Ochrona środowiska


Jako Biuro "SYSTEM" identyfikujemy nowe i zmienione wymagnia prawne z zakresu ochrony środowiska. Przeprowadzamy audyty zgodności z wymaganiami prawnymi dotyczącymi ochrony środowiska.

Sporządzamy dokumentację, w tym:

  1. wnioski o wydanie pozwoleń i decyzji na wprowadzanie pyłów i gazów do powietrza operatów wodno-prawnych
  2. wnioski o wydanie pozwoleń i decyzji na wytwarzanie odpadów i zezwoleń na gospodarowanie odpadami
  3. zgłoszenia wprowadzania na rynek opakowań i produktów w opakowaniach
  4. raporty o oddziaływaniu przedsięwzięć na środowisko
  5. sprawozdania w zakresie korzystania ze środowiska
  6. zbiorcze zestawień danych o odpadach
  7. sprawozdania z tytułu wprowadzanych opakowań

Kontakt

Maciej Kostrzanowski tel. 504-255-341, e-mail: m.kostrzanowski@biuro-system.com

Na zamówienie Klienta Biuro „SYSTEM” Sp. J. przygotowuje każde szkolenie w formule zamkniętej, dostosowane do indywidualnych potrzeb.

Nasza misja

Nasza metoda

Nasi klienci

Misją Biura „SYSTEM” Sp. J. jest wspieranie firm i organizacji w obszarach prowadzonej przez nich działalności poprzez obsługę, doradztwo i szkolenia w zakresie systemów zarządzania, bezpieczeństwa i higieny pracy, ppoż., ochrony środowiska, umiejętności interpersonalnych oraz kursów zawodowych.

Jak to robimy ... ?

Wypracowana przez nas metodologia oraz posiadanie najwyższej klasy specjalistów z różnych dziedzin pozwala nam na zagwarantowanie naszym Klientom uzyskanie zadowalających efektów z powierzonych nam działań.

 

Do naszych klientów należą zarówno firmy przemysłowe jak i organizacje publiczne i państwowe. Mamy bogate doświadczenie w branżach: energetycznej, górniczej, metalurgicznej, wodociągowej, chemicznej, budowlanej, papierniczej, motoryzacyjnej, odzysku odpadów, obróbki metalu, przetwórstwa tworzyw sztucznych, spożywczej, i innych.