Bezpieczeństwo i higiena pracy przy pracach związanych z narażeniem na pole elektromagnetyczne - Warsztaty szkoleniowe BHP


OPIS SZKOLENIA

BHP 17 - Bezpieczeństwo i higiena pracy przy pracach związanych z narażeniem na pole elektromagnetyczne w zakresie stosowania Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 czerwca 2016 roku (Dz.U.2016.950) - Warsztaty szkoleniowe BHP

CEL SZKOLENIA

Aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności z zakresu:

 • przepisów prawnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych z narażeniem na pole elektromagnetyczne zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 czerwca 2016 roku
 • obowiązków pracodawcy związanych z narażeniem pracowników na pole elektromagnetyczne
GRUPA DOCELOWA

Szkolenie kierowanie jest do:

 • pracowników służby BHP
 • osób kierujących pracownikami i pracowników pracujących w polach elektromagnetycznych
PROGRAM SZKOLENIA
 1. Podstawowe definicje i pojęcia poszczególnych zjawisk i współczynników określonych w Rozporządzeniu w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych z narażeniem na pole elektromagnetyczne (Dz.U.2016.950)
 2. Podstawowe zagrożenia pól elektromagnetycznych powstające w przestrzeni pracy
 3. Klasyfikacja obiektów oraz instalacji do wykonania pomiarów
 4. Limity narażenia na pole elektromagnetyczne i limity bezpośredniego oddziaływania pola elektromagnetycznego
 5. Metody eliminacji lub ograniczenia narażenia na pole elektromagnetyczne
 6. Sporządzanie, przechowywanie i udostępnianie dokumentacji dotyczącej rozpoznania i oceny zagrożeń elektromagnetycznych
 7. Zakres szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy w przypadku wystąpienia pól elektromagnetycznych
 8. Badania lekarskie wstępne, okresowe i kontrolne pracowników w obszarze pracy pól elektromagnetycznych - zakres informacji dotyczących charakterystyki pola-EM i poziomu narażenia w przestrzeni pracy dostępnej dla pracownika
 9. Pytania Uczestników szkolenia
ZALECENIA

Brak zaleceń

TRENERZY

-

TERMINY I MIEJSCA

23.03.2020 - Częstochowa
Siedziba Biura "SYSTEM" Sp. Jawna, ul. Faradaya 53 lok.44, 42-202 Częstochowa


26.06.2020 - Katowice
Uniwersytet Śląski - Wydział Teologiczny, ul. Jordana 18, 40-043 Katowice

CENA

500 zł netto (Cena promocyjna 400* zł netto)

* W przypadku zgłoszenia co najmniej 2 osób z tej samej organizacji, stali Klienci Biura "SYSTEM" oraz studenci.

Cena obejmuje:

 • udział w szkoleniu
 • materiały szkoleniowe
 • przerwy kawowe
 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia
INFORMACJE DODATKOWE

Dodatkowych informacji odnośnie szkolenia udzieli:
Dariusz Okraska - tel. 504 255 339, d.okraska@biuro-system.com
Sekretariat - tel. (34) 321 43 80, sekretariat@biuro-system.com

JAK ZAPISAĆ SIĘ NA SZKOLENIE

Pobierz formularz, wydrukuj, wypełnij, zeskanuj i wyślij na adres zgloszenia@biuro-system.com

lub

Pobierz formularz, wydrukuj, wypełnij i prześlij na numer fax (34) 361 45 24

JAK DOKONAĆ PŁATNOŚCI

Płatności należy dokonać najdalej na trzy dni przed terminem rozpoczęcia szkolenia, po otrzymaniu potwierdzenia uczestnictwa lub na miejscu w dniu rozpoczęcia szkolenia.

Biuro Usług Doskonalenia Zarządzania i Organizacji „SYSTEM” Sp. J.
42-200 Częstochowa ul. Faradaya 53 lok 44
PKO BP II O / Częstochowa 81 1020 1664 0000 3602 0024 1398
W tytule przelewu prosimy wpisać tytuł lub kod szkolenia.


                                     Pobierz formularz

Nasza misja

Nasza metoda

Nasi klienci

Misją Biura „SYSTEM” Sp. J. jest wspieranie firm i organizacji w obszarach prowadzonej przez nich działalności poprzez obsługę, doradztwo i szkolenia w zakresie systemów zarządzania, bezpieczeństwa i higieny pracy, ppoż., ochrony środowiska, umiejętności interpersonalnych oraz kursów zawodowych.

Jak to robimy ... ?

Wypracowana przez nas metodologia oraz posiadanie najwyższej klasy specjalistów z różnych dziedzin pozwala nam na zagwarantowanie naszym Klientom uzyskanie zadowalających efektów z powierzonych nam działań.

 

Do naszych klientów należą zarówno firmy przemysłowe jak i organizacje publiczne i państwowe. Mamy bogate doświadczenie w branżach: energetycznej, górniczej, metalurgicznej, wodociągowej, chemicznej, budowlanej, papierniczej, motoryzacyjnej, odzysku odpadów, obróbki metalu, przetwórstwa tworzyw sztucznych, spożywczej, i innych.