Wymagania w zakresie postępowania z odpadami z uwzględnieniem przepisów przeciwpożarowych


OPIS SZKOLENIA

OŚ 09 - Wymagania w zakresie postępowania z odpadami z uwzględnieniem przepisów przeciwpożarowych - NOWOŚĆ!

CEL SZKOLENIA

Zapoznanie uczestników szkolenia z obowiązującymi przepisami prawa z zakresu postępowania z odpadami oraz obowiązującymi w tym zakresie przepisami przeciwpożarowymi

GRUPA DOCELOWA

Szkolenie przeznaczone jest dla:

 • specjalistów ochrony środowiska
 • osób zajmujących się w przedsiębiorstwach sprawami związanymi z ochroną środowiska, w tym przede wszystkim z odpadami
 • osób zajmujących się w przedsiębiorstwach sprawami związanymi z przepisami przeciwpożarowymi
PROGRAM SZKOLENIA

Dzień pierwszy (Przepisy odpadowe)

godz. 11.00 - 16.00 

 1. Podstawy prawne: zmiany wymagań w zakresie gospodarki odpadami dokonane w 2018 r. i przygotowywane w perspektywie 2020 r.
 2. Nowe wymagania dla wytwarzających odpady – operat ppoż.
 3. Magazynowanie odpadów: zmiany dokonane w 2018 r. i projekt rozporządzenia w sprawie magazynowania odpadów
 4. Nowe wymagania w zakresie uzyskiwania zezwoleń na gospodarowanie odpadami
 5. Szczególne wymagania związane z transportem odpadów

Dzień drugi (Przepisy pożarowe)

godz. 10.00 - 15.00

 1. Podstawy prawne
 2. Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego
 3. Operat przeciwpożarowy
 4. Budynek i otwarte składowisko – wymagania w świetle przepisów przeciwpożarowych i techniczno-budowlanych
 5. Najczęstsze problemy związane ze spełnieniem wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej
 6. Rozwiązania zamienne w zakresie ochrony przeciwpożarowej
ZALECENIA

Brak zaleceń

TRENERZY

Wojciech Świątek - Biegły w zakresie sporządzania ocen oddziaływania na środowisko, były akredytowany weryfikator EMAS oraz doradca ds. bezpieczeństwa w transporcie drogowym towarów niebezpiecznych (DGSA). Od 36 lat zajmuje się zagadnieniami ochrony środowiska. 15 lat w Głównym Inspektoracie Ochrony Środowiska, następnie 18 lat w dużym przedsiębiorstwie przemysłowym, nadzorując w nim spełnianie wymagań ochrony środowiska. Równolegle prowadził działalność konsultingową kierując zespołami realizacyjnymi i wykonując takie projekty jak przeglądy środowiskowe (Environmental Due Diligence), raporty oddziaływania na środowisko, programy gospodarki odpadami dla przedsiębiorstw przemysłowych i jednostek terytorialnych, wnioski o udzielenie pozwoleń zintegrowanych. Od dwóch lat audytor Polskiego Centrum Akredytacji.

Marek Iwiński - Starszy aspirant Państwowej Straży Pożarnej w stanie spoczynku. Były dowódca sekcji w specjalistycznej grupie ratownictwa chemicznego.

TERMINY I MIEJSCA

18-19.12.2019 - Częstochowa
Siedziba Biura Usług Doskonalenia Zarządzania i Organizacji „SYSTEM” Sp. J.
42-200 Częstochowa ul. Faradaya 53 lok. 44

CENA

550 zł netto (Cena promocyjna 450* zł netto)

* W przypadku zgłoszenia co najmniej 2 osób z tej samej organizacji, stali Klienci Biura "SYSTEM" oraz studenci.

Cena obejmuje:

 • udział w szkoleniu
 • materiały szkoleniowe
 • przerwy kawowe
 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia
INFORMACJE DODATKOWE

Dodatkowych informacji odnośnie szkolenia udzieli:
Dariusz Okraska - tel. 504 255 339, d.okraska@biuro-system.com
Sekretariat - tel. (34) 321 43 80, sekretariat@biuro-system.com

JAK ZAPISAĆ SIĘ NA SZKOLENIE

Pobierz formularz, wydrukuj, wypełnij, zeskanuj i wyślij na adres zgloszenia@biuro-system.com

lub

Pobierz formularz, wydrukuj, wypełnij i prześlij na numer fax (34) 361 45 24

JAK DOKONAĆ PŁATNOŚCI

Płatności należy dokonać najdalej na trzy dni przed terminem rozpoczęcia szkolenia, po otrzymaniu potwierdzenia uczestnictwa lub na miejscu w dniu rozpoczęcia szkolenia.

Biuro Usług Doskonalenia Zarządzania i Organizacji „SYSTEM” Sp. J.
42-200 Częstochowa ul. Faradaya 53 lok 44
PKO BP II O / Częstochowa 81 1020 1664 0000 3602 0024 1398
W tytule przelewu prosimy wpisać tytuł lub kod szkolenia.


                                     Pobierz formularz

Nasza misja

Nasza metoda

Nasi klienci

Misją Biura „SYSTEM” Sp. J. jest wspieranie firm i organizacji w obszarach prowadzonej przez nich działalności poprzez obsługę, doradztwo i szkolenia w zakresie systemów zarządzania, bezpieczeństwa i higieny pracy, ppoż., ochrony środowiska, umiejętności interpersonalnych oraz kursów zawodowych.

Jak to robimy ... ?

Wypracowana przez nas metodologia oraz posiadanie najwyższej klasy specjalistów z różnych dziedzin pozwala nam na zagwarantowanie naszym Klientom uzyskanie zadowalających efektów z powierzonych nam działań.

 

Do naszych klientów należą zarówno firmy przemysłowe jak i organizacje publiczne i państwowe. Mamy bogate doświadczenie w branżach: energetycznej, górniczej, metalurgicznej, wodociągowej, chemicznej, budowlanej, papierniczej, motoryzacyjnej, odzysku odpadów, obróbki metalu, przetwórstwa tworzyw sztucznych, spożywczej, i innych.