Warsztaty doskonalące BHP dla Członków Zakładowych Komisji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, Społecznych Inspektorów Pracy oraz Przedstawicieli Pracowników


OPIS SZKOLENIA

BHP 10 - Warsztaty doskonalące BHP dla Członków Zakładowych Komisji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, Społecznych Inspektorów Pracy oraz Przedstawicieli Pracowników

CEL SZKOLENIA

Aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności z zakresu:

 • przepisów prawnych dotyczących powołania oraz zadań i obowiązków Komisji BHP
 • przepisów prawnych dotyczących Społecznej Inspekcji Pracy
 • przepisów dotyczących rodzicielstwa
 • przepisów dotyczących czasu pracy
 • trybu postępowania w zakresie wypadku w drodze i z pracy
 • prawidłowej oceny przyczyn wystąpienia wypadku i prowadzenia dochodzenia powypadkowego
 • analizy i oceny zagrożeń oraz metod oceny ryzyka związanego z tymi zagrożeniami
 • organizacji i metod kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy
GRUPA DOCELOWA

Szkolenie kierowanie jest do:

 • członków zakładowych Komisji BHP
 • Inspektorów, Specjalistów BHP
 • Społecznych Inspektorów Pracy
 • przedstawicieli Związków Zakładowych
 • lekarzy sprawujących opiekę w zakładach pracy
 • pełnomocników i audytorów systemu zarządzania BHP
PROGRAM SZKOLENIA

Dzień pierwszy

godz. 6.00 - 9.00 - Rejestracja Uczestników szkolenia i śniadanie

Moduł I godz. 09.00 - 15.00

 1. Aktualizacja wiedzy dotyczącej wymagań prawnych z zakresu prawa pracy, w tym:
  1. zmian przepisów dotyczących uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem
  2. zmian przepisów w zakresie czasu pracy
 2. Zadania i współpraca Społecznych Inspektorów Pracy w zakresie bezpieczeństwa pracy, higieny pracy oraz prawnej ochrony pracy
 3. Komisja BHP:
  1. skład Komisji BHP oraz podział na Komisję Główną BHP i Komisje Terenowe BHP
  2. powołanie członków Komisji BHP
  3. zasady oraz wytyczne działania i kontroli Komisji BHP
  4. działania prewencyjne Komisji BHP

Dzień drugi

Moduł II godz. 09.00 - 14.00

 1. Obowiązki pracodawcy w przypadku wystąpienia wypadków:
  1. wymagania prawne w zakresie dochodzenia wypadków przy pracy
  2. ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy
  3. dokumentacja powypadkowa
  4. badanie i ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy
  5. badanie i ustalanie przyczyn wypadków przy pracy - studium przypadków
  6. najczęściej powtarzane błędy w prowadzeniu dokumentacji powypadkowej
  7. wymagania prawne w zakresie dochodzenia wypadków w drodze i z pracy
  8. ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków w drodze i z pracy

Dzień trzeci

Moduł III godz. 09.00 - 13.00

 1. Błędy w ocenie ryzyka zawodowego związanego z zagrożeniami na stanowiskach pracy
 2. Wymagania prawne w zakresie komunikacji i konsultacji pracodawcy z pracownikami
 3. Ogólne wymagania BHP dla stanowisk, obiektów, maszyn i urządzeń
 4. Zdarzenia potencjalnie wypadkowe:
  1. zgłaszanie i rejestracja
  2. ocena przyczyn wystąpienia zdarzenia potencjalnie wypadkowego
  3. działania profilaktyczne
ZALECENIA

Brak zaleceń

TRENERZY

Maciej Ujma - nadinspektor pracy w OIP Katowice - oddział w Częstochowie. Członek sekcji specjalistycznej Państwowej Inspekcji Pracy „energetyka” oraz sekcji „nadzór rynku”. Wykładowca w Ośrodku Szkolenia PIP we Wrocławiu. Absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Częstochowskiej, specjalność: Przetwarzanie i użytkowanie energii elektrycznej.

Jarosław Uhornicki - Nadinspektor pracy – koordynator zespołu samodzielnych stanowisk ds. nadzoru i kontroli, Państwowej Inspekcji Pracy – Okręgowego Inspektoratu Pracy we Wrocławiu. Wykładowca Ośrodka Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu w zakresie prawa pracy w tym bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wypadków przy pracy.

Pelagia Piega - Ławnik Sądu Rejonowego – Sądu Pracy w Sosnowcu. Do 2005r.  Inspektor Pracy - główny specjalista Państwowej Inspekcja Pracy – Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach. Wykładowca i doradca w zakresie Prawa Pracy w Wyższej Szkole Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych w Katowicach oraz Wyższej Szkole "HUMANITAS" w Sosnowcu.

Dariusz Okraska – specjalista ds. BHP, wykładowca i praktyk z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, Członek Zarządu Oddziału w Częstochowie Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP. Auditor jednostki certyfikującej DAS Certification Ltd. i DAS Polska. Konsultant i trener w zakresie Systemu Zarządzania BHP wg norm OHSAS 18001 i PN-ISO 45001.

TERMINY I MIEJSCA

04-06.03.2020 - Zakopane
Ośrodek Konferencyjno-Wypoczynkowy "HYRNY" ul.Piłsudskiego 20, 34-500 Zakopane


22-24.04.2020 - Ustroń
Hotel "Jaskółka", ul. Zdrojowa 10, 43-450 Ustroń


13-15.05.2020 - Zakopane
Ośrodek Konferencyjno-Wypoczynkowy "HYRNY" ul.Piłsudskiego 20, 34-500 Zakopane

CENA

1650 zł netto (Cena promocyjna 1550* zł netto)

* W przypadku zgłoszenia co najmniej 2 osób z tej samej organizacji, stali Klienci Biura "SYSTEM" oraz studenci.

Cena obejmuje:

 • udział w szkoleniu
 • materiały szkoleniowe
 • przerwy kawowe
 • wyżywienie
 • noclegi w pokojach 2-osobowych
 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia

Istnieje możliwość dodatkowej dopłaty:

Ośrodek Konferencyjno-Wypoczynkowy "HYRNY" ul. Piłsudskiego 20, 34-500 Zakopane

 • Dopłata do pokoju 1 osobowego: 100 zł netto
 • Dopłata do przyjazdu dzień wcześniej: pokój 1 os. - 200 zł netto, pokój 2 os. - 180 zł netto za os.

Hotel "Jaskółka", ul. Zdrojowa 10, 43-450 Ustroń

 • Dopłata do pokoju 1 osobowego: 100 zł netto
 • Dopłata do przyjazdu dzień wcześniej: pokój 1 os. - 200 zł netto, pokój 2 os. - 180 zł netto za os.
INFORMACJE DODATKOWE

Dodatkowych informacji odnośnie szkolenia udzieli:
Dariusz Okraska - tel. 504 255 339, d.okraska@biuro-system.com
Sekretariat - tel. (34) 321 43 80, sekretariat@biuro-system.com

JAK ZAPISAĆ SIĘ NA SZKOLENIE

Pobierz formularz, wydrukuj, wypełnij, zeskanuj i wyślij na adres zgloszenia@biuro-system.com

lub

Pobierz formularz, wydrukuj, wypełnij i prześlij na numer fax (34) 361 45 24

JAK DOKONAĆ PŁATNOŚCI

Płatności należy dokonać najdalej na trzy dni przed terminem rozpoczęcia szkolenia, po otrzymaniu potwierdzenia uczestnictwa lub na miejscu w dniu rozpoczęcia szkolenia.

Biuro Usług Doskonalenia Zarządzania i Organizacji „SYSTEM” Sp. J.
42-200 Częstochowa ul. Faradaya 53 lok 44
PKO BP II O / Częstochowa 81 1020 1664 0000 3602 0024 1398
W tytule przelewu prosimy wpisać tytuł lub kod szkolenia.


                                     Pobierz formularz

Nasza misja

Nasza metoda

Nasi klienci

Misją Biura „SYSTEM” Sp. J. jest wspieranie firm i organizacji w obszarach prowadzonej przez nich działalności poprzez obsługę, doradztwo i szkolenia w zakresie systemów zarządzania, bezpieczeństwa i higieny pracy, ppoż., ochrony środowiska, umiejętności interpersonalnych oraz kursów zawodowych.

Jak to robimy ... ?

Wypracowana przez nas metodologia oraz posiadanie najwyższej klasy specjalistów z różnych dziedzin pozwala nam na zagwarantowanie naszym Klientom uzyskanie zadowalających efektów z powierzonych nam działań.

 

Do naszych klientów należą zarówno firmy przemysłowe jak i organizacje publiczne i państwowe. Mamy bogate doświadczenie w branżach: energetycznej, górniczej, metalurgicznej, wodociągowej, chemicznej, budowlanej, papierniczej, motoryzacyjnej, odzysku odpadów, obróbki metalu, przetwórstwa tworzyw sztucznych, spożywczej, i innych.