Szkolenie okresowe BHP dla Pracowników Służby Bezpieczeństwa i Higieny Pracy


OPIS SZKOLENIA

BHP 04 - Szkolenie okresowe BHP dla Pracowników Służby Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

CEL SZKOLENIA

Aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności z zakresu:

 • przepisów prawnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy
 • analizy i oceny zagrożeń oraz metod oceny ryzyka związanego z tymi zagrożeniami
 • organizacji i metod kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy
 • oceny przyczyn wystąpienia wypadku i prowadzenia dochodzenia powypadkowego
 • rozwiązywania trudnych problemów z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy
GRUPA DOCELOWA

Szkolenie kierowanie jest do:

 • pracowników służby Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
 • osób wykonujących zadania tej służby.
PROGRAM SZKOLENIA

Dzień pierwszy

godz. 11.00 - 13.30 - Rejestracja Uczestników szkolenia

godz. 13.30 - 14.30 - Obiad

Moduł I godz. 14.30 - 18.30

 1. Zasady prowadzenia i dokumentowania kontroli w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
 2. Odpowiedzialność i zadania pracowników służby bhp w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
 3. Zajęcia teoretyczne i praktyczne w zakresie badania i oceny warunków pracy - studium przypadków:
  1. Budynki i budowle
  2. Maszyny i inne urządzenia techniczne
  3. Procesy

Dzień drugi

Moduł II godz. 9.00 - 14.00

 1. Wprowadzenie
 2. Istotne zmiany wymagań prawnych z zakresu prawa pracy po 01.01.2020 r. (wynagrodzenie za pracę, czas pracy, świadectwo pracy, RODO)
 3. Odpowiedzialność pracodawcy i osób kierujących w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy
 4. Powołanie i działania Komisji ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
 5. Zmiany przepisów branżowych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy na dzień 01.01.2020 r.
 6. Ogólne wymagania BHP dla stanowisk, obiektów, maszyn i urządzeń - kontrola zagadnień bezpieczeństwa i higieny pracy
 7. Prace szczególnie niebezpieczne

Moduł III godz. 15.00 - 18.30

 1. Badanie i ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy:
  1. wypadek ciężki, zbiorowy, śmiertelny – definicje
  2. obowiązki pracodawcy po zaistnieniu wypadków ciężkich, zbiorowych lub śmiertelnych
  3. obowiązki zespołów powypadkowych
 2. Najczęściej powtarzane błędy w prowadzeniu dokumentacji powypadkowej

Dzień trzeci

Moduł IV godz. 9.00 - 14.00

 1. Przykładowe wypadki przy pracy – analiza ich przyczyn i okoliczności (studium przypadku - ćwiczenia)
 2. Najczęściej powtarzane błędy w prowadzeniu dokumentacji powypadkowej
 3. Działania prewencyjne w zakresie ograniczania wypadków przy pracy
 4. Nowoczesne rozwiązania techniczno-organizacyjne wpływające na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy – dobór środków organizacyjnych i ochronnych

Dzień czwarty

Moduł V godz. 8.30 - 13.30

 1. Ocena zgodności z wymaganiami prawnymi BHP - kontrole pracowników służby BHP oraz Komisji ds. BHP
 2. Praktyczne uwagi do identyfikacji zagrożeń i oceny ryzyka zawodowego oraz jego dokumentowania
 3. Możliwość wykorzystania rozwiązań Systemu Zarządzania BHP wg nowej normy PN-ISO 45001:2018 w działaniach prewencyjnych w zakresie nadzoru i poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy
 4. Gaszenie pożarów i ewakuacja pracowników:
  1. podstawy prawne ochrony PPOŻ.
  2.  sposoby alarmowania, ostrzegania i postępowania przy zaistnieniu pożaru lub innych zagrożeń
  3. zasady bezpiecznej ewakuacji i drogi ewakuacyjne
 5. Egzamin

Godz. 13.30 Obiad

ZALECENIA

Aktualne uprawnienia Technika Bezpieczeństwa, Inspektora i/lub Specjalisty BHP

TRENERZY

Jarosław Uhornicki - Nadinspektor pracy – koordynator zespołu samodzielnych stanowisk ds. nadzoru i kontroli, Państwowej Inspekcji Pracy – Okręgowego Inspektoratu Pracy we Wrocławiu. Wykładowca Ośrodka Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu w zakresie prawa pracy w tym bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wypadków przy pracy.

Pelagia Piega - wykładowca i doradca w zakresie Prawa Pracy w Wyższej Szkole Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych w Katowicach oraz Wyższej Szkole "HUMANITAS" w Sosnowcu. Ławnik Sądu Rejonowego - Sądu Pracy w Sosnowcu. Do 2005 r. Inspektor Pracy - główny specjalista Państwowej Inspekcji Pracy - Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach.

Dariusz Okraska – Specjalista ds. BHP, wykładowca i praktyk z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, Członek Zarządu Oddziału w Częstochowie Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP. Auditor jednostki certyfikującej DAS Certification Ltd. i DAS Polska. Konsultant i trener w zakresie Systemu Zarządzania BHP wg norm OHSAS 18001 i PN-ISO 45001.

Marek Iwiński - dowódca sekcji Państwowej Straży Pożarnej.

TERMINY I MIEJSCA

03-06.03.2020 - Zakopane
Ośrodek Konferencyjno-Wypoczynkowy "HYRNY" ul.Piłsudskiego 20, 34-500 Zakopane


21-24.04.2020 - Ustroń
Hotel "Jaskółka", ul. Zdrojowa 10, 43-450 Ustroń


12-15.05.2020 - Zakopane
Ośrodek Konferencyjno-Wypoczynkowy "HYRNY" ul.Piłsudskiego 20, 34-500 Zakopane

CENA

1900 zł netto (Cena promocyjna 1800* zł netto)

* W przypadku zgłoszenia co najmniej 2 osób z tej samej organizacji, stali Klienci Biura "SYSTEM" oraz studenci.

Cena obejmuje:

 • udział w szkoleniu
 • materiały szkoleniowe
 • przerwy kawowe
 • wyżywienie
 • noclegi w pokojach 2-osobowych
 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia

Istnieje możliwość dodatkowej dopłaty:

Ośrodek Konferencyjno-Wypoczynkowy "HYRNY" ul. Piłsudskiego 20, 34-500 Zakopane

 • Dopłata do pokoju 1 osobowego: 100 zł netto
 • Dopłata do przyjazdu dzień wcześniej: pokój 1 os. - 200 zł netto, pokój 2 os. - 180 zł netto za os.

Hotel "Jaskółka", ul. Zdrojowa 10, 43-450 Ustroń

 • Dopłata do pokoju 1 osobowego: 100 zł netto
 • Dopłata do przyjazdu dzień wcześniej: pokój 1 os. - 200 zł netto, pokój 2 os. - 180 zł netto za os.
INFORMACJE DODATKOWE

Dodatkowych informacji odnośnie szkolenia udzieli:
Dariusz Okraska - tel. 504 255 339, d.okraska@biuro-system.com
Sekretariat - tel. (34) 321 43 80, sekretariat@biuro-system.com

JAK ZAPISAĆ SIĘ NA SZKOLENIE

Pobierz formularz, wydrukuj, wypełnij, zeskanuj i wyślij na adres zgloszenia@biuro-system.com

lub

Pobierz formularz, wydrukuj, wypełnij i prześlij na numer fax (34) 361 45 24

JAK DOKONAĆ PŁATNOŚCI

Płatności należy dokonać najdalej na trzy dni przed terminem rozpoczęcia szkolenia, po otrzymaniu potwierdzenia uczestnictwa lub na miejscu w dniu rozpoczęcia szkolenia.

Biuro Usług Doskonalenia Zarządzania i Organizacji „SYSTEM” Sp. J.
42-200 Częstochowa ul. Faradaya 53 lok 44
PKO BP II O / Częstochowa 81 1020 1664 0000 3602 0024 1398
W tytule przelewu prosimy wpisać tytuł lub kod szkolenia.


                                     Pobierz formularz

Nasza misja

Nasza metoda

Nasi klienci

Misją Biura „SYSTEM” Sp. J. jest wspieranie firm i organizacji w obszarach prowadzonej przez nich działalności poprzez obsługę, doradztwo i szkolenia w zakresie systemów zarządzania, bezpieczeństwa i higieny pracy, ppoż., ochrony środowiska, umiejętności interpersonalnych oraz kursów zawodowych.

Jak to robimy ... ?

Wypracowana przez nas metodologia oraz posiadanie najwyższej klasy specjalistów z różnych dziedzin pozwala nam na zagwarantowanie naszym Klientom uzyskanie zadowalających efektów z powierzonych nam działań.

 

Do naszych klientów należą zarówno firmy przemysłowe jak i organizacje publiczne i państwowe. Mamy bogate doświadczenie w branżach: energetycznej, górniczej, metalurgicznej, wodociągowej, chemicznej, budowlanej, papierniczej, motoryzacyjnej, odzysku odpadów, obróbki metalu, przetwórstwa tworzyw sztucznych, spożywczej, i innych.