Ochrona środowiska w przedsiębiorstwie, podstawowe obowiązki i wymagania – warsztaty szkoleniowe


OPIS SZKOLENIA

OŚ 03 - Ochrona środowiska w przedsiębiorstwie, podstawowe obowiązki i wymagania – warsztaty szkoleniowe

CEL SZKOLENIA

Celem szkolenia jest nabycie przez uczestników wiedzy dotyczącej obowiązków przedsiębiorców w zakresie wymagań ochrony środowiska.

GRUPA DOCELOWA

Szkolenie kierowane jest do osób odpowiedzialnych w przedsiębiorstwie  za ewidencję i  sprawozdawczość w zakresie ochrony środowiska.

PROGRAM SZKOLENIA

Dzień pierwszy

Gospodarka odpadami:

 1. Definicja odpadu
 2. Rodzaje odpadów
 3. Pozwolenia administracyjne w zakresie gospodarki odpadowej
 4. Klasyfikacja odpadów
 5. Zasady prawidłowej gospodarki odpadowej
 6. Gospodarka olejami odpadowymi
 7. System SENT
 8. Transport odpadów
 9. Obowiązki wytwórcy odpadów – prowadzenie ewidencji
 10. Uproszczona ewidencja odpadów
 11. Planowane zmiany w zakresie ewidencji odpadowej po 1 stycznia 2020 roku
 12. Hierarchia sposobów postępowania z odpadami
 13. Proces odzysku i recyklingu odpadów
 14. Unieszkodliwianie odpadów
 15. Składowanie odpadów
 16. Obowiązek posiadania systemu monitoringu
 17. Obowiązek ustanowienia zabezpieczenia roszczeń przez posiadacza odpadów
 18. Administracyjne kary pieniężne za nieprzestrzeganie przepisów w zakresie gospodarki odpadowej

Dzień drugi

Ochrona powietrza oraz regulacje systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarniach:

 1. Definicja emisji
 2. Rodzaje emisji
 3. Wymóg posiadania pozwolenia w zakresie wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza.
 4. Instalacje nie wymagające pozwolenia na wprowadzenie gazów i pyłów do powietrza
 5. Instalacje wymagające zgłoszenia
 6. Pozwolenia administracyjne regulujące wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza
 7. Pozwolenie zintegrowane
 8. Konkluzje BAT
 9. Obowiązki przedsiębiorców wynikające z pozwoleń emisyjnych
 10. Administracyjne kary pieniężne za nieprzestrzeganie przepisów w zakresie ochrony powietrza
 11. System handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych
 12. Obowiązek posiadania rachunku w rejestrze Unii
 13. Zezwolenie na emisję gazów cieplarnianych
 14. Wniosek o zmianę zezwolenia
 15. Obowiązki prowadzącego instalację
 16. Raport udoskonaleń
 17. Umarzanie uprawnień do emisji
 18. Administracyjne kary pieniężne za nieprzestrzeganie regulacji w zakresie systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych
 19. Nowy okres rozliczeniowy (KPRU IV lata  2021 -2030)

Dzień trzeci

Gospodarka wodno-ściekowa:

 1. Rodzaje wód wykorzystywanych w przedsiębiorstwie
 2. Obowiązek uzyskania pozwolenia na pobór wód
 3. Ocena wodnoprawna
 4. Operat wodnoprawny
 5. Pozwolenia wodnoprawne
 6. Wygaśnięcie, cofnięcie i ograniczenie pozwolenia wodnoprawnego
 7. Wniosek o ustalenie kolejnego okresu obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego
 8. Opłaty za pobór wód
 9. Rodzaje ścieków
 10. Sposoby odprowadzenia ścieków
 11. Ścieki przemysłowe wprowadzane do kanalizacji
 12. Ścieki przemysłowe wprowadzane do środowiska
 13. Pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie ścieków
 14. Operat, na podstawie którego wydaje się pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie ścieków do wód, do ziemi lub do urządzeń kanalizacyjnych
 15. Obowiązki posiadaczy pozwoleń wodnoprawnych
 16. Opłaty za wprowadzenie ścieków do środowiska

Dzień czwarty

Gospodarka opakowaniowa:

 1. Definicja opakowania
 2. Kategorie opakowań
 3. Wprowadzający produkty w opakowaniach
 4. Wprowadzenie opakowań do obrotu
 5. Rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami (BDO)
 6. Gospodarka opakowaniami
 7. Obowiązki wprowadzającego środki niebezpieczne w opakowaniach
 8. Obowiązek prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych
 9. Obowiązek osiągnięcia odpowiedniego poziomu odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych
 10. Obowiązek prowadzenia ewidencji
 11. Ustalanie masy opakowań wprowadzonych do obrotu i odpadów opakowaniowych poddanych procesom odzysku
 12. Dokumenty DPR i DPO
 13. Dokumenty EDPR i EDPO
 14. Organizacja Odzysku Opakowań
 15. Opłata produktowa
 16. Opłata recyklingowa
 17. Sprawozdawczość w zakresie gospodarki opakowaniami i odpadami opakowaniowymi
 18. Audyt zewnętrzny wynikający z przepisów ustawy.
 19. Kary administracyjne za nie przestrzeganie przepisów Ustawy opakowaniowej

Emisja hałasu do środowiska:

 1. Definicja emisji hałasu
 2. Rodzaje hałasu
 3. Uciążliwość hałasu
 4. Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku.
 5. Decyzja o dopuszczalnym poziomie hałasu
 6. Obowiązek prowadzenia pomiarów
 7. Ograniczenia czasowe funkcjonowania instalacji lub korzystania z urządzeń emitujących hałas
 8. Pozwolenie zintegrowane a emisja hałasu.
 9. Obowiązki prowadzących instalację – pomiary hałasu
 10. Administracyjne kary pieniężne za przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu
 11. Ocena stanu akustycznego środowiska w Polsce
ZALECENIA

Brak zaleceń

TRENERZY

Wojciech Świątek

Specjalista z zakresu ochrony środowiska oraz gospodarki odpadami. Od blisko 35 lat zajmuje się zagadnieniami ochrony środowiska, pracując przez 15 lat w Głównym Inspektoracie Ochrony Środowiska, następnie przez 18 lat w dużym przedsiębiorstwie przemysłowym, równocześnie i obecnie prowadząc działalność doradczą. Biegły w zakresie sporządzania ocen oddziaływania na środowisko, 2003-2013 doradca ds. bezpieczeństwa w transporcie drogowym towarów niebezpiecznych (DGSA), 2008-2012 weryfikator indywidualny EMAS. Autor lub współautor wielu opracowań z zakresu ochrony środowiska (przeglądy środowiskowe, raporty oddziaływania na środowisko, programy gospodarki odpadami, wnioski o udzielenie pozwoleń zintegrowanych), a także publikacji (w tym „Poradnika gospodarki odpadami”). Wykładowca, specjalizujący się w zakresie gospodarki odpadami.

TERMINY I MIEJSCA

15-18.10.2019 - Ustroń
Hotel "Jaskółka", ul. Zdrojowa 10, 43-450 Ustroń


05-08.11.2019 - Katowice
Uniwersytet Śląski - Wydział Teologiczny, ul. Jordana 18, 40-043 Katowice

CENA

CZĘSTOCHOWA, KATOWICE

1200 zł netto (Cena promocyjna 1100* zł netto)

* W przypadku zgłoszenia co najmniej 2 osób z tej samej organizacji, stali Klienci Biura "SYSTEM" oraz studenci.

Cena obejmuje:

 • udział w szkoleniu
 • materiały szkoleniowe
 • przerwy kawowe
 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia

USTROŃ

1950 zł netto (Cena promocyjna 1850* zł netto)

* W przypadku zgłoszenia co najmniej 2 osób z tej samej organizacji, stali Klienci Biura "SYSTEM" oraz studenci.

Cena obejmuje:

 • udział w szkoleniu
 • materiały szkoleniowe
 • przerwy kawowe
 • wyżywienie
 • noclegi w pokojach 2-osobowych
 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia

Istnieje możliwość dodatkowej dopłaty:

Ośrodek Konferencyjno-Wypoczynkowy "HYRNY" ul.Piłsudskiego 20, 34-500 Zakopane

 • Dopłata do pokoju 1 osobowego: 70 zł netto
 • Dopłata do przyjazdu dzień wcześniej: pokój 1 os. - 170 zł netto, pokój 2 os. - 140 zł netto

Hotel "Jaskółka", ul. Zdrojowa 10, 43-450 Ustroń

 • Dopłata do pokoju 1 osobowego: 70 zł netto
 • Dopłata do przyjazdu dzień wcześniej: pokój 1 os. - 170 zł netto, pokój 2 os. - 140 zł netto
INFORMACJE DODATKOWE

Dodatkowych informacji odnośnie szkolenia udzieli:
Dariusz Okraska - tel. 504 255 339, d.okraska@biuro-system.com
Sekretariat - tel. (34) 321 43 80, sekretariat@biuro-system.com

JAK ZAPISAĆ SIĘ NA SZKOLENIE

Pobierz formularz, wydrukuj, wypełnij, zeskanuj i wyślij na adres zgloszenia@biuro-system.com

lub

Pobierz formularz, wydrukuj, wypełnij i prześlij na numer fax (34) 361 45 24

JAK DOKONAĆ PŁATNOŚCI

Płatności należy dokonać najdalej na trzy dni przed terminem rozpoczęcia szkolenia, po otrzymaniu potwierdzenia uczestnictwa lub na miejscu w dniu rozpoczęcia szkolenia.

Biuro Usług Doskonalenia Zarządzania i Organizacji „SYSTEM” Sp. J.
42-200 Częstochowa ul. Faradaya 53 lok 44
PKO BP II O / Częstochowa 81 1020 1664 0000 3602 0024 1398
W tytule przelewu prosimy wpisać tytuł lub kod szkolenia.


                                     Pobierz formularz

Nasza misja

Nasza metoda

Nasi klienci

Misją Biura „SYSTEM” Sp. J. jest wspieranie firm i organizacji w obszarach prowadzonej przez nich działalności poprzez obsługę, doradztwo i szkolenia w zakresie systemów zarządzania, bezpieczeństwa i higieny pracy, ppoż., ochrony środowiska, umiejętności interpersonalnych oraz kursów zawodowych.

Jak to robimy ... ?

Wypracowana przez nas metodologia oraz posiadanie najwyższej klasy specjalistów z różnych dziedzin pozwala nam na zagwarantowanie naszym Klientom uzyskanie zadowalających efektów z powierzonych nam działań.

 

Do naszych klientów należą zarówno firmy przemysłowe jak i organizacje publiczne i państwowe. Mamy bogate doświadczenie w branżach: energetycznej, górniczej, metalurgicznej, wodociągowej, chemicznej, budowlanej, papierniczej, motoryzacyjnej, odzysku odpadów, obróbki metalu, przetwórstwa tworzyw sztucznych, spożywczej, i innych.