Obsługa wózków jezdniowych unoszących


OPIS SZKOLENIA

ZZ 03 - Obsługa wózków jezdniowych unoszących

CEL SZKOLENIA

Teoretyczne oraz praktyczne przygotowanie pozwalające na uzyskanie kwalifikacji uprawniających do obsługi wózków jezdniowych unoszących  z napędem silnikowym.

GRUPA DOCELOWA

Szkolenie przeznaczone dla przyszłych operatorów wózków jezdniowych unoszących.

PROGRAM SZKOLENIA
 1. Wymagania kwalifikacyjne dla osób obsługujących urządzenia transportu bliskiego podlegające dozorowi technicznemu
 2. Rodzaje urządzeń transportu bliskiego podlegające dozorowi technicznemu
 3. Udźwig i grupa natężenia pracy
 4. Pojęcie stateczności urządzenia
 5. Budowa urządzeń
 6. Budowa urządzenia właściwego dla grupy, kategorii i rodzaju (przeznaczenia)
 7. Mechanizmy oraz ich budowa i działanie
 8. Urządzenia zabezpieczające stosowane w urządzeniach transportu bliskiego
 9. Wyposażenie elektryczne ( hydrauliczne, pneumatyczne )
 10. Obsługa UTB: czynności obsługującego przed przystąpieniem do pracy , w czasie pracy i po zakończeniu pracy, sterowanie mechanizmami urządzeń ogólnego przeznaczenia i specjalnych, sprawdzanie działania urządzeń zabezpieczających i hamulców itp. zasady ogólne
 11. Obsługa: czynności obsługującego przed przystąpieniem do pracy , w czasie pracy i po zakończeniu pracy, sterowanie mechanizmami urządzeń ogólnego przeznaczenia i specjalnych, sprawdzanie działania urządzeń zabezpieczających i hamulców itp. zasady szczegółowe
 12. Współpraca z hakowymi
 13. Praca w specyficznych warunkach jak np.: praca zespołowa urządzeń, transport ładunku przez otwory w stropach, transport ludzi w koszu, praca w warunkach kolizyjnych, praca w pobliżu na powietrznych linii energetycznych itp.
 14. Zasady bezpiecznej eksploatacji urządzeń zasilanych gazem (LPG, CNG)
 15. Warunki bezpiecznej pracy
 16. BHP przy obsłudze urządzeń
 17. Niebezpieczne uszkodzenie / nieszczęśliwy wypadek – procedura postępowania

Program uzupełniający:

 1. Wiedza z zakresu wymagań wstępnych dla uczestników szkolenia
 2. Mechanika – droga, czas, prędkość; rodzaje ruchów; prędkości ruchów roboczych; równowaga sił; stateczność
 3. Elektrotechnika – natężenie prądu; napięcie – różnica potencjałów; oporność; prawo Ohma; rodzaje prądu; rodzaje odbiorników prądu
ZALECENIA

Brak zaleceń

TRENERZY

 -

TERMINY I MIEJSCA

Szkolenie organizujemy w miejscu i terminie uzgodnionym z klientem

CENA

Cena do uzgodnienia

INFORMACJE DODATKOWE

Dodatkowych informacji odnośnie szkolenia udzieli:
Dariusz Okraska - tel. 504 255 339, d.okraska@biuro-system.com
Sekretariat - tel. (34) 321 43 80, sekretariat@biuro-system.com

JAK ZAPISAĆ SIĘ NA SZKOLENIE

Pobierz formularz, wydrukuj, wypełnij, zeskanuj i wyślij na adres zgloszenia@biuro-system.com

lub

Pobierz formularz, wydrukuj, wypełnij i prześlij na numer fax (34) 361 45 24

JAK DOKONAĆ PŁATNOŚCI

Płatności należy dokonać najdalej na trzy dni przed terminem rozpoczęcia szkolenia, po otrzymaniu potwierdzenia uczestnictwa lub na miejscu w dniu rozpoczęcia szkolenia.

Biuro Usług Doskonalenia Zarządzania i Organizacji „SYSTEM” Sp. J.
42-200 Częstochowa ul. Faradaya 53 lok 44
PKO BP II O / Częstochowa 81 1020 1664 0000 3602 0024 1398
W tytule przelewu prosimy wpisać tytuł lub kod szkolenia.


                                     Pobierz formularz

Nasza misja

Nasza metoda

Nasi klienci

Misją Biura „SYSTEM” Sp. J. jest wspieranie firm i organizacji w obszarach prowadzonej przez nich działalności poprzez obsługę, doradztwo i szkolenia w zakresie systemów zarządzania, bezpieczeństwa i higieny pracy, ppoż., ochrony środowiska, umiejętności interpersonalnych oraz kursów zawodowych.

Jak to robimy ... ?

Wypracowana przez nas metodologia oraz posiadanie najwyższej klasy specjalistów z różnych dziedzin pozwala nam na zagwarantowanie naszym Klientom uzyskanie zadowalających efektów z powierzonych nam działań.

 

Do naszych klientów należą zarówno firmy przemysłowe jak i organizacje publiczne i państwowe. Mamy bogate doświadczenie w branżach: energetycznej, górniczej, metalurgicznej, wodociągowej, chemicznej, budowlanej, papierniczej, motoryzacyjnej, odzysku odpadów, obróbki metalu, przetwórstwa tworzyw sztucznych, spożywczej, i innych.