Bezpieczeństwo i Higiena Pracy


Stale zmieniające się przepisy Prawa Pracy, BHP sprawiają, że ławo jest przeoczyć nowe zmiany Ustaw, Rozporządzeń. Wynikiem tego mogą być np. wysokie mandaty nakładane przez instytucje kontrolujące tj. PIP, PIS, UDT.

Koszty bezpieczeństwa wynikające z nieodpowiednich warunków pracy w Polsce potrafią być bardzo dotkliwe, w szczególności, gdy bezpieczeństwo powierzone jest osobom nieposiadającym odpowiednich kompetencji i doświadczenia. Tylko w 2011 roku kwota wypłat z funduszu ubezpieczenia wypadkowego wynosiła niemalże 5,5 mld zł.

Dlatego jeżeli czujecie Państwo potrzebę zwiększenia bezpieczeństwa w zakładzie pracy lub chcecie uniknąć generowania przez Wasze przedsiębiorstwa kosztów  dobrym rozwiązaniem  będzie powierzenie pełnienia służby BHP kompetentnej  zewnętrznej firmie, takiej jak Biuro "SYSTEM".


Kontakt

Dariusz Okraska, tel. 504-255-339, e-mail: d.okraska@biuro-system.com


Na zamówienie Klienta Biuro „SYSTEM” Sp. J. przygotowuje każde szkolenie w formule zamkniętej, dostosowane do indywidualnych potrzeb.

Nasza misja

Nasza metoda

Nasi klienci

Misją Biura „SYSTEM” Sp. J. jest wspieranie firm i organizacji w obszarach prowadzonej przez nich działalności poprzez obsługę, doradztwo i szkolenia w zakresie systemów zarządzania, bezpieczeństwa i higieny pracy, ppoż., ochrony środowiska, umiejętności interpersonalnych oraz kursów zawodowych.

Jak to robimy ... ?

Wypracowana przez nas metodologia oraz posiadanie najwyższej klasy specjalistów z różnych dziedzin pozwala nam na zagwarantowanie naszym Klientom uzyskanie zadowalających efektów z powierzonych nam działań.

 

Do naszych klientów należą zarówno firmy przemysłowe jak i organizacje publiczne i państwowe. Mamy bogate doświadczenie w branżach: energetycznej, górniczej, metalurgicznej, wodociągowej, chemicznej, budowlanej, papierniczej, motoryzacyjnej, odzysku odpadów, obróbki metalu, przetwórstwa tworzyw sztucznych, spożywczej, i innych.