„Ochrona powietrza” - Warsztaty szkoleniowe dla Specjalisty ds. Ochrony Środowiska


OPIS SZKOLENIA

OŚ 05 - „Ochrona powietrza” - Warsztaty szkoleniowe dla Specjalisty ds. Ochrony Środowiska

CEL SZKOLENIA

Celem szkolenia jest nabycie przez uczestników wiedzy dotyczącej obowiązków przedsiębiorców w zakresie emisji zanieczyszczeń do powietrza oraz wymagań prawnych wynikających z ustawy o handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych.

GRUPA DOCELOWA

Szkolenie kierowane jest do:

 • specjalistów ochrony środowiska zajmujących się emisją zanieczyszczeń do powietrza
 • osób odpowiedzialnych w przedsiębiorstwie za ewidencję i  sprawozdawczość w zakresie emisji zanieczyszczeń do powietrza
PROGRAM SZKOLENIA
 1. Definicja emisji
 2. Rodzaje emisji
 3. Wymóg posiadania pozwolenia w zakresie wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza.
 4. Instalacje nie wymagające pozwolenia na wprowadzenie gazów i pyłów do powietrza
 5. Instalacje wymagające zgłoszenia
 6. Pozwolenia administracyjne regulujące wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza
 7. Pozwolenie zintegrowane
 8. Konkluzje BAT
 9. Obowiązki przedsiębiorców wynikające z pozwoleń emisyjnych
 10. Administracyjne kary pieniężne za nieprzestrzeganie przepisów w zakresie ochrony powietrza
 11. System handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych
 12. Obowiązek posiadania rachunku w rejestrze Unii
 13. Zezwolenie na emisję gazów cieplarnianych
 14. Wniosek o zmianę zezwolenia
 15. Obowiązki prowadzącego instalację
 16. Raport udoskonaleń
 17. Umarzanie uprawnień do emisji
 18. Administracyjne kary pieniężne za nieprzestrzeganie regulacji w zakresie systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych
 19. Nowy okres rozliczeniowy (KPRU IV lata  2021 -2030)
ZALECENIA

Brak zaleceń

TRENERZY

-

TERMINY I MIEJSCA

16.10.2019 - Ustroń
Hotel "Jaskółka", ul. Zdrojowa 10, 43-450 Ustroń


06.11.2019 - Katowice
Uniwersytet Śląski - Wydział Teologiczny, ul. Jordana 18, 40-043 Katowice

CENA

380 zł netto (Cena promocyjna 350* zł netto)

* W przypadku zgłoszenia co najmniej 2 osób z tej samej organizacji, stali Klienci Biura "SYSTEM" oraz studenci.

Cena obejmuje:

 • udział w szkoleniu
 • materiały szkoleniowe
 • przerwy kawowe
 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia
INFORMACJE DODATKOWE

Dodatkowych informacji odnośnie szkolenia udzieli:
Dariusz Okraska - tel. 504 255 339, d.okraska@biuro-system.com
Sekretariat - tel. (34) 321 43 80, sekretariat@biuro-system.com

JAK ZAPISAĆ SIĘ NA SZKOLENIE

Pobierz formularz, wydrukuj, wypełnij, zeskanuj i wyślij na adres zgloszenia@biuro-system.com

lub

Pobierz formularz, wydrukuj, wypełnij i prześlij na numer fax (34) 361 45 24

JAK DOKONAĆ PŁATNOŚCI

Płatności należy dokonać najdalej na trzy dni przed terminem rozpoczęcia szkolenia, po otrzymaniu potwierdzenia uczestnictwa lub na miejscu w dniu rozpoczęcia szkolenia.

Biuro Usług Doskonalenia Zarządzania i Organizacji „SYSTEM” Sp. J.
42-200 Częstochowa ul. Faradaya 53 lok 44
PKO BP II O / Częstochowa 81 1020 1664 0000 3602 0024 1398
W tytule przelewu prosimy wpisać tytuł lub kod szkolenia.


                                     Pobierz formularz

Nasza misja

Nasza metoda

Nasi klienci

Misją Biura „SYSTEM” Sp. J. jest wspieranie firm i organizacji w obszarach prowadzonej przez nich działalności poprzez obsługę, doradztwo i szkolenia w zakresie systemów zarządzania, bezpieczeństwa i higieny pracy, ppoż., ochrony środowiska, umiejętności interpersonalnych oraz kursów zawodowych.

Jak to robimy ... ?

Wypracowana przez nas metodologia oraz posiadanie najwyższej klasy specjalistów z różnych dziedzin pozwala nam na zagwarantowanie naszym Klientom uzyskanie zadowalających efektów z powierzonych nam działań.

 

Do naszych klientów należą zarówno firmy przemysłowe jak i organizacje publiczne i państwowe. Mamy bogate doświadczenie w branżach: energetycznej, górniczej, metalurgicznej, wodociągowej, chemicznej, budowlanej, papierniczej, motoryzacyjnej, odzysku odpadów, obróbki metalu, przetwórstwa tworzyw sztucznych, spożywczej, i innych.