Przygotowanie, realizacja i dokumentowanie prac szczególnie niebezpiecznych - Warsztaty szkoleniowe BHP


OPIS SZKOLENIA

BHP 13 - Przygotowanie, realizacja i dokumentowanie prac szczególnie niebezpiecznych - Warsztaty szkoleniowe BHP

CEL SZKOLENIA

Aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności z zakresu:

 • zapoznanie uczestników z wymaganiami dotyczącymi prac szczególnie niebezpiecznych, w tym prac przy urządzeniach energetycznych, prac realizowanych na terenie placów i inwestycji budowlanych oraz prac przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest
 • przedstawienie przypadków i problemów oraz praktycznych przykładów procedur wykonawczych prac szczególnie niebezpiecznych.
GRUPA DOCELOWA

Szkolenie kierowanie jest do:

 • pracodawców oraz osób kierujących pracownikami
 • pracowników służby BHP
 • koordynatorów ds. BHP
 • kierowników robót
 • audytorów
 • pracowników
PROGRAM SZKOLENIA

Dzień pierwszy

Moduł I godz. 16.00 - 18.00

 1. Prace pożarowo-niebezpieczne

Dzień drugi

Moduł II  godz. 09.00 - 15.00

 1. Warunki bezpiecznej eksploatacji oraz organizacja bezpiecznej pracy przy urządzeniach energetycznych i elektrycznych wynikających z nowelizacji Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych
 2. Wymagania BHP przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest

Dzień trzeci

Moduł III godz. 09.00 - 13.00

 1. Wymagania BHP przy realizacji prac budowlanych i remontowych

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

 • Wymagania prawne w zakresie realizacji prac szczególnie niebezpiecznych, w tym interpretacja wymagań branżowych z obszaru energetyki, budownictwa i usuwania wyrobów zawierających azbest
 • Składowe procesu organizacji prac szczególnie niebezpiecznych
 • Przygotowanie prac szczególnie niebezpiecznych (kwalifikacje i uprawnienia, ustalenie kryteriów wykonawczych, dokumentacja, wymagania, zezwolenie i dopuszczenia)
 • Wyposażenie techniczne – wymagania
 • Środki ochrony indywidualnej i zbiorowej - dobór i stosowanie
 • Realizacja, nadzór i kontrola prac szczególnie niebezpiecznych
 • Indywidualne i zespołowe rozwiązywanie przypadków i problemów realizacji prac szczególnie niebezpiecznych
 • Studium przypadku - praktyczne przykłady procedur oraz rozwiązań i stosowanych dokumentów
ZALECENIA

Brak zaleceń

TRENERZY

Wiesława Saroma - mgr inż. inżynierii lądowej, starszy inspektor Państwowej Inspekcji Pracy - specjalista w zakresie BHP w budownictwie, wykładowca studiów podyplomowych Politechniki Krakowskiej w dziedzinie zarządzania bezpieczeństwem, wykładowca na szkoleniach Małopolskiej Izby Inżynierów Budownictwa

Paweł Ryś – specjalista ds. ochrony środowiska oraz BHP, specjalista w zakresie oceny oddziaływania inwestycji na środowisko, posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie koordynacji prac przy usuwaniu wyrobów zawierających azbest, właściciel firmy GreenLynx zajmującej się doradztwem w zakresie ochrony środowiska i BHP.

Marek Iwiński - starszy aspirant Państwowej Straży Pożarnej w stanie spoczynku. Dowódca sekcji w specjalistycznej grupie ratownictwa chemicznego.

TERMINY I MIEJSCA

15-17.04.2020 - Zakopane
Ośrodek Konferencyjno-Wypoczynkowy "HYRNY" ul.Piłsudskiego 20, 34-500 Zakopane


03-05.06.2020 - Ustroń
Hotel "Jaskółka", ul. Zdrojowa 10, 43-450 Ustroń

CENA

1550 zł netto (Cena promocyjna 1450* zł netto)

* W przypadku zgłoszenia co najmniej 2 osób z tej samej organizacji, stali Klienci Biura "SYSTEM" oraz studenci.

Cena obejmuje:

 • udział w szkoleniu
 • materiały szkoleniowe
 • przerwy kawowe
 • wyżywienie
 • noclegi w pokojach 2-osobowych
 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia

Istnieje możliwość dodatkowej dopłaty:

Ośrodek Konferencyjno-Wypoczynkowy "HYRNY" ul. Piłsudskiego 20, 34-500 Zakopane

 • Dopłata do pokoju 1 osobowego: 100 zł netto
 • Dopłata do przyjazdu dzień wcześniej: pokój 1 os. - 200 zł netto, pokój 2 os. - 180 zł netto za os.

Hotel "Jaskółka", ul. Zdrojowa 10, 43-450 Ustroń

 • Dopłata do pokoju 1 osobowego: 100 zł netto
 • Dopłata do przyjazdu dzień wcześniej: pokój 1 os. - 200 zł netto, pokój 2 os. - 180 zł netto za os.
INFORMACJE DODATKOWE

Dodatkowych informacji odnośnie szkolenia udzieli:
Dariusz Okraska - tel. 504 255 339, d.okraska@biuro-system.com
Sekretariat - tel. (34) 321 43 80, sekretariat@biuro-system.com

JAK ZAPISAĆ SIĘ NA SZKOLENIE

Pobierz formularz, wydrukuj, wypełnij, zeskanuj i wyślij na adres zgloszenia@biuro-system.com

lub

Pobierz formularz, wydrukuj, wypełnij i prześlij na numer fax (34) 361 45 24

JAK DOKONAĆ PŁATNOŚCI

Płatności należy dokonać najdalej na trzy dni przed terminem rozpoczęcia szkolenia, po otrzymaniu potwierdzenia uczestnictwa lub na miejscu w dniu rozpoczęcia szkolenia.

Biuro Usług Doskonalenia Zarządzania i Organizacji „SYSTEM” Sp. J.
42-200 Częstochowa ul. Faradaya 53 lok 44
PKO BP II O / Częstochowa 81 1020 1664 0000 3602 0024 1398
W tytule przelewu prosimy wpisać tytuł lub kod szkolenia.


                                     Pobierz formularz

Nasza misja

Nasza metoda

Nasi klienci

Misją Biura „SYSTEM” Sp. J. jest wspieranie firm i organizacji w obszarach prowadzonej przez nich działalności poprzez obsługę, doradztwo i szkolenia w zakresie systemów zarządzania, bezpieczeństwa i higieny pracy, ppoż., ochrony środowiska, umiejętności interpersonalnych oraz kursów zawodowych.

Jak to robimy ... ?

Wypracowana przez nas metodologia oraz posiadanie najwyższej klasy specjalistów z różnych dziedzin pozwala nam na zagwarantowanie naszym Klientom uzyskanie zadowalających efektów z powierzonych nam działań.

 

Do naszych klientów należą zarówno firmy przemysłowe jak i organizacje publiczne i państwowe. Mamy bogate doświadczenie w branżach: energetycznej, górniczej, metalurgicznej, wodociągowej, chemicznej, budowlanej, papierniczej, motoryzacyjnej, odzysku odpadów, obróbki metalu, przetwórstwa tworzyw sztucznych, spożywczej, i innych.