Obsługa BHP i PPOŻ


Stale zmieniające się przepisy Prawa Pracy, BHP sprawiają, że ławo jest przeoczyć nowe zmiany Ustaw, Rozporządzeń. Wynikiem tego mogą być np. wysokie mandaty nakładane przez instytucje kontrolujące tj. PIP, PIS, UDT.

Koszty bezpieczeństwa wynikające z nieodpowiednich warunków pracy w Polsce potrafią być bardzo dotkliwe, w szczególności, gdy bezpieczeństwo powierzone jest osobom nieposiadającym odpowiednich kompetencji i doświadczenia. Tylko w 2011 roku kwota wypłat z funduszu ubezpieczenia wypadkowego wynosiła niemalże 5,5 mld zł.

Dlatego jeżeli czujecie Państwo potrzebę zwiększenia bezpieczeństwa w zakładzie pracy lub chcecie uniknąć generowania przez Wasze przedsiębiorstwa kosztów  dobrym rozwiązaniem  będzie powierzenie pełnienia służby BHP kompetentnej  zewnętrznej firmie, takiej jak Biuro SYSTEM Sp. J.

Outsoursing jest bowiem jedną z najefektywniejszych strategii zarządzania przedsiębiorstwem, a jego celem jest zwiększenie skuteczności prowadzonej działalności.

Co to jest Outsourcing ?
Outsourcing (z ang. outside-resource-using) oznacza dosłownie korzystanie ze źródeł zewnętrznych. Jego istotą jest przekazywanie realizacji zadań, funkcji i procesów firmie zewnętrznej, specjalizującej się w danej dziedzinie, zgodnie z wymogami art. 23711§2 Kodeksu Pracy oraz Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie służby BHP.

Dla kogo ?
Usługę outsourcingu BHP i PPOŻ kierujemy głownie do przedsiębiorców zatrudniających do 100 pracowników. W zależności od potrzeb i oczekiwań Klienta może ona przyjmować różne formy , najlepiej dopasowane do Państwa potrzeb.

Zlecenia jednorazowe zadań BHP
Jeżeli nie potrzebujecie Państwo kompleksowej obsługi BHP lub Wasza firma liczy ponad 100-u pracowników wówczas proponujemy Wam wykonanie działań z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy w formie jednorazowego zlecenia.

W ramach podpisanej umowy dotyczącej świadczenia usług BHP

 • sprawdzimy warunki pracy oraz stan przestrzegania przepisów i zasad BHP w Twojej Firmie
 • doradzimy w zakresie zastosowania w praktyce obowiązujących przepisów i zasad BHP
 • na bieżąco będziemy informować o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych
 • pomożemy w opracowaniu wewnętrznych przepisów dotyczących BHP (instrukcje, regulaminy, wewnętrzne zarządzenia)
 • ustalimy okoliczności zaistnienia wypadków przy pracy i chorób zawodowych
 • przeprowadzimy postępowanie powypadkowe oraz sporządzimy pełną dokumentację
 • opracujemy Ocenę Ryzyka Zawodowego dla każdego stanowiska pracy
 • zorganizujemy badania czynników szkodliwych dla zdrowia na stanowiskach pracy
 • przeprowadzimy szkolenia wstępne i okresowe BHP
 • będziemy reprezentować Twoją Firmę przed państwowymi organami nadzoru (PIP, PIS, UDT itp..)
 • wykonamy okresowe analizy stanu BHP
 • podejmiemy współpracę z lekarzem sprawującym opiekę zdrowotna nad pracownikami
 • doradzimy w zakresie zapewniania pracownikom właściwej odzieży roboczej i środków ochrony indywidualnej

W ramach podpisanej umowy dotyczącej świadczenia usług PPOŻ

 • przeprowadzimy kontrolę warunków bezpieczeństwa pożarowego
 • doradzimy w zakresie aktualnych przepisów dotyczących ochrony PPOŻ
 • przeprowadzimy kontrolę podręcznego sprzętu gaśniczego oraz oznakowania dróg i wyjść ewakuacyjnych
 • pomożemy w opracowaniu wewnętrznych zarządzeń i regulaminów dotyczących PPOŻ
 • będziemy reprezentować Twoją Firmę przed państwowymi organami nadzoru nad bezpieczeństwem pożarowym
 • pomożemy w redagowaniu pism, wniosków, odwołań i odpowiedzi na nakazy do zewnętrznych organów nadzoru nad bezpieczeństwem pożarowym
 • podejmiemy nadzór nad wykonywaniem nakazów, wystąpień, decyzji i zarządzeń wydawanych przez zewnętrzne organy nadzoru nad bezpieczeństwem pożarowym.

Kontakt

Dariusz Okraska, tel. 504-255-339, e-mail: d.okraska@biuro-system.com

Na zamówienie Klienta Biuro „SYSTEM” Sp. J. przygotowuje każde szkolenie w formule zamkniętej, dostosowane do indywidualnych potrzeb.

Nasza misja

Nasza metoda

Nasi klienci

Misją Biura „SYSTEM” Sp. J. jest wspieranie firm i organizacji w obszarach prowadzonej przez nich działalności poprzez obsługę, doradztwo i szkolenia w zakresie systemów zarządzania, bezpieczeństwa i higieny pracy, ppoż., ochrony środowiska, umiejętności interpersonalnych oraz kursów zawodowych.

Jak to robimy ... ?

Wypracowana przez nas metodologia oraz posiadanie najwyższej klasy specjalistów z różnych dziedzin pozwala nam na zagwarantowanie naszym Klientom uzyskanie zadowalających efektów z powierzonych nam działań.

 

Do naszych klientów należą zarówno firmy przemysłowe jak i organizacje publiczne i państwowe. Mamy bogate doświadczenie w branżach: energetycznej, górniczej, metalurgicznej, wodociągowej, chemicznej, budowlanej, papierniczej, motoryzacyjnej, odzysku odpadów, obróbki metalu, przetwórstwa tworzyw sztucznych, spożywczej, i innych.