Kursy zawodowe


Niedopełnienie przez pracodawcę obowiązku przeszkolenia pracownika z zakresu BHP wiąże się z pełnym poniesieniem odpowiedzialności za potencjalny wypadek w pracy oraz doznanie uszczerbku na zdrowiu pracownika. Konsekwencje prawne oraz odszkodowania niejednokrotnie doprowadzają zakłady pracy do upadłości, a na pewno mocno nadwyrężają budżety firm.

Szkolenie i kursy przez nas realizowane, prowadzone są przez kompetentny personel o dużej wiedzy merytorycznej, zarówno teoretycznej a przede wszystkim praktycznej. Szkolenia i kursy zawodowe prowadzone są na podstawie opracowanego programu ramowego przez Instruktorów i Wykładowców Biura SYSTEM Sp. J. oraz przedstawicieli Oddziału Urzędu Dozoru Technicznego w Częstochowie. Szkolenia na uprawnienia zawodowe zakończone są egzaminem sprawdzającym przed komisja kwalifikacyjną Oddziału Urzędu Dozoru Technicznego w Częstochowie.

Prowadzone kursy obejmują również zajęcia praktyczne. Szkolenia jak i kursy mogą być prowadzone w siedzibie klienta w miejscach wskazanych przez klienta, jak również w naszej siedzibie – dysponujemy własną klimatyzowaną salą szkoleniową.  Do każdego szkolenia otrzymują Państwo program i materiały. Staramy się, aby nasze szkolenia przygotowywały pracowników do bezpiecznego podjęcia pracy na danym stanowisku, a pracodawca był pewny, że pracownik jest dobrze przeszkolony do pełnienia swojej funkcji.


Kontakt

Dariusz Okraska, tel. 504-255-339, e-mail: d.okraska@biuro-system.com


Kod Temat szkolenia Czas szkolenia Miejsce Cena netto
ZZ 01 Obsługa wózków jezdniowych Szkolenie organizujemy w miejscu i terminie uzgodnionym z klientem
ZZ 02 Obsługa wózków jezdniowych naładownych Szkolenie organizujemy w miejscu i terminie uzgodnionym z klientem
ZZ 03 Obsługa wózków jezdniowych unoszących Szkolenie organizujemy w miejscu i terminie uzgodnionym z klientem
ZZ 04 Obsługa wózków jezdniowych podnośnikowych Szkolenie organizujemy w miejscu i terminie uzgodnionym z klientem
Na zamówienie Klienta Biuro „SYSTEM” Sp. J. przygotowuje każde szkolenie w formule zamkniętej, dostosowane do indywidualnych potrzeb.

Nasza misja

Nasza metoda

Nasi klienci

Misją Biura „SYSTEM” Sp. J. jest wspieranie firm i organizacji w obszarach prowadzonej przez nich działalności poprzez obsługę, doradztwo i szkolenia w zakresie systemów zarządzania, bezpieczeństwa i higieny pracy, ppoż., ochrony środowiska, umiejętności interpersonalnych oraz kursów zawodowych.

Jak to robimy ... ?

Wypracowana przez nas metodologia oraz posiadanie najwyższej klasy specjalistów z różnych dziedzin pozwala nam na zagwarantowanie naszym Klientom uzyskanie zadowalających efektów z powierzonych nam działań.

 

Do naszych klientów należą zarówno firmy przemysłowe jak i organizacje publiczne i państwowe. Mamy bogate doświadczenie w branżach: energetycznej, górniczej, metalurgicznej, wodociągowej, chemicznej, budowlanej, papierniczej, motoryzacyjnej, odzysku odpadów, obróbki metalu, przetwórstwa tworzyw sztucznych, spożywczej, i innych.