Auditor wewnętrzny zintegrowanego systemu zarządzania (dwa systemy do wyboru)


Kod i temat szkolenia:

ST 01 - Auditor wewnętrzny zintegrowanego systemu zarządzania 

2 systemy zarządzania

 • jakość i środowisko
 • jakość i bezpieczeństwo
 • środowisko i bezpieczeństwo

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest nabycie wiedzy i uprawnień do prowadzenia auditów zintegrowanego systemu zarządzania

 • jakość wg ISO 9001:2008
 • środowisko wg ISO 14001:2004
 • BHP wg PN-N-18001:2004, OHSAS 18001:2007
 • z rozszerzeniem wymagań o normy ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 oraz projektu ISO/DIS 45001

Dla kogo:

Dla kandydatów na auditorów wewnętrznych zintegrowanego systemu zarządzania.


Program szkolenia:

Szkolenie odbędzie się w formie krótkich wykładów, moderowanych quizów, ćwiczeń na dokumentacji auditowej.

 1. Wymagania zintegrowanego systemu zarządzania:
  1. System zarządzania jakością wg normy ISO 9001:2008 oraz zmiany w ISO 9001:2015
  2. System zarządzania środowiskowego wg normy ISO 14001:2004 oraz zmiany w ISO 14001:2015
  3. Porównanie wymagań norm ISO 9001:2015 i ISO 9001:2008
  4. Porównanie wymagań norm ISO 14001:2015 i ISO 14001:2004
  5. Wspólne wymagania norm
 2. Podstawowe wymagania dla auditorów zgodnie z ISO 19011
 3. Przygotowywanie się do auditu
  1. Kryteria stosowane w trakcie auditu
  2. Opracowywanie listy pytań kontrolnych
  3. Przygotowywanie planu auditu
 4. Przeprowadzanie auditu
  1. Przeprowadzanie spotkania otwierającego
  2. Formułowanie pytań zadawanych podczas auditu
  3. Poszukiwanie dowodów na funkcjonowanie systemu
  4. Identyfikowanie niezgodności
  5. Przeprowadzanie spotkania zamykającego
 5. Dokumentowanie auditu
  1. Opracowywanie raportu z auditu ze zwróceniem uwagi na poprawne formułowanie wniosków z auditu
  2. Prawidłowe zapisywanie niezgodności

Warsztaty kończą się egzaminem pisemnym. Osoby, które zdadzą egzamin z wynikiem pozytywnym otrzymają certyfikat brytyjskiej jednostki certyfikującej DAS Certification Ltd.


Zalecenia:

Ogólna znajomość normy ISO 9001, ISO 14001, PN-N-18001, OHSAS 18001.


Terminy i miejsa szkolenia:

17 - 20.10.2017 - Częstochowa

18 - 21.12.2017 - Częstochowa


Adresy:

Siedziba Biura "SYSTEM" Sp. Jawna, ul. Faradaya 53 lok.44, 42-202 Częstochowa lub Wydział Zarządzania Politechniki Częstochowskiej


Cena:

900 zł netto


Cena obejmuje:

 • udział w szkoleniu,
 • materiały szkoleniowe,
 • przerwy kawowe,
 • przeprowadzenie egzaminu,
 • zaświadczenie ukończenia szkolenia wydane przez Biuro System Sp.J.,
 • certyfikat brytyjskiej jednostki certyfikującej DAS po pozytywnym zdaniu egzaminu (1 egzemplarz w j. polskim).

Trenerzy:

Szkolenie prowadzą wykładowcy (pełnomocnicy z zakładów) posiadające doświadczenie w zakresie opracowania, wdrażania, doskonalenia oraz utrzymania systemów zarządzania.


Kontakt:

Dariusz Okraska tel. 34-321-43-80, 504-255-339, d.okraska@biuro-system.com

Andrzej Kowalkow tel. 34-321-43-80, 504-255-340, a.kowalkow@biuro-system.com

Maciej Kostrzanowski tel. 34-321-43-80, 504-255-341, m.kostrzanowski@biuro-system.com


Dodatkowe informacje:

-


Jak zgłosić uczestnictwo w szkoleniu:
1. Pobierz formularz, wydrukuj, uzupełnij i prześlij na numer fax (34) 361 45 24.
2. Pobierz formularz, wydrukuj, wypełnij, zeskanuj i wyślij na adres szkolenia@biuro-system.com.


Wpłaty na rachunek:
Biuro Usług Doskonalenia Zarządzania i Organizacji „SYSTEM” Sp. J.
42-200 Częstochowa ul. Faradaya 53 lok 44
PKO BP II O / Częstochowa 81 1020 1664 0000 3602 0024 1398
W tytule przelewu prosimy wpisać tytuł lub kod szkolenia.

Płatności należy dokonać najdalej na trzy dni przed terminem rozpoczęcia szkolenia po otrzymaniu potwierdzenia uczestnictwa lub na miejscu w dniu rozpoczęcia szkolenia, tylko po prawidłowym wypełnieniu i wysłaniu zgłoszenia na fax.

Jeżeli masz jakiekolwiek pytania, zadzwoń (34) 321 43 80.


                                     Pobierz formularz

Nasza misja

Nasza metoda

Nasi klienci

Misją Biura „SYSTEM” Sp. J. jest wspieranie firm i organizacji w obszarach prowadzonej przez nich działalności poprzez obsługę, doradztwo i szkolenia w zakresie systemów zarządzania, bezpieczeństwa i higieny pracy, ppoż., ochrony środowiska, umiejętności interpersonalnych oraz kursów zawodowych.

Jak to robimy ... ?

Wypracowana przez nas metodologia oraz posiadanie najwyższej klasy specjalistów z różnych dziedzin pozwala nam na zagwarantowanie naszym Klientom uzyskanie zadowalających efektów z powierzonych nam działań.

 

Do naszych klientów należą zarówno firmy przemysłowe jak i organizacje publiczne i państwowe. Mamy bogate doświadczenie w branżach: energetycznej, górniczej, metalurgicznej, wodociągowej, chemicznej, budowlanej, papierniczej, motoryzacyjnej, odzysku odpadów, obróbki metalu, przetwórstwa tworzyw sztucznych, spożywczej, i innych.