Rola i zadania Komisji Rewizyjnych Związków Zawodowych, hierarchia w strukturze organizacyjnej związków - Warsztaty szkoleniowe BHP dla związków zawodowych


OPIS SZKOLENIA

BHP 14 - Rola i zadania Komisji Rewizyjnych Związków Zawodowych, hierarchia w strukturze organizacyjnej związków - Warsztaty szkoleniowe BHP dla związków zawodowych

CEL SZKOLENIA

Aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności z zakresu:

 • strategii działania zakładowej organizacji związkowej
 • profesjonalizmu działania organizacji związkowej
 • zbiorowego prawa pracy
GRUPA DOCELOWA

Szkolenie kierowanie jest do:

 • związków zawodowych, będących stroną zbiorowego prawa pracy
 • pracodawców, w tym osób kierujących przedsiębiorstwami państwowymi, spółkami, zakładami prywatnymi, urzędami, spółdzielniami
 • innych osób związanych z działalnością i/lub współpracą ze związkami zawodowymi
PROGRAM SZKOLENIA

Podczas szkolenia przedstawione będą następujące zagadnienia:

 1. Struktura wewnątrzorganizacyjna związków zawodowych – charakterystyka poszczególnych organów:
  1. organ uchwałodawczy, tj. zgromadzenie członków bądź delegatów (np. zjazd)
  2. organ wykonawczo-zarządzający (np. zarząd)
  3. organ kontrolno-nadzorczy (np. komisja rewizyjna)
  4. organ dyscyplinarny (np. sąd koleżeński)
 2. Komisja Rewizyjna – rola i zadania organu
 3. Mechanizm ochronny stosunku pracy działaczy związkowych z wyszczególnieniem przynależności działacza do konkretnego organu (a, b, c, d)
 4. Statut organizacji związkowej – charakter prawny tego aktu
 5. Wybrane regulacje prawne z zakresu ochrony pracy
ZALECENIA

Brak zaleceń

TRENERZY

Renata Ślęzak – długoletni pracownik merytoryczny i doradca w zakresie prawa pracy – starszy specjalista prawa w Państwowej Inspekcji Pracy. Autorka opinii prawnych z obszaru stosunku pracy stron: pracownik, pracodawca, związki zawodowe, instytucje trzecie np. ZUS, US, itp. Absolwentka Wydziału Filozoficzno-Historycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Podyplomowego Prawa Pracy w katedrze Prawa Pracy UJ (zbiorowe prawo pracy - zakładowe układy zbiorowe pracy).

Pelagia Piega - wykładowca i doradca w zakresie Prawa Pracy w Wyższej Szkole Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych w Katowicach oraz Wyższej Szkole "HUMANITAS" w Sosnowcu. Ławnik Sądu Rejonowego – Sądu Pracy w Sosnowcu. Do 2005r. Inspektor Pracy - główny specjalista Państwowej Inspekcji Pracy – Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach.

TERMINY I MIEJSCA

Termin i miejsce szkolenia do uzgodnienia

CENA

Cena do uzgodnienia

INFORMACJE DODATKOWE

Dodatkowych informacji odnośnie szkolenia udzieli:
Dariusz Okraska - tel. 504 255 339, d.okraska@biuro-system.com
Sekretariat - tel. (34) 321 43 80, sekretariat@biuro-system.com

JAK ZAPISAĆ SIĘ NA SZKOLENIE

Pobierz formularz, wydrukuj, wypełnij, zeskanuj i wyślij na adres zgloszenia@biuro-system.com

lub

Pobierz formularz, wydrukuj, wypełnij i prześlij na numer fax (34) 361 45 24

JAK DOKONAĆ PŁATNOŚCI

Płatności należy dokonać najdalej na trzy dni przed terminem rozpoczęcia szkolenia, po otrzymaniu potwierdzenia uczestnictwa lub na miejscu w dniu rozpoczęcia szkolenia.

Biuro Usług Doskonalenia Zarządzania i Organizacji „SYSTEM” Sp. J.
42-200 Częstochowa ul. Faradaya 53 lok 44
PKO BP II O / Częstochowa 81 1020 1664 0000 3602 0024 1398
W tytule przelewu prosimy wpisać tytuł lub kod szkolenia.


                                     Pobierz formularz

Nasza misja

Nasza metoda

Nasi klienci

Misją Biura „SYSTEM” Sp. J. jest wspieranie firm i organizacji w obszarach prowadzonej przez nich działalności poprzez obsługę, doradztwo i szkolenia w zakresie systemów zarządzania, bezpieczeństwa i higieny pracy, ppoż., ochrony środowiska, umiejętności interpersonalnych oraz kursów zawodowych.

Jak to robimy ... ?

Wypracowana przez nas metodologia oraz posiadanie najwyższej klasy specjalistów z różnych dziedzin pozwala nam na zagwarantowanie naszym Klientom uzyskanie zadowalających efektów z powierzonych nam działań.

 

Do naszych klientów należą zarówno firmy przemysłowe jak i organizacje publiczne i państwowe. Mamy bogate doświadczenie w branżach: energetycznej, górniczej, metalurgicznej, wodociągowej, chemicznej, budowlanej, papierniczej, motoryzacyjnej, odzysku odpadów, obróbki metalu, przetwórstwa tworzyw sztucznych, spożywczej, i innych.