Niezbędnik specjalisty ochrony środowiska (pozwolenia, ewidencje raporty)


Kod i temat szkolenia:

ST 10 - Niezbędnik specjalisty ochrony środowiska (pozwolenia, ewidencje raporty)


Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników zagadnieniami prawnymi dotyczącymi ochrony środowiska oraz
z dokumentacją niezbędną do nadzorowania oddziaływania zakładów na środowisko.


Dla kogo:

Oferta skierowana jest dla Studentów Uczelni Wyższych 


Program szkolenia:

Godziny szkolenia 8:30 – 16:00

 1. Struktura prawna ochrony środowiska:
  • rodzaje aktów prawnych (ustawy i rozporządzenia krajowe),
  • rozporządzenia unijne,
  • dyrektywy.
 2. Podstawowe pojęcia istotne dla określenia zakresu obowiązków podmiotu korzystającego
  ze środowiska:
  • podmiot korzystający ze środowiska, prowadzący instalację, użytkownik urządzenia,
  • instalacja, urządzenie, zakład,
  • pozwolenia, zezwolenia.
 3. Aktualne wymagania dot. uregulowań formalno-prawnych:
  • rodzaje pozwoleń i zmiany w zakresie ich uzyskiwania,
  • zgłoszenia,
  • decyzje o dopuszczalnym poziomie hałasu – kiedy są wymagane,
  • zwolnienia z uregulowań formalno-prawnych,
  • nowy obowiązek w zakresie przygotowania raportu początkowego i końcowego,
  • historyczne zanieczyszczenia powierzchni ziemi,
  • remediacja.
 4. Obowiązki monitoringowe związane z oddziaływaniem zakładu na środowisko:
  • obowiązek prowadzenia pomiarów emisyjnych,
  • obowiązek wykonywania pomiarów przez akredytowane laboratorium,
  • obowiązek stosowania metodyk referencyjnych.
 5. Obowiązki ewidencyjne i sprawozdawcze:
  • źródła obowiązków ewidencyjnych i sprawozdawczych,
  • rodzaje sprawozdań oraz terminy ich składania,
  • zmiany w zakresie sprawozdawczości do KOBIZE,
  • zmiany w terminach składania sprawozdań.
 6. Sankcje dla podmiotów nie spełniających wymagań:
  • rodzaje sankcji,
  • organy uprawnione do ich nakładania.
 7. Kontrole w zakresie ochrony środowiska – uprawnienia kontrolowanego i kontrolującego:
  • uprawnienia kontrolne WIOŚ i organów ochrony środowiska,
  • wykonywanie i przebieg kontroli – uprawnienia inspektora,
  • prawa i obowiązki kontrolowanego.

Zalecenia:

-


Terminy i miejsa szkolenia:

Termin do ustalenia po zebraniu minimum 8 uczestników - Częstochowa


Adresy:

Siedziba Biura "SYSTEM" Sp. Jawna, ul. Faradaya 53 lok.44, 42-202 Częstochowa lub Wydział Zarządzania Politechniki Częstochowskiej


Cena:

200 zł netto


Cena obejmuje:

 • udział w szkoleniu,
 • materiały szkoleniowe,
 • przerwy kawowe,
 • przeprowadzenie egzaminu,
 • zaświadczenie ukończenia szkolenia wydane przez Biuro System Sp.J.,
 • certyfikat brytyjskiej jednostki certyfikującej DAS po pozytywnym zdaniu egzaminu (1 egzemplarz w j. polskim).

Trenerzy:

Wojciech Świątek – Od ponad 30 lat zajmuje się zagadnieniami ochrony środowiska, pracując przez 15 lat w Głównym Inspektoracie Ochrony Środowiska, obecnie w dużym przedsiębiorstwie przemysłowym, równocześnie prowadząc działalność doradczą.
Biegły w zakresie sporządzania ocen oddziaływania na środowisko, doradca ds. bezpieczeństwa w transporcie drogowym towarów niebezpiecznych (DGSA), 2008-2012 weryfikator indywidualny EMAS.

lub

Maciej Kostrzanowski - Konsultant zajmujący się opracowywaniem i wdrażaniem w różnych organizacjach systemów zarządzania środowiskowego, prowadzeniem szkoleń w tej tematyce. Auditora technicznego w zakresie EMS, EMAS, BHP, GHG Polskiego Centrum Akredytacji, auditor systemu zarządzania środowiskowego. Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia Klub Polskie Forum ISO 14000 INEM Polska.


Kontakt:

Dariusz Okraska tel. 34-321-43-80, 504-255-339, d.okraska@biuro-system.com

Andrzej Kowalkow tel. 34-321-43-80, 504-255-340, a.kowalkow@biuro-system.com

Maciej Kostrzanowski tel. 34-321-43-80, 504-255-341, m.kostrzanowski@biuro-system.com


Dodatkowe informacje:

-


Jak zgłosić uczestnictwo w szkoleniu:
1. Pobierz formularz, wydrukuj, uzupełnij i prześlij na numer fax (34) 361 45 24.
2. Pobierz formularz, wydrukuj, wypełnij, zeskanuj i wyślij na adres szkolenia@biuro-system.com.


Wpłaty na rachunek:
Biuro Usług Doskonalenia Zarządzania i Organizacji „SYSTEM” Sp. J.
42-200 Częstochowa ul. Faradaya 53 lok 44
PKO BP II O / Częstochowa 81 1020 1664 0000 3602 0024 1398
W tytule przelewu prosimy wpisać tytuł lub kod szkolenia.

Płatności należy dokonać najdalej na trzy dni przed terminem rozpoczęcia szkolenia po otrzymaniu potwierdzenia uczestnictwa lub na miejscu w dniu rozpoczęcia szkolenia, tylko po prawidłowym wypełnieniu i wysłaniu zgłoszenia na fax.

Jeżeli masz jakiekolwiek pytania, zadzwoń (34) 321 43 80.


                                     Pobierz formularz

Nasza misja

Nasza metoda

Nasi klienci

Misją Biura „SYSTEM” Sp. J. jest wspieranie firm i organizacji w obszarach prowadzonej przez nich działalności poprzez obsługę, doradztwo i szkolenia w zakresie systemów zarządzania, bezpieczeństwa i higieny pracy, ppoż., ochrony środowiska, umiejętności interpersonalnych oraz kursów zawodowych.

Jak to robimy ... ?

Wypracowana przez nas metodologia oraz posiadanie najwyższej klasy specjalistów z różnych dziedzin pozwala nam na zagwarantowanie naszym Klientom uzyskanie zadowalających efektów z powierzonych nam działań.

 

Do naszych klientów należą zarówno firmy przemysłowe jak i organizacje publiczne i państwowe. Mamy bogate doświadczenie w branżach: energetycznej, górniczej, metalurgicznej, wodociągowej, chemicznej, budowlanej, papierniczej, motoryzacyjnej, odzysku odpadów, obróbki metalu, przetwórstwa tworzyw sztucznych, spożywczej, i innych.