Substancje niebezpieczne i toksyczne środki przemysłowe (TŚP) - zasady postępowania przy pracy oraz w czasie awarii - Warsztaty szkoleniowe BHP


OPIS SZKOLENIA

BHP 23 - Substancje niebezpieczne i toksyczne środki przemysłowe (TŚP) - zasady postępowania przy pracy oraz w czasie awarii - Warsztaty szkoleniowe BHP

CEL SZKOLENIA

Aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności z zakresu:

 • przepisów dotyczących składowania, przechowywania i transportu substancji niebezpiecznych i TŚP
 • praktycznych sposobów i zasad bezpiecznej pracy w obecności TŚP
 • sposobów postępowania z TŚP oraz postępowania w razie awarii
 • konserwacji sprzętu ochronnego oraz zasada jego użycia
GRUPA DOCELOWA

Szkolenie kierowanie jest do:

 • pracowników służb technicznych
 • zakładowych służb ratowniczych
 • pracowników służb BHP, PPOŻ
 • specjalistów zajmujących się analizą i oceną ryzyka
PROGRAM SZKOLENIA

Dzień pierwszy

Godz. 11.00 – 13.00 Rejestracja Uczestników szkolenia i obiad

Moduł I godz. 15.00-18.30

 1. Przepisy prawne dotyczące składowania, magazynowania i transportu substancji niebezpiecznych i TŚP
 2. Klasyfikacja substancji niebezpiecznych

Dzień drugi

Moduł II godz. 9.00 - 13.00

 1. Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej – sposób posługiwania się, istotne informacje w niej zawarte
 2. Oznakowania substancji niebezpiecznych: literowo – cyfrowe i graficzne
 3. Zagrożenia i czynniki ryzyka występujące podczas postępowania z substancjami niebezpiecznymi.

Moduł III godz. 15.00 – 18.30

 1. Zasady pracy w obecności TŚP oraz postępowanie w przypadku wystąpienia awarii:
  1. gazy niebezpieczne
  2. substancje parzące (kwasy, zasady)
  3. substancje palne
  4. substancje trujące
 2. Środki ochrony osobistej – ubrania i inny sprzęt
 3. Podręczny sprzęt gaśniczy – rodzaje i zasady doboru

Dzień trzeci

Moduł IV godz. 8.30- 13.00

 1. Zasady przechowywania i konserwacji sprzętu ochronnego:
  1. aparaty ochrony dróg oddechowych
  2. ubrania ochronne
 2. Zasady użycia sprzętu gaśniczego – ćwiczenia praktyczne
ZALECENIA

Znajomość podstawowych przepisów z zakresu ochrony PPOŻ

TRENERZY

Marek Iwiński – starszy aspirant Państwowej Straży Pożarnej w stanie spoczynku. Dowódca sekcji w specjalistycznej grupie ratownictwa chemicznego.

TERMINY I MIEJSCA

23-24.04.2020 - Zakopane
Ośrodek Konferencyjno-Wypoczynkowy "HYRNY" ul.Piłsudskiego 20, 34-500 Zakopane


23-24.06.2020 - Ustroń
Hotel "Jaskółka", ul. Zdrojowa 10, 43-450 Ustroń

CENA

1450 zł netto (Cena promocyjna 1350* zł netto)

* W przypadku zgłoszenia co najmniej 2 osób z tej samej organizacji, stali Klienci Biura "SYSTEM" oraz studenci.

Cena obejmuje:

 • udział w szkoleniu
 • materiały szkoleniowe
 • przerwy kawowe
 • wyżywienie
 • noclegi w pokojach 2-osobowych
 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia

Istnieje możliwość dodatkowej dopłaty:

Ośrodek Konferencyjno-Wypoczynkowy "HYRNY" ul. Piłsudskiego 20, 34-500 Zakopane

 • Dopłata do pokoju 1 osobowego: 100 zł netto
 • Dopłata do przyjazdu dzień wcześniej: pokój 1 os. - 200 zł netto, pokój 2 os. - 180 zł netto za os.

Hotel "Jaskółka", ul. Zdrojowa 10, 43-450 Ustroń

 • Dopłata do pokoju 1 osobowego: 100 zł netto
 • Dopłata do przyjazdu dzień wcześniej: pokój 1 os. - 200 zł netto, pokój 2 os. - 180 zł netto za os.
INFORMACJE DODATKOWE

Dodatkowych informacji odnośnie szkolenia udzieli:
Dariusz Okraska - tel. 504 255 339, d.okraska@biuro-system.com
Sekretariat - tel. (34) 321 43 80, sekretariat@biuro-system.com

JAK ZAPISAĆ SIĘ NA SZKOLENIE

Pobierz formularz, wydrukuj, wypełnij, zeskanuj i wyślij na adres zgloszenia@biuro-system.com

lub

Pobierz formularz, wydrukuj, wypełnij i prześlij na numer fax (34) 361 45 24

JAK DOKONAĆ PŁATNOŚCI

Płatności należy dokonać najdalej na trzy dni przed terminem rozpoczęcia szkolenia, po otrzymaniu potwierdzenia uczestnictwa lub na miejscu w dniu rozpoczęcia szkolenia.

Biuro Usług Doskonalenia Zarządzania i Organizacji „SYSTEM” Sp. J.
42-200 Częstochowa ul. Faradaya 53 lok 44
PKO BP II O / Częstochowa 81 1020 1664 0000 3602 0024 1398
W tytule przelewu prosimy wpisać tytuł lub kod szkolenia.


                                     Pobierz formularz

Nasza misja

Nasza metoda

Nasi klienci

Misją Biura „SYSTEM” Sp. J. jest wspieranie firm i organizacji w obszarach prowadzonej przez nich działalności poprzez obsługę, doradztwo i szkolenia w zakresie systemów zarządzania, bezpieczeństwa i higieny pracy, ppoż., ochrony środowiska, umiejętności interpersonalnych oraz kursów zawodowych.

Jak to robimy ... ?

Wypracowana przez nas metodologia oraz posiadanie najwyższej klasy specjalistów z różnych dziedzin pozwala nam na zagwarantowanie naszym Klientom uzyskanie zadowalających efektów z powierzonych nam działań.

 

Do naszych klientów należą zarówno firmy przemysłowe jak i organizacje publiczne i państwowe. Mamy bogate doświadczenie w branżach: energetycznej, górniczej, metalurgicznej, wodociągowej, chemicznej, budowlanej, papierniczej, motoryzacyjnej, odzysku odpadów, obróbki metalu, przetwórstwa tworzyw sztucznych, spożywczej, i innych.