011:2003 oraz obecnie projektu normy ISO 14001:2015). Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia Klub Polskie Forum ISO 14000 INEM Polska.


Kontakt:

Dariusz Okraska tel. 34-321-43-80, 504-255-339, d.okraska@biuro-system.com


Dodatkowe informacje:

-


Jak zgłosić uczestnictwo w szkoleniu:
1. Pobierz formularz, wydrukuj, uzupełnij i prześlij na numer fax (34) 361 45 24.
2. Pobierz formularz, wydrukuj, wypełnij, zeskanuj i wyślij na adres szkolenia@biuro-system.com.


Wpłaty na rachunek:
Biuro Usług Doskonalenia Zarządzania i Organizacji „SYSTEM” Sp. J.
42-200 Częstochowa ul. Faradaya 53 lok 44
PKO BP II O / Częstochowa 81 1020 1664 0000 3602 0024 1398
W tytule przelewu prosimy wpisać tytuł lub kod szkolenia.

Płatności należy dokonać najdalej na trzy dni przed terminem rozpoczęcia szkolenia po otrzymaniu potwierdzenia uczestnictwa lub na miejscu w dniu rozpoczęcia szkolenia, tylko po prawidłowym wypełnieniu i wysłaniu zgłoszenia na fax.

Jeżeli masz jakiekolwiek pytania, zadzwoń (34) 321 43 80.


                                     Pobierz formularz

Nasza misja

Nasza metoda

Nasi klienci

Misją Biura „SYSTEM” Sp. J. jest wspieranie firm i organizacji w obszarach prowadzonej przez nich działalności poprzez obsługę, doradztwo i szkolenia w zakresie systemów zarządzania, bezpieczeństwa i higieny pracy, ppoż., ochrony środowiska, umiejętności interpersonalnych oraz kursów zawodowych.

Jak to robimy ... ?

Wypracowana przez nas metodologia oraz posiadanie najwyższej klasy specjalistów z różnych dziedzin pozwala nam na zagwarantowanie naszym Klientom uzyskanie zadowalających efektów z powierzonych nam działań.

 

Do naszych klientów należą zarówno firmy przemysłowe jak i organizacje publiczne i państwowe. Mamy bogate doświadczenie w branżach: energetycznej, górniczej, metalurgicznej, wodociągowej, chemicznej, budowlanej, papierniczej, motoryzacyjnej, odzysku odpadów, obróbki metalu, przetwórstwa tworzyw sztucznych, spożywczej, i innych.