Ochrona środowiska


Jako Biuro "SYSTEM" identyfikujemy nowe i zmienione wymagnia prawne z zakresu ochrony środowiska. Przeprowadzamy audyty zgodności z wymaganiami prawnymi dotyczącymi ochrony środowiska.

Sporządzamy dokumentację, w tym:

  1. wnioski o wydanie pozwoleń i decyzji na wprowadzanie pyłów i gazów do powietrza operatów wodno-prawnych
  2. wnioski o wydanie pozwoleń i decyzji na wytwarzanie odpadów i zezwoleń na gospodarowanie odpadami
  3. zgłoszenia wprowadzania na rynek opakowań i produktów w opakowaniach
  4. raporty o oddziaływaniu przedsięwzięć na środowisko
  5. sprawozdania w zakresie korzystania ze środowiska
  6. zbiorcze zestawień danych o odpadach
  7. sprawozdania z tytułu wprowadzanych opakowań

Kontakt

Maciej Kostrzanowski tel. 504-255-341, e-mail: m.kostrzanowski@biuro-system.com


Kod Temat szkolenia Czas szkolenia Miejsce Cena netto
OŚ 01 Podstawowe wymagania z zakresu Ochrony Środowiska w małych przedsiębiorstwach 1 dzień Częstochowa, Katowice 700 zł
OŚ 02 Odpady - podstawowe reguły i zmiany dokonane w II połowie 2017 i w 2018 r. - - -
OŚ 03 Ochrona środowiska w przedsiębiorstwie, podstawowe obowiązki i wymagania – warsztaty szkoleniowe 4 dni Częstochowa, Ustroń, Katowice 1200 zł /
OŚ 04 „Gospodarka odpadami” - Warsztaty szkoleniowe dla Specjalisty ds. Ochrony Środowiska 1 dzień Częstochowa, Ustroń, Katowice 380 zł
OŚ 05 „Ochrona powietrza” - Warsztaty szkoleniowe dla Specjalisty ds. Ochrony Środowiska 1 dzień Częstochowa, Ustroń, Katowice 380 zł
OŚ 06 „Gospodarka wodno-ściekowa” - Warsztaty szkoleniowe dla Specjalisty ds. Ochrony Środowiska 1 dzień Częstochowa, Ustroń, Katowice 380 zł
OŚ 07 „Gospodarka opakowaniami oraz emisja hałasu do środowiska” - Warsztaty szkoleniowe dla Specjalisty ds. Ochrony Środowiska 1 dzień Częstochowa, Ustroń, Katowice 380 zł
OŚ 08 Nowe wymagania w zakresie uzyskiwania zezwoleń na gospodarowanie odpadami - Operat przeciwpożarowy 3 dni Ustroń, Zakopane 1450 zł
OŚ 09 Wymagania w zakresie postępowania z odpadami z uwzględnieniem przepisów przeciwpożarowych 2 dni Częstochowa 550 zł
Na zamówienie Klienta Biuro „SYSTEM” Sp. J. przygotowuje każde szkolenie w formule zamkniętej, dostosowane do indywidualnych potrzeb.

Nasza misja

Nasza metoda

Nasi klienci

Misją Biura „SYSTEM” Sp. J. jest wspieranie firm i organizacji w obszarach prowadzonej przez nich działalności poprzez obsługę, doradztwo i szkolenia w zakresie systemów zarządzania, bezpieczeństwa i higieny pracy, ppoż., ochrony środowiska, umiejętności interpersonalnych oraz kursów zawodowych.

Jak to robimy ... ?

Wypracowana przez nas metodologia oraz posiadanie najwyższej klasy specjalistów z różnych dziedzin pozwala nam na zagwarantowanie naszym Klientom uzyskanie zadowalających efektów z powierzonych nam działań.

 

Do naszych klientów należą zarówno firmy przemysłowe jak i organizacje publiczne i państwowe. Mamy bogate doświadczenie w branżach: energetycznej, górniczej, metalurgicznej, wodociągowej, chemicznej, budowlanej, papierniczej, motoryzacyjnej, odzysku odpadów, obróbki metalu, przetwórstwa tworzyw sztucznych, spożywczej, i innych.