Wymagania prawne dla zakładów o dużym i zwiększonym ryzyku awarii przemysłowych


OPIS SZKOLENIA

BHP 24 - Wymagania prawne dla zakładów o dużym i zwiększonym ryzyku awarii przemysłowych

CEL SZKOLENIA

Celem szkolenia jest zaznajomienie uczestników z kategoriami zakładów, w których może wystąpić awaria przemysłowa, obowiązkach prowadzącego zakład oraz programem jej zapobiegania. Przybliżenie informacji o czynnikach zwiększających zagrożenie, planach operacyjno-ratowniczych oraz systemach bezpieczeństwa.

GRUPA DOCELOWA

Szkolenie kierowanie jest do:

 • prowadzący zakład o dużym i zwiększonym ryzyku awarii,
 • pracownicy służby BHP,
 • pracownicy zakładów o dużym i zwiększonym ryzyku awarii przemysłowych
PROGRAM SZKOLENIA

Dzień pierwszy

Godz. 11.00 - 13.00 - rejestracja uczestników szkolenia i obiad

Moduł I godz. 15.00-18.30

 1. Prawo ochrony środowiska, jako podstawa prawna dla zakładów o dużym i zwiększonym ryzyku awarii
 2. Definicja zakładu o dużym i zwiększonym ryzyku
 3. Obowiązki prowadzącego zakład stwarzający wystąpienie awarii przemysłowej

Dzień drugi

Moduł II godz. 9.00 - 13.00

 1. Procedura zgłoszenia zakładu o dużym lub zwiększonym ryzyku
 2. Program zapobiegania awariom - zapoznanie ze strukturą programu
 3. System bezpieczeństwa - omówienie elementów systemu

Moduł III godz. 15.00 – 18:30

 1. Raport o bezpieczeństwie - zastosowane rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa, informacje o instalacjach, technologiach i substancjach niebezpiecznych
 2. Wykaz informacji o czynnikach zwiększających zagrożenie

Dzień trzeci

Moduł IV godz. 8.30- 13.00

 1. Plany operacyjno-ratownicze
  1. Struktura planu
  2. Udział pracowników w tworzeniu planu operacyjno ratowniczego
 2. Postępowanie w przypadku awarii przemysłowej
ZALECENIA

Brak zaleceń

TRENERZY

Marek Iwiński – starszy aspirant Państwowej Straży Pożarnej w stanie spoczynku. Dowódca sekcji w specjalistycznej grupie ratownictwa chemicznego z 19-letnim doświadczeniem.

Wojciech Świątek - Od ponad 30 lat zajmuje się zagadnieniami ochrony środowiska, pracując przez 15 lat w Głównym Inspektoracie Ochrony Środowiska, obecnie w dużym przedsiębiorstwie przemysłowym, równocześnie prowadząc działalność doradczą. Biegły w zakresie sporządzania ocen oddziaływania na środowisko, doradca ds. bezpieczeństwa w transporcie drogowym towarów niebezpiecznych (DGSA), 2008-2012 weryfikator indywidualny EMAS. 
Zalecenia dla uczestników:

TERMINY I MIEJSCA

Termin i miejsce szkolenia do uzgodnienia

CENA

Cena do uzgodnienia

INFORMACJE DODATKOWE

Dodatkowych informacji odnośnie szkolenia udzieli:
Dariusz Okraska - tel. 504 255 339, d.okraska@biuro-system.com
Sekretariat - tel. (34) 321 43 80, sekretariat@biuro-system.com

JAK ZAPISAĆ SIĘ NA SZKOLENIE

Pobierz formularz, wydrukuj, wypełnij, zeskanuj i wyślij na adres zgloszenia@biuro-system.com

lub

Pobierz formularz, wydrukuj, wypełnij i prześlij na numer fax (34) 361 45 24

JAK DOKONAĆ PŁATNOŚCI

Płatności należy dokonać najdalej na trzy dni przed terminem rozpoczęcia szkolenia, po otrzymaniu potwierdzenia uczestnictwa lub na miejscu w dniu rozpoczęcia szkolenia.

Biuro Usług Doskonalenia Zarządzania i Organizacji „SYSTEM” Sp. J.
42-200 Częstochowa ul. Faradaya 53 lok 44
PKO BP II O / Częstochowa 81 1020 1664 0000 3602 0024 1398
W tytule przelewu prosimy wpisać tytuł lub kod szkolenia.


                                     Pobierz formularz

Nasza misja

Nasza metoda

Nasi klienci

Misją Biura „SYSTEM” Sp. J. jest wspieranie firm i organizacji w obszarach prowadzonej przez nich działalności poprzez obsługę, doradztwo i szkolenia w zakresie systemów zarządzania, bezpieczeństwa i higieny pracy, ppoż., ochrony środowiska, umiejętności interpersonalnych oraz kursów zawodowych.

Jak to robimy ... ?

Wypracowana przez nas metodologia oraz posiadanie najwyższej klasy specjalistów z różnych dziedzin pozwala nam na zagwarantowanie naszym Klientom uzyskanie zadowalających efektów z powierzonych nam działań.

 

Do naszych klientów należą zarówno firmy przemysłowe jak i organizacje publiczne i państwowe. Mamy bogate doświadczenie w branżach: energetycznej, górniczej, metalurgicznej, wodociągowej, chemicznej, budowlanej, papierniczej, motoryzacyjnej, odzysku odpadów, obróbki metalu, przetwórstwa tworzyw sztucznych, spożywczej, i innych.