Odpady - podstawowe reguły i zmiany dokonane w II połowie 2017 i w 2018 r.


OPIS SZKOLENIA

OŚ 02 - Odpady - podstawowe reguły i zmiany dokonane w II połowie 2017 i w 2018 r.

CEL SZKOLENIA

Celem szkolenia jest nabycie przez uczestników wiedzy dotyczącej obowiązków przedsiębiorców w zakresie gospodarowania odpadami.

GRUPA DOCELOWA

Szkolenie kierowane jest do osób odpowiedzialnych w przedsiębiorstwie za ewidencję i  sprawozdawczość w zakresie gospodarki odpadowej.

PROGRAM SZKOLENIA
 1. Definicja odpadu
 2. Rodzaje odpadów
 3. Pozwolenia administracyjne w zakresie gospodarki odpadowej
 4. Klasyfikacja odpadów
 5. Zasady prawidłowej gospodarki odpadowej
 6. Gospodarka olejami odpadowymi
 7. System SENT
 8. Transport odpadów
 9. Obowiązki wytwórcy odpadów – prowadzenie ewidencji
 10. Uproszczona ewidencja odpadów
 11. Planowane zmiany w zakresie ewidencji odpadowej po 1 stycznia 2020 roku
 12. Hierarchia sposobów postępowania z odpadami
 13. Proces odzysku i recyklingu odpadów
 14. Unieszkodliwianie odpadów
 15. Składowanie odpadów
 16. Obowiązek posiadania systemu monitoringu
 17. Obowiązek ustanowienia zabezpieczenia roszczeń przez posiadacza odpadów
 18. Administracyjne kary pieniężne za nieprzestrzeganie przepisów w zakresie gospodarki odpadowej
ZALECENIA

Brak zaleceń

TRENERZY

-

TERMINY I MIEJSCA

Termin i miejsce szkolenia do uzgodnienia

CENA

Cena do uzgodnienia

INFORMACJE DODATKOWE

Dodatkowych informacji odnośnie szkolenia udzieli:
Dariusz Okraska - tel. 504 255 339, d.okraska@biuro-system.com
Sekretariat - tel. (34) 321 43 80, sekretariat@biuro-system.com

JAK ZAPISAĆ SIĘ NA SZKOLENIE

Pobierz formularz, wydrukuj, wypełnij, zeskanuj i wyślij na adres zgloszenia@biuro-system.com

lub

Pobierz formularz, wydrukuj, wypełnij i prześlij na numer fax (34) 361 45 24

JAK DOKONAĆ PŁATNOŚCI

Płatności należy dokonać najdalej na trzy dni przed terminem rozpoczęcia szkolenia, po otrzymaniu potwierdzenia uczestnictwa lub na miejscu w dniu rozpoczęcia szkolenia.

Biuro Usług Doskonalenia Zarządzania i Organizacji „SYSTEM” Sp. J.
42-200 Częstochowa ul. Faradaya 53 lok 44
PKO BP II O / Częstochowa 81 1020 1664 0000 3602 0024 1398
W tytule przelewu prosimy wpisać tytuł lub kod szkolenia.


                                     Pobierz formularz

Nasza misja

Nasza metoda

Nasi klienci

Misją Biura „SYSTEM” Sp. J. jest wspieranie firm i organizacji w obszarach prowadzonej przez nich działalności poprzez obsługę, doradztwo i szkolenia w zakresie systemów zarządzania, bezpieczeństwa i higieny pracy, ppoż., ochrony środowiska, umiejętności interpersonalnych oraz kursów zawodowych.

Jak to robimy ... ?

Wypracowana przez nas metodologia oraz posiadanie najwyższej klasy specjalistów z różnych dziedzin pozwala nam na zagwarantowanie naszym Klientom uzyskanie zadowalających efektów z powierzonych nam działań.

 

Do naszych klientów należą zarówno firmy przemysłowe jak i organizacje publiczne i państwowe. Mamy bogate doświadczenie w branżach: energetycznej, górniczej, metalurgicznej, wodociągowej, chemicznej, budowlanej, papierniczej, motoryzacyjnej, odzysku odpadów, obróbki metalu, przetwórstwa tworzyw sztucznych, spożywczej, i innych.