Szkolenia tematyczne BHP


Kod Temat szkolenia Czas szkolenia Miejsce Cena netto
BHP 08 Wypadek ciężki, zbiorowy, śmiertelny - Warsztaty szkoleniowe BHP 3 dni Zakopane 1650 zł
BHP 09 Koordynator BHP - koordynacja prac remontowych, budowlanych i inwestycyjnych na terenie zakładu - Warsztaty szkoleniowe BHP 3 dni Zakopane, Ustroń 1650 zł
BHP 10 Warsztaty doskonalące BHP dla Członków Zakładowych Komisji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, Społecznych Inspektorów Pracy oraz Przedstawicieli Pracowników 3 dni Zakopane 1650 zł
BHP 13 Przygotowanie, realizacja i dokumentowanie prac szczególnie niebezpiecznych - Warsztaty szkoleniowe BHP 3 dni Zakopane, Ustroń 1550 ZŁ
BHP 14 Rola i zadania Komisji Rewizyjnych Związków Zawodowych, hierarchia w strukturze organizacyjnej związków - Warsztaty szkoleniowe BHP dla związków zawodowych - - -
BHP 16 Bezpieczeństwo i higiena pracy przy eksploatacji urządzeń energetycznych 3 Złoty Potok, Zakopane, Ustroń 1550 zł
BHP 17 Bezpieczeństwo i higiena pracy przy pracach związanych z narażeniem na pole elektromagnetyczne - Warsztaty szkoleniowe BHP 1 dzień Częstochowa, Katowice 500 zł
BHP 23 Substancje niebezpieczne i toksyczne środki przemysłowe (TŚP) - zasady postępowania przy pracy oraz w czasie awarii - Warsztaty szkoleniowe BHP 3 dni Zakopane, Ustroń 1450 zł
BHP 24 Wymagania prawne dla zakładów o dużym i zwiększonym ryzyku awarii przemysłowych - - -
BHP 25 Zmiany w wymaganiach zasadniczych dla środków ochrony indywidualnej - - -
BHP 26 Metodyka prowadzenia instruktaży stanowiskowych 1 dzień Częstochowa, Katowice 280 zł
BHP 27 LOTO – bezpieczeństwo służb utrzymania ruchu - - -
BHP 30 Ocena ryzyka zawodowego – analiza, dokumentowanie, warsztaty praktyczne 2 dni Ustroń, Katowice 650 zł / 1
BHP 31 Praktyczne zastosowania prawa pracy w roku 2020 w świetle zmian Kodeksu pracy, Ustawy o związkach zawodowych, RODO i innych ustaw oraz aktów wykonawczych 1 dzień Częstochowa, Katowice 280 zł
Na zamówienie Klienta Biuro „SYSTEM” Sp. J. przygotowuje każde szkolenie w formule zamkniętej, dostosowane do indywidualnych potrzeb.

Nasza misja

Nasza metoda

Nasi klienci

Misją Biura „SYSTEM” Sp. J. jest wspieranie firm i organizacji w obszarach prowadzonej przez nich działalności poprzez obsługę, doradztwo i szkolenia w zakresie systemów zarządzania, bezpieczeństwa i higieny pracy, ppoż., ochrony środowiska, umiejętności interpersonalnych oraz kursów zawodowych.

Jak to robimy ... ?

Wypracowana przez nas metodologia oraz posiadanie najwyższej klasy specjalistów z różnych dziedzin pozwala nam na zagwarantowanie naszym Klientom uzyskanie zadowalających efektów z powierzonych nam działań.

 

Do naszych klientów należą zarówno firmy przemysłowe jak i organizacje publiczne i państwowe. Mamy bogate doświadczenie w branżach: energetycznej, górniczej, metalurgicznej, wodociągowej, chemicznej, budowlanej, papierniczej, motoryzacyjnej, odzysku odpadów, obróbki metalu, przetwórstwa tworzyw sztucznych, spożywczej, i innych.