Szkolenie okresowe BHP dla Pracowników Służby Bezpieczeństwa i Higieny Pracy - branża budowlana


OPIS SZKOLENIA

BHP 04/B - Szkolenie okresowe BHP dla Pracowników Służby Bezpieczeństwa i Higieny Pracy - branża budowlana

CEL SZKOLENIA

Aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności z zakresu:

 • przepisów prawnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy
 • analizy i oceny zagrożeń oraz metod oceny ryzyka związanego z tymi zagrożeniami
 • organizacji i metod kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy;
 • ocena przyczyn wystąpienia wypadku i prowadzenie dochodzenia powypadkowego
 • pomoc w rozwiązywaniu trudnych problemów z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy
GRUPA DOCELOWA

Szkolenie kierowanie jest do:

 • pracowników Służby Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
 • osób wykonujących zadania tej służby
PROGRAM SZKOLENIA

Dzień pierwszy

godz. 11.00 - 13.30 - Rejestracja Uczestników szkolenia

godz. 13.30 - 14.30 - Obiad

Moduł I godz. 14.00 - 18.30

 1. Wprowadzenie do szkolenia
 2. Odpowiedzialność i zadania pracowników służby bhp w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
 3. Zasady prowadzenia i dokumentowania kontroli w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
 4. Ocena zgodności z wymaganiami prawnymi z zakresu BHP i PPOŻ
 5. Zajęcia teoretyczne i praktyczne w zakresie badania i oceny warunków pracy

Dzień drugi

Moduł II godz. 9.00 - 14.00

 1. Aktualizacja wymagań prawnych z zakresu prawa pracy i bhp
  1. Zmiany przepisów w zakresie prawa pracy na dzień 01.01.2020 r.
  2. Zmiany przepisów branżowych na dzień 01.01.2020 r. dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy
 2. Prace szczególnie niebezpieczne – wymagania prawne, dokumentacja, procedury postępowania
 3. Prace budowlane, remontowe i montażowe wykonywane na terenie czynnego zakładu pracy
 4. Obowiązki pracodawcy, na terenie którego prace prowadzą podmioty zewnętrzne, w tym w zakresie procedur przy pracach szczególnie niebezpiecznych

Moduł III godz. 15.00 - 18.30

 1. Sposoby organizacji i koordynacji prac jw. w zakresie BHP oraz praktyczne opracowywanie dokumentów z tym związanych
 2. Nadzór i odpowiedzialność po stronie wykonawcy prac oraz pracodawcy, na terenie którego realizowane są prace.

Dzień trzeci

Moduł IV godz. 8.30 - 14.00

 1. Badanie i ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy
  1. Nowe regulacje prawne w zakresie rozpoznawania przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy
  2. Badanie i ustalanie przyczyn wypadków przy pracy - studium przypadków
 2. Przedstawienie najczęściej powtarzanych błędów w prowadzeniu dokumentacji powypadkowej
 3. Wypadki przy pracy – przykłady wyroków sądowych

Dzień czwarty

Moduł V godz. 8.30 - 13.00

 1. Gaszenie pożarów i ewakuacja pracowników. - Podstawy prawne ochrony ppoż,- Sposoby postępowania przy zaistnieniu pożaru lub innych zagrożeń - Zasady bezpiecznej ewakuacji i drogi ewakuacyjne.
 2. Prace niebezpieczne pod względem pożarowym
 3. Praktyczne uwagi do oceny ryzyka zawodowego i jego dokumentowania (nadzór i aktualizacji),
 4. Systemy Zarządzania BHP wg norm ISO 45001:2018, jako narzędzie doskonalenia działań w obszarze BHP
 5. Egzamin

Godz. 13.30 Obiad

ZALECENIA

Aktualne uprawnienia Technika Bezpieczeństwa, Inspektora i/lub Specjalisty BHP

TRENERZY

mgr inż. inżynierii lądowej Wiesława Saroma – zatrudniona na stanowisku starszego inspektora pracy - specjalisty w zakresie BHP w budownictwie, wykładowca studiów podyplomowych Politechniki Krakowskiej w dziedzinie zarządzania bezpieczeństwem, wykładowca na szkoleniach Małopolskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

Pelagia Piega - wykładowca i doradca w zakresie Prawa Pracy w Wyższej Szkole Zarządzania Marketingowego
i Języków Obcych w Katowicach oraz Wyższej Szkole "HUMANITAS" w Sosnowcu. Ławnik Sądu Rejonowego - Sądu Pracy w Sosnowcu. Do 2005 r. inspektor pracy - główny specjalista Państwowej Inspekcji Pracy - Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach..

Dariusz Okraska – Specjalista ds. bhp, wykładowca i praktyk z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy,  Członek Zarządu Oddziału w Częstochowie Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP. Wiceprezes Stowarzyszenia Forum ISO 45001. Auditor jednostki certyfikującej DAS Certification Ltd. i DAS Polska. 

Marek Iwiński - starszy aspirant w stanie spoczynku, dowódcza sekcji Państwowej Straży Pożarnej, pełnił służbę w specjalistycznej grupie ratownictwa chemicznego.

TERMINY I MIEJSCA

28-31.01.2020 - Zakopane
Ośrodek Konferencyjno-Wypoczynkowy "HYRNY" ul.Piłsudskiego 20, 34-500 Zakopane


 

CENA

1900 zł netto (Cena promocyjna 1800* zł netto)

* W przypadku zgłoszenia co najmniej 2 osób z tej samej organizacji, stali Klienci Biura "SYSTEM" oraz studenci.

Cena obejmuje:

 • udział w szkoleniu
 • materiały szkoleniowe
 • przerwy kawowe
 • wyżywienie
 • noclegi w pokojach 2-osobowych
 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia

Istnieje możliwość dodatkowej dopłaty:

Ośrodek Konferencyjno-Wypoczynkowy "HYRNY" ul. Piłsudskiego 20, 34-500 Zakopane

 • Dopłata do pokoju 1 osobowego: 100 zł netto
 • Dopłata do przyjazdu dzień wcześniej: pokój 1 os. - 200 zł netto, pokój 2 os. - 180 zł netto za os.

Hotel "Jaskółka", ul. Zdrojowa 10, 43-450 Ustroń

 • Dopłata do pokoju 1 osobowego: 100 zł netto
 • Dopłata do przyjazdu dzień wcześniej: pokój 1 os. - 200 zł netto, pokój 2 os. - 180 zł netto za os.
INFORMACJE DODATKOWE

Dodatkowych informacji odnośnie szkolenia udzieli:
Dariusz Okraska - tel. 504 255 339, d.okraska@biuro-system.com
Sekretariat - tel. (34) 321 43 80, sekretariat@biuro-system.com

JAK ZAPISAĆ SIĘ NA SZKOLENIE

Pobierz formularz, wydrukuj, wypełnij, zeskanuj i wyślij na adres zgloszenia@biuro-system.com

lub

Pobierz formularz, wydrukuj, wypełnij i prześlij na numer fax (34) 361 45 24

JAK DOKONAĆ PŁATNOŚCI

Płatności należy dokonać najdalej na trzy dni przed terminem rozpoczęcia szkolenia, po otrzymaniu potwierdzenia uczestnictwa lub na miejscu w dniu rozpoczęcia szkolenia.

Biuro Usług Doskonalenia Zarządzania i Organizacji „SYSTEM” Sp. J.
42-200 Częstochowa ul. Faradaya 53 lok 44
PKO BP II O / Częstochowa 81 1020 1664 0000 3602 0024 1398
W tytule przelewu prosimy wpisać tytuł lub kod szkolenia.


                                     Pobierz formularz

Nasza misja

Nasza metoda

Nasi klienci

Misją Biura „SYSTEM” Sp. J. jest wspieranie firm i organizacji w obszarach prowadzonej przez nich działalności poprzez obsługę, doradztwo i szkolenia w zakresie systemów zarządzania, bezpieczeństwa i higieny pracy, ppoż., ochrony środowiska, umiejętności interpersonalnych oraz kursów zawodowych.

Jak to robimy ... ?

Wypracowana przez nas metodologia oraz posiadanie najwyższej klasy specjalistów z różnych dziedzin pozwala nam na zagwarantowanie naszym Klientom uzyskanie zadowalających efektów z powierzonych nam działań.

 

Do naszych klientów należą zarówno firmy przemysłowe jak i organizacje publiczne i państwowe. Mamy bogate doświadczenie w branżach: energetycznej, górniczej, metalurgicznej, wodociągowej, chemicznej, budowlanej, papierniczej, motoryzacyjnej, odzysku odpadów, obróbki metalu, przetwórstwa tworzyw sztucznych, spożywczej, i innych.