Podstawowe wymagania z zakresu Ochrony Środowiska w małych przedsiębiorstwach


OPIS SZKOLENIA

OŚ 01 - Podstawowe wymagania z zakresu Ochrony Środowiska w małych przedsiębiorstwach

CEL SZKOLENIA

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z przepisami z zakresu ochrony środowiska obowiązujących w małych przedsiębiorstwach.

GRUPA DOCELOWA

Szkolenie kierowane jest do osób odpowiedzialnych w przedsiębiorstwie za ewidencję i  sprawozdawczość w zakresie ochrony środowiska.

PROGRAM SZKOLENIA
 1. Wymagania prawne wynikające z Ustawy odpadowej:
  • obowiązek posiadania pozwolenia administracyjnego na gospodarowanie odpadami
  • prowadzenie ewidencji opadów
  • sprawozdawczość w zakresie gospodarki odpadowej
  • BDO
  • zmiany w prawie w zakresie sprawozdawczości odpadowej po 1 stycznia 2020 roku
 2. Wymagania prawne wynikające z Ustawy o opakowaniach i odpadach opakowaniowych:
  • obowiązek zapewnienia odzysku i recyklingu wprowadzanych opakowań
  • prowadzenie ewidencji wprowadzanych opakowań
  • sprawozdawczość w zakresie gospodarki opakowaniowej
  • BDO – rejestracja na wniosek podmiotu wprowadzającego produkty w opakowaniach
 3. Wymagania prawne wynikające z Ustawy o substancjach zubażających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych:
  • obowiązki firm posiadających urządzenia chłodnicze (chłodziarki, klimatyzatory)
 4. Wymagania prawne wynikające z Ustawy o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji:
  • obowiązek złożenia rocznego raportu w zakresie korzystania ze środowiska do Krajowej Bazy
 5. Wymagania prawne wynikające z Prawa Ochrony Środowiska:
  • ewidencja opłat
  • obowiązek wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska
  • obwiązek przedkładania ewidencji opłat za korzystanie ze środowiska
ZALECENIA

Brak zaleceń

TRENERZY

-

TERMINY I MIEJSCA

07-08.10.2019 - Częstochowa
Siedziba Biura "SYSTEM" Sp. Jawna, ul. Faradaya 53 lok.44, 42-202 Częstochowa


00.00.0000 - Katowice
Uniwersytet Śląski - Wydział Teologiczny, ul. Jordana 18, 40-043 Katowice

CENA

700 zł netto (Cena promocyjna 600* zł netto)

* W przypadku zgłoszenia co najmniej 2 osób z tej samej organizacji, stali Klienci Biura "SYSTEM" oraz studenci.

Cena obejmuje:

 • udział w szkoleniu
 • materiały szkoleniowe
 • przerwy kawowe
 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia
INFORMACJE DODATKOWE

Dodatkowych informacji odnośnie szkolenia udzieli:
Dariusz Okraska - tel. 504 255 339, d.okraska@biuro-system.com
Sekretariat - tel. (34) 321 43 80, sekretariat@biuro-system.com

JAK ZAPISAĆ SIĘ NA SZKOLENIE

Pobierz formularz, wydrukuj, wypełnij, zeskanuj i wyślij na adres zgloszenia@biuro-system.com

lub

Pobierz formularz, wydrukuj, wypełnij i prześlij na numer fax (34) 361 45 24

JAK DOKONAĆ PŁATNOŚCI

Płatności należy dokonać najdalej na trzy dni przed terminem rozpoczęcia szkolenia, po otrzymaniu potwierdzenia uczestnictwa lub na miejscu w dniu rozpoczęcia szkolenia.

Biuro Usług Doskonalenia Zarządzania i Organizacji „SYSTEM” Sp. J.
42-200 Częstochowa ul. Faradaya 53 lok 44
PKO BP II O / Częstochowa 81 1020 1664 0000 3602 0024 1398
W tytule przelewu prosimy wpisać tytuł lub kod szkolenia.


                                     Pobierz formularz

Nasza misja

Nasza metoda

Nasi klienci

Misją Biura „SYSTEM” Sp. J. jest wspieranie firm i organizacji w obszarach prowadzonej przez nich działalności poprzez obsługę, doradztwo i szkolenia w zakresie systemów zarządzania, bezpieczeństwa i higieny pracy, ppoż., ochrony środowiska, umiejętności interpersonalnych oraz kursów zawodowych.

Jak to robimy ... ?

Wypracowana przez nas metodologia oraz posiadanie najwyższej klasy specjalistów z różnych dziedzin pozwala nam na zagwarantowanie naszym Klientom uzyskanie zadowalających efektów z powierzonych nam działań.

 

Do naszych klientów należą zarówno firmy przemysłowe jak i organizacje publiczne i państwowe. Mamy bogate doświadczenie w branżach: energetycznej, górniczej, metalurgicznej, wodociągowej, chemicznej, budowlanej, papierniczej, motoryzacyjnej, odzysku odpadów, obróbki metalu, przetwórstwa tworzyw sztucznych, spożywczej, i innych.