Koordynator BHP - koordynacja prac remontowych, budowlanych i inwestycyjnych na terenie zakładu - Warsztaty szkoleniowe BHP


OPIS SZKOLENIA

BHP 09 - Koordynator BHP - koordynacja prac remontowych, budowlanych i inwestycyjnych na terenie zakładu. Ocena zgodności z wymaganiami prawnymi - Warsztaty szkoleniowe BHP

CEL SZKOLENIA

Celem warsztatów jest nabycie wiedzy oraz praktycznych umiejętności w zakresie planowania, organizacji i koordynacji prac budowlanych, remontowych i inwestycyjnych wykonywanych przez podmioty zewnętrzne na terenie czynnego zakładu pracy.

GRUPA DOCELOWA

Szkolenie kierowanie jest do:

 • Pracodawców
 • pracowników służby BHP
 • koordynatorów ds. BHP
 • osób odpowiedzialnych za nadzór nad firmą
PROGRAM SZKOLENIA

Dzień pierwszy

godz. 13.00 - 15.00 - Przyjazd, zakwaterowanie i obiad

Moduł I 15.00 – 18.00

 1. Wymagania norm Systemu Zarządzania BHP wg OHSAS 18001 i PN-ISO 45001 dotyczące nadzoru nad podwykonawcami.
 2. Organizacja prac pożarowo niebezpiecznych - obowiązki pracodawcy, na terenie którego prowadzą prace podmioty zewnętrzne

Dzień drugi

Moduł II - godz. 09.00 - 14.00

 1. Prace budowlane, remontowe i montażowe wykonywane na terenie czynnego zakładu pracy
 2. Obowiązki pracodawcy, na terenie którego prowadzą prace podmioty zewnętrzne, w tym w zakresie procedur przy pracach szczególnie niebezpiecznych
 3. Nadzór i odpowiedzialność po stronie wykonawcy prac oraz pracodawcy, na terenie którego realizowane są prace.
 4. Sposoby organizacji i koordynacji prac jw. w zakresie BHP oraz praktyczne opracowywanie dokumentów z tym związanych

Dzień trzeci

Moduł III - godz. 9.00 - 13.00

 1. Wypadki przy pracy
 2. Obowiązki pracodawcy, na terenie którego wydarzył się wypadek przy pracy osoby zatrudnionej przez podmiot zewnętrzny
 3. Procedury ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy osoby zatrudnionej przez podmiot zewnętrzny
 4. Omówienie przykładowych wypadków przy pracy na terenie pracodawcy przy udziale wykonawcy prac wraz z analizą ich przyczyn
ZALECENIA

Brak zaleceń

TRENERZY

mgr inż. inżynierii lądowej Wiesława Saroma – Starszy Inspektor Pracy z Państwowej Inspekcji Pracy, OIP Tarnów - specjalista w zakresie BHP w budownictwie, wykładowca studiów podyplomowych Politechniki Krakowskiej w dziedzinie zarządzania bezpieczeństwem, wykładowca na szkoleniach Małopolskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

Dariusz Okraska – specjalista ds. BHP, wykładowca i praktyk z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, Członek Zarządu Oddziału w Częstochowie Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP. Auditor jednostki certyfikującej DAS Certification Ltd. i DAS Polska. Konsultant i trener w zakresie Systemu Zarządzania BHP wg norm OHSAS 18001 i PN-ISO 45001. Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia Polskie Forum Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy ISO 45000

Marek Iwiński – starszy aspirant Państwowej Straży Pożarnej w stanie spoczynku. Dowódca sekcji w specjalistycznej grupie ratownictwa chemicznego.

TERMINY I MIEJSCA

15-17.04.2020 - Zakopane
Ośrodek Konferencyjno-Wypoczynkowy "HYRNY" ul.Piłsudskiego 20, 34-500 Zakopane


03-05.06.2020 - Ustroń
Hotel "Jaskółka", ul. Zdrojowa 10, 43-450 Ustroń

CENA

1650 zł netto (Cena promocyjna 1550* zł netto)

* W przypadku zgłoszenia co najmniej 2 osób z tej samej organizacji, stali Klienci Biura "SYSTEM" oraz studenci.

Cena obejmuje:

 • udział w szkoleniu
 • materiały szkoleniowe
 • przerwy kawowe
 • wyżywienie
 • noclegi w pokojach 2-osobowych
 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia

Istnieje możliwość dodatkowej dopłaty:

Ośrodek Konferencyjno-Wypoczynkowy "HYRNY" ul. Piłsudskiego 20, 34-500 Zakopane

 • Dopłata do pokoju 1 osobowego: 100 zł netto
 • Dopłata do przyjazdu dzień wcześniej: pokój 1 os. - 200 zł netto, pokój 2 os. - 180 zł netto za os.

Hotel "Jaskółka", ul. Zdrojowa 10, 43-450 Ustroń

 • Dopłata do pokoju 1 osobowego: 100 zł netto
 • Dopłata do przyjazdu dzień wcześniej: pokój 1 os. - 200 zł netto, pokój 2 os. - 180 zł netto za os.
INFORMACJE DODATKOWE

Dodatkowych informacji odnośnie szkolenia udzieli:
Dariusz Okraska - tel. 504 255 339, d.okraska@biuro-system.com
Sekretariat - tel. (34) 321 43 80, sekretariat@biuro-system.com

JAK ZAPISAĆ SIĘ NA SZKOLENIE

Pobierz formularz, wydrukuj, wypełnij, zeskanuj i wyślij na adres zgloszenia@biuro-system.com

lub

Pobierz formularz, wydrukuj, wypełnij i prześlij na numer fax (34) 361 45 24

JAK DOKONAĆ PŁATNOŚCI

Płatności należy dokonać najdalej na trzy dni przed terminem rozpoczęcia szkolenia, po otrzymaniu potwierdzenia uczestnictwa lub na miejscu w dniu rozpoczęcia szkolenia.

Biuro Usług Doskonalenia Zarządzania i Organizacji „SYSTEM” Sp. J.
42-200 Częstochowa ul. Faradaya 53 lok 44
PKO BP II O / Częstochowa 81 1020 1664 0000 3602 0024 1398
W tytule przelewu prosimy wpisać tytuł lub kod szkolenia.


                                     Pobierz formularz

Nasza misja

Nasza metoda

Nasi klienci

Misją Biura „SYSTEM” Sp. J. jest wspieranie firm i organizacji w obszarach prowadzonej przez nich działalności poprzez obsługę, doradztwo i szkolenia w zakresie systemów zarządzania, bezpieczeństwa i higieny pracy, ppoż., ochrony środowiska, umiejętności interpersonalnych oraz kursów zawodowych.

Jak to robimy ... ?

Wypracowana przez nas metodologia oraz posiadanie najwyższej klasy specjalistów z różnych dziedzin pozwala nam na zagwarantowanie naszym Klientom uzyskanie zadowalających efektów z powierzonych nam działań.

 

Do naszych klientów należą zarówno firmy przemysłowe jak i organizacje publiczne i państwowe. Mamy bogate doświadczenie w branżach: energetycznej, górniczej, metalurgicznej, wodociągowej, chemicznej, budowlanej, papierniczej, motoryzacyjnej, odzysku odpadów, obróbki metalu, przetwórstwa tworzyw sztucznych, spożywczej, i innych.