„Gospodarka opakowaniami oraz emisja hałasu do środowiska” - Warsztaty szkoleniowe dla Specjalisty ds. Ochrony Środowiska


OPIS SZKOLENIA

OŚ 07 - „Gospodarka opakowaniami oraz emisja hałasu do środowiska” - Warsztaty szkoleniowe dla Specjalisty ds. Ochrony Środowiska

CEL SZKOLENIA

Celem szkolenia jest nabycie przez uczestników wiedzy dotyczącej obowiązków przedsiębiorców w zakresie prowadzenia gospodarki opakowaniowej oraz wymagań prawnych w zakresie ochrony środowiska przed hałasem. 

GRUPA DOCELOWA

Szkolenie kierowane jest do

 • specjalistów ochrony środowiska zajmujący się gospodarką odpadową w przedsiębiorstwie
 • osób odpowiedzialnych w przedsiębiorstwie za ewidencję i  sprawozdawczość w zakresie gospodarki odpadowej
PROGRAM SZKOLENIA

Gospodarka opakowaniowa:

 1. Definicja opakowania
 2. Kategorie opakowań
 3. Wprowadzający produkty w opakowaniach
 4. Wprowadzenie opakowań do obrotu
 5. Rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami (BDO)
 6. Gospodarka opakowaniami
 7. Obowiązki wprowadzającego środki niebezpieczne w opakowaniach
 8. Obowiązek prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych
 9. Obowiązek osiągnięcia odpowiedniego poziomu odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych
 10. Obowiązek prowadzenia ewidencji
 11. Ustalanie masy opakowań wprowadzonych do obrotu i odpadów opakowaniowych poddanych procesom odzysku
 12. Dokumenty DPR i DPO
 13. Dokumenty EDPR i EDPO
 14. Organizacja Odzysku Opakowań
 15. Opłata produktowa
 16. Opłata recyklingowa
 17. Sprawozdawczość w zakresie gospodarki opakowaniami i odpadami opakowaniowymi
 18. Audyt zewnętrzny wynikający z przepisów ustawy.
 19. Kary administracyjne za nie przestrzeganie przepisów Ustawy opakowaniowej

Emisja hałasu do środowiska:

 1. Definicja emisji hałasu
 2. Rodzaje hałasu
 3. Uciążliwość hałasu
 4. Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku.
 5. Decyzja o dopuszczalnym poziomie hałasu
 6. Obowiązek prowadzenia pomiarów
 7. Ograniczenia czasowe funkcjonowania instalacji lub korzystania z urządzeń emitujących hałas
 8. Pozwolenie zintegrowane a emisja hałasu.
 9. Obowiązki prowadzących instalację – pomiary hałasu
 10. Administracyjne kary pieniężne za przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu
 11. Ocena stanu akustycznego środowiska w Polsce
ZALECENIA

Brak zaleceń

TRENERZY

-

TERMINY I MIEJSCA

18.10.2019 - Ustroń
Hotel "Jaskółka", ul. Zdrojowa 10, 43-450 Ustroń


08.11.2019 - Katowice
Uniwersytet Śląski - Wydział Teologiczny, ul. Jordana 18, 40-043 Katowice

CENA

380 zł netto (Cena promocyjna 350* zł netto)

* W przypadku zgłoszenia co najmniej 2 osób z tej samej organizacji, stali Klienci Biura "SYSTEM" oraz studenci.

Cena obejmuje:

 • udział w szkoleniu
 • materiały szkoleniowe
 • przerwy kawowe
 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia
INFORMACJE DODATKOWE

Dodatkowych informacji odnośnie szkolenia udzieli:
Dariusz Okraska - tel. 504 255 339, d.okraska@biuro-system.com
Sekretariat - tel. (34) 321 43 80, sekretariat@biuro-system.com

JAK ZAPISAĆ SIĘ NA SZKOLENIE

Pobierz formularz, wydrukuj, wypełnij, zeskanuj i wyślij na adres zgloszenia@biuro-system.com

lub

Pobierz formularz, wydrukuj, wypełnij i prześlij na numer fax (34) 361 45 24

JAK DOKONAĆ PŁATNOŚCI

Płatności należy dokonać najdalej na trzy dni przed terminem rozpoczęcia szkolenia, po otrzymaniu potwierdzenia uczestnictwa lub na miejscu w dniu rozpoczęcia szkolenia.

Biuro Usług Doskonalenia Zarządzania i Organizacji „SYSTEM” Sp. J.
42-200 Częstochowa ul. Faradaya 53 lok 44
PKO BP II O / Częstochowa 81 1020 1664 0000 3602 0024 1398
W tytule przelewu prosimy wpisać tytuł lub kod szkolenia.


                                     Pobierz formularz

Nasza misja

Nasza metoda

Nasi klienci

Misją Biura „SYSTEM” Sp. J. jest wspieranie firm i organizacji w obszarach prowadzonej przez nich działalności poprzez obsługę, doradztwo i szkolenia w zakresie systemów zarządzania, bezpieczeństwa i higieny pracy, ppoż., ochrony środowiska, umiejętności interpersonalnych oraz kursów zawodowych.

Jak to robimy ... ?

Wypracowana przez nas metodologia oraz posiadanie najwyższej klasy specjalistów z różnych dziedzin pozwala nam na zagwarantowanie naszym Klientom uzyskanie zadowalających efektów z powierzonych nam działań.

 

Do naszych klientów należą zarówno firmy przemysłowe jak i organizacje publiczne i państwowe. Mamy bogate doświadczenie w branżach: energetycznej, górniczej, metalurgicznej, wodociągowej, chemicznej, budowlanej, papierniczej, motoryzacyjnej, odzysku odpadów, obróbki metalu, przetwórstwa tworzyw sztucznych, spożywczej, i innych.