Auditowanie systemów zarządzania


Audity wstępne nieudokumentowanych systemów zarządzania
Mają na celu sprawdzenie procesów zachodzących w firmie pod kątem spełnienia wymagań wybranej normy. Na podstawie auditu powstaje raport, który jest podstawą do ustalenia harmonogramu wdrażania systemu zarządzania.

Audity sprawdzające przed certyfikacją lub weryfikacją
Audity sprawdzające to ostatni etap przed auditem certyfikującym lub weryfikacją. Jest to forma "próby generalnej". Mają one za zadanie wykrycie błędów, które nie zostały wcześniej ujawnione oraz wyeliminowanie ich przyczyn.

Audity wewnętrzne na zgodność z normami
Audity wewnętrzne prowadzone przez zewnętrznych auditorów pozwalają na obiektywną i bezstronną oraz rzetelną weryfikację systemu zarządzania. Audity kończą się sporządzeniem rzetelnego raportu.

Audyt Efektywności Operacyjnej Przedsiębiorstwa
EOP jest unikalnym narzędziem badania efektywności operacyjnej przedsiębiorstw produkcyjnych, budowlanych i wielu rodzajów firm usługowych. Pozwala na dokonanie oceny sprawności podstawowych procesów przedsiębiorstwa/organizacji, mających bezpośredni wpływ na wielkość uzyskiwanego dochodu.


Kontakt

ISO 9001, ISO/IEC 17025, PN-N-18001, OHSAS 18001, ISO 27001, ISO 22000
Dariusz Okraska tel. 504-255-339, e-mail: d.okraska@biuro-system.com

ISO 50001, ISO 14001, EMAS, PN-N 19001, EOP
Maciej Kostrzanowski tel. 504-255-341, e-mail: m.kostrzanowski@biuro-system.com

PN-N-18001, OHSAS 18001, ISO/IEC 17025
Andrzej Kowalkow tel. 504-255-340, e-mail: a.kowalkow@biuro-system.com

Nasza misja

Nasza metoda

Nasi klienci

Misją Biura „SYSTEM” Sp. J. jest wspieranie firm i organizacji w obszarach prowadzonej przez nich działalności poprzez obsługę, doradztwo i szkolenia w zakresie systemów zarządzania, bezpieczeństwa i higieny pracy, ppoż., ochrony środowiska, umiejętności interpersonalnych oraz kursów zawodowych.

Jak to robimy ... ?

Wypracowana przez nas metodologia oraz posiadanie najwyższej klasy specjalistów z różnych dziedzin pozwala nam na zagwarantowanie naszym Klientom uzyskanie zadowalających efektów z powierzonych nam działań.

 

Do naszych klientów należą zarówno firmy przemysłowe jak i organizacje publiczne i państwowe. Mamy bogate doświadczenie w branżach: energetycznej, górniczej, metalurgicznej, wodociągowej, chemicznej, budowlanej, papierniczej, motoryzacyjnej, odzysku odpadów, obróbki metalu, przetwórstwa tworzyw sztucznych, spożywczej, i innych.