Bezpieczeństwo i higiena pracy przy eksploatacji urządzeń energetycznych


OPIS SZKOLENIA

BHP 16 - Bezpieczeństwo i higiena pracy przy eksploatacji urządzeń energetycznych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych - Warsztaty szkoleniowe - NOWOŚĆ!

CEL SZKOLENIA

Aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności z zakresu:

 • zmian w zakresie warunków bezpiecznej eksploatacji oraz organizacji bezpiecznej pracy przy urządzeniach energetycznych i elektrycznych wynikających z nowelizacji Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych
 • obowiązujących określeń i definicjami
 • wymaganych kwalifikacji osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych
 • Ramowej Instrukcji Organizacji Pracy opracowanej w oparciu o Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych
GRUPA DOCELOWA

Szkolenie kierowanie jest do:

 • osób zajmujących się dozorem elektrycznym i energetycznym
 • służb elektroenergetycznych zakładów przemysłowych
 • osób odpowiedzialnych za prawidłowy montaż i eksploatację oraz nadzór urządzeń i instalacji energetycznych i elektrycznych
 • specjalistów Działów Utrzymania Ruchu i Głównego Mechanika
 • specjalistów służb BHP
PROGRAM SZKOLENIA

Dzień pierwszy

Przyjazd i zakwaterowanie godz. 15.00 – 16.30

Moduł I godz. 16.30 - 18.00

 1. Prace szczególnie niebezpieczne
 2. Podstawowe definicje
 3. Podział i realizacja prac szczególnie niebezpiecznych

Dzień drugi

Moduł II godz. 09.00 - 15.00

 1. Najważniejsze zmiany w zakresie warunków bezpiecznej eksploatacji oraz organizacji bezpiecznej pracy przy urządzeniach energetycznych i elektrycznych wynikających z nowelizacji Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych
 2. Najważniejsze charakterystyczne określenia i definicje
 3. Prawo energetyczne i akty wykonawcze – uprawnienia kwalifikacyjne osób zajmujących się eksploatacją urządzeń i instalacji energetycznych

Dzień trzeci

Moduł III godz. 09.00 - 13.00

 1. Ramowa Instrukcja Organizacji Pracy opracowana w oparciu o nowe Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych z uwzględnieniem interpretacji zapisów między innymi takich jak:
  1. prowadzący eksploatację
  2. ustalenie osób odpowiedzialnych za organizację pracy
  3. odpowiedzialność osób wykonujących prace na polecenie pisemne
  4. organizacja pracy przy urządzeniach energetycznych
  5. organizacja innych prac
  6. wykonywanie pracy na polecenie pisemne
  7. wykonywanie pracy na podstawie instrukcji
  8. wykonywanie prac bez polecenia
 2. Ćwiczenia z zakresu przygotowania i nadzorowania pracy przy urządzeniach energetycznych
 3. Typowe błędy przy realizacji i dokumentowaniu prac przy urządzeniach energetycznych
 4. Pytania Uczestników szkolenia
ZALECENIA

Brak zaleceń

TRENERZY

Maciej Ujma - nadinspektor pracy w OIP Katowice - oddział w Częstochowie. Członek sekcji specjalistycznej Państwowej Inspekcji Pracy „energetyka” oraz sekcji „nadzór rynku”. Wykładowca w Ośrodku Szkolenia PIP we Wrocławiu. Absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Częstochowskiej, specjalność: Przetwarzanie i użytkowanie energii elektrycznej.

TERMINY I MIEJSCA

26-28.02.2020 - Złoty Potok
Hotel Kmicic Belvedere & SPA Wrzoska 35, 42-253 Złoty Potok


11-13.03.2020 - Zakopane
Ośrodek Konferencyjno-Wypoczynkowy "HYRNY" ul.Piłsudskiego 20, 34-500 Zakopane


15-17.06.2020 - Ustroń
Hotel "Jaskółka", ul. Zdrojowa 10, 43-450 Ustroń

CENA

1550 zł netto (Cena promocyjna 1450* zł netto)

* W przypadku zgłoszenia co najmniej 2 osób z tej samej organizacji, stali Klienci Biura "SYSTEM" oraz studenci.

Cena obejmuje:

 • udział w szkoleniu
 • materiały szkoleniowe
 • przerwy kawowe
 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia
 • noclegi w pokojach 2-osobowych
 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia

Istnieje możliwość dodatkowej dopłaty:

Ośrodek Konferencyjno-Wypoczynkowy "HYRNY" ul. Piłsudskiego 20, 34-500 Zakopane

 • Dopłata do pokoju 1 osobowego: 100 zł netto
 • Dopłata do przyjazdu dzień wcześniej: pokój 1 os. - 200 zł netto, pokój 2 os. - 180 zł netto za os.

Hotel "Jaskółka", ul. Zdrojowa 10, 43-450 Ustroń

 • Dopłata do pokoju 1 osobowego: 100 zł netto
 • Dopłata do przyjazdu dzień wcześniej: pokój 1 os. - 200 zł netto, pokój 2 os. - 180 zł netto za os.
INFORMACJE DODATKOWE

Dodatkowych informacji odnośnie szkolenia udzieli:
Dariusz Okraska - tel. 504 255 339, d.okraska@biuro-system.com
Sekretariat - tel. (34) 321 43 80, sekretariat@biuro-system.com

JAK ZAPISAĆ SIĘ NA SZKOLENIE

Pobierz formularz, wydrukuj, wypełnij, zeskanuj i wyślij na adres zgloszenia@biuro-system.com

lub

Pobierz formularz, wydrukuj, wypełnij i prześlij na numer fax (34) 361 45 24

JAK DOKONAĆ PŁATNOŚCI

Płatności należy dokonać najdalej na trzy dni przed terminem rozpoczęcia szkolenia, po otrzymaniu potwierdzenia uczestnictwa lub na miejscu w dniu rozpoczęcia szkolenia.

Biuro Usług Doskonalenia Zarządzania i Organizacji „SYSTEM” Sp. J.
42-200 Częstochowa ul. Faradaya 53 lok 44
PKO BP II O / Częstochowa 81 1020 1664 0000 3602 0024 1398
W tytule przelewu prosimy wpisać tytuł lub kod szkolenia.


                                     Pobierz formularz

Nasza misja

Nasza metoda

Nasi klienci

Misją Biura „SYSTEM” Sp. J. jest wspieranie firm i organizacji w obszarach prowadzonej przez nich działalności poprzez obsługę, doradztwo i szkolenia w zakresie systemów zarządzania, bezpieczeństwa i higieny pracy, ppoż., ochrony środowiska, umiejętności interpersonalnych oraz kursów zawodowych.

Jak to robimy ... ?

Wypracowana przez nas metodologia oraz posiadanie najwyższej klasy specjalistów z różnych dziedzin pozwala nam na zagwarantowanie naszym Klientom uzyskanie zadowalających efektów z powierzonych nam działań.

 

Do naszych klientów należą zarówno firmy przemysłowe jak i organizacje publiczne i państwowe. Mamy bogate doświadczenie w branżach: energetycznej, górniczej, metalurgicznej, wodociągowej, chemicznej, budowlanej, papierniczej, motoryzacyjnej, odzysku odpadów, obróbki metalu, przetwórstwa tworzyw sztucznych, spożywczej, i innych.