Doskonalenie systemów zarządzania


Posiadamy bogate doświadczenie w zakresie wdrażania systemów zarządzania (od 1996 r.),  szkoleń, usług BHP i ppoż oraz ochrony środowiska.Opracowujemy materiały do szkoleń okresowych z zakresu systemów zarządzania  - pracownik może w dowolnym czasie odbyć szkolenie, bez potrzeby angażowania innych osób. Materiały zawierają m.in. testy pozwalające sprawdzić wiedzę nabytą przez uczestników szkolenia i wbudowane narzędzie do statystyki szkolenia - m.in. ilość czasu poświęconego przez uczestnika na szkolenie oraz szczegółowe wyniki testów.

W zakresie doskonalenia systemów zarządzania:
Weryfikujemy i upraszczamy dokumentację
Pomagamy w integracji systemów zarządzania
Przygotowujemy do auditów wykonywanych przez klientów, jednostki certyfikujące
Pomagamy w realizacji działań korekcyjnych i korygujących

Prowadzimy doradztwo i szkolenia w zakresie SZJ m.in. z zagadnień:

 • dostosowanie systemów zarządzania jakością do wymagań normy ISO 9001:2015
 • podejście procesowe
 • cele jakości
 • narzędzia jakości
 • rozwiązywanie problemów jakościowych
 • wymagania prawne dotyczące jakości
 • wyposażenie kontrolno-pomiarowe

Prowadzimy doradztwo i szkolenia w zakresie SZŚ m.in. z zagadnień:

 • dostosowanie systemów zarządzania środowiskowego do wymagań normy ISO 14001:2015
 • aspekty środowiskowe
 • przpisanie wymagań prawnych do aspektów środowiskowych
 • sterowanie operacyjne
 • gotowość i reagowanie na awarie
 • współpraca z podwykonawcami
 • cele i programy środowiskowe
 • ocena zgodności z wymaganiami prawnymi innymi
 • analiza kosztów ochrony środowiska

Prowadzimy doradztwo i szkolenia w zakresie SZBHP m.in. z zagadnień:

 • dostosowanie systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy do wymagań nowej normy ISO 45001:2018
 • ocena zgodności z wymaganiami prawnymi i innymi
 • współpraca z podwykonawcami i najemcami
 • ocena ryzyka zawodowego
 • cele i zadania BHP
 • monitorowanie i pomiary
 • prace szczególnie niebezpieczne
 • analiza kosztów BHP

Kontakt

Doskonalenie systemu zarządzania SZJ, SZBHP
Dariusz Okraska tel. 504-255-339, e-mail: d.okraska@biuro-system.com
Andrzej Kowalkow tel. 504-255-340, e-mail: a.kowalkow@biuro-system.com

Doskonalenie systemu zarządzania SZŚ
Maciej Kostrzanowski tel. 504-255-341, e-mail: m.kostrzanowski@biuro-system.com

Na zamówienie Klienta Biuro „SYSTEM” Sp. J. przygotowuje każde szkolenie w formule zamkniętej, dostosowane do indywidualnych potrzeb.

Nasza misja

Nasza metoda

Nasi klienci

Misją Biura „SYSTEM” Sp. J. jest wspieranie firm i organizacji w obszarach prowadzonej przez nich działalności poprzez obsługę, doradztwo i szkolenia w zakresie systemów zarządzania, bezpieczeństwa i higieny pracy, ppoż., ochrony środowiska, umiejętności interpersonalnych oraz kursów zawodowych.

Jak to robimy ... ?

Wypracowana przez nas metodologia oraz posiadanie najwyższej klasy specjalistów z różnych dziedzin pozwala nam na zagwarantowanie naszym Klientom uzyskanie zadowalających efektów z powierzonych nam działań.

 

Do naszych klientów należą zarówno firmy przemysłowe jak i organizacje publiczne i państwowe. Mamy bogate doświadczenie w branżach: energetycznej, górniczej, metalurgicznej, wodociągowej, chemicznej, budowlanej, papierniczej, motoryzacyjnej, odzysku odpadów, obróbki metalu, przetwórstwa tworzyw sztucznych, spożywczej, i innych.