Jak zachować zgodność z wymogami ochrony środowiska, zasady kontroli w zakresie ochrony środowiska


Kod i temat szkolenia:

ST 09 - Jak zachować zgodność z wymogami ochrony środowiska, zasady kontroli w zakresie ochrony środowiska


Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z zasadami prowadzenia dokumentacji dotyczącej ochrony środowiska zgodnie z aktualnie obowiązującymi wymaganiami prawnymi.  Słuchacze zapoznają się z zasadami kontroli w zakresie ochrony środowiska. 


Dla kogo:

Oferta skierowana jest dla Studentów Uczelni Wyższych


Program szkolenia:

Godziny szkolenia 08.30-16.00

 1. Wprowadzenie
 2. Prawodawstwo ochrony środowiska (wraz z ostatnimi zmianami) – mające wpływ na działalność przedsiębiorstwa
 3. Pozwolenia, zgłoszenie i inne decyzje środowiskowe
 4. Emisja do powietrza – źródła powodujące obowiązki środowiskowe
 5. Odpady w firmie:
  • nowe możliwości,
  • ewidencja,
  • zbiorcze zestawienia
 6. Gospodarka wodno-ściekowa:
  • pozwolenia,
  • ewidencja,
  • planowane zmiany
 7. misja hałasu, pól elektromagnetycznych
 8. Ochrona powierzchni ziemi
 9. Rozszerzona odpowiedzialność producenta
  • Wprowadzanie wyrobów w opakowaniach, opakowań i produktów – wymagania i najnowsze zmiany
  • Sprzęt elektryczny i elektroniczny –wymagania
  • Baterie i akumulatory – wymagania
 10. Raportowanie
 11. Opłaty za korzystanie ze środowiska
  • naliczanie opłat,
  • projektowane zmiany
 12. KOBiZE - podstawowe informacje
  • czym jest KOBIZE i kogo dotyczy obowiązek raportowania?
  • na co zwracać szczególną uwagę?
  • planowane zmiany dot. Raportowania
 13. Sprawozdania z zakresu gospodarki odpadami
 14. Kalendarz obowiązków specjalisty ds. ochrony środowiska
 15. Sankcje za naruszenia prawa ochrony środowiska

Zalecenia:

-


Terminy i miejsa szkolenia:

Termin do ustalenia po zebraniu minimum 8 uczestników - Częstochowa


Adresy:

Siedziba Biura "SYSTEM" Sp. Jawna, ul. Faradaya 53 lok.44, 42-202 Częstochowa lub Wydział Zarządzania Politechniki Częstochowskiej


Cena:

200 zł netto


Cena obejmuje:

 • udział w szkoleniu,
 • materiały szkoleniowe,
 • przerwy kawowe,
 • przeprowadzenie egzaminu,
 • zaświadczenie ukończenia szkolenia wydane przez Biuro System Sp.J.,
 • certyfikat brytyjskiej jednostki certyfikującej DAS po pozytywnym zdaniu egzaminu (1 egzemplarz w j. polskim).

Trenerzy:

Wojciech Świątek – Od ponad 30 lat zajmuje się zagadnieniami ochrony środowiska, pracując przez 15 lat w Głównym Inspektoracie Ochrony Środowiska, obecnie w dużym przedsiębiorstwie przemysłowym, równocześnie prowadząc działalność doradczą.
Biegły w zakresie sporządzania ocen oddziaływania na środowisko, doradca ds. bezpieczeństwa w transporcie drogowym towarów niebezpiecznych (DGSA), 2008-2012 weryfikator indywidualny EMAS.

lub

Maciej Kostrzanowski - Konsultant zajmujący się opracowywaniem i wdrażaniem w różnych organizacjach systemów zarządzania środowiskowego, prowadzeniem szkoleń w tej tematyce. Auditora technicznego w zakresie EMS, EMAS, BHP, GHG Polskiego Centrum Akredytacji, auditor systemu zarządzania środowiskowego. Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia Klub Polskie Forum ISO 14000 INEM Polska.


Kontakt:

Dariusz Okraska tel. 34-321-43-80, 504-255-339, d.okraska@biuro-system.com

Andrzej Kowalkow tel. 34-321-43-80, 504-255-340, a.kowalkow@biuro-system.com

Maciej Kostrzanowski tel. 34-321-43-80, 504-255-341, m.kostrzanowski@biuro-system.com


Dodatkowe informacje:

-


Jak zgłosić uczestnictwo w szkoleniu:
1. Pobierz formularz, wydrukuj, uzupełnij i prześlij na numer fax (34) 361 45 24.
2. Pobierz formularz, wydrukuj, wypełnij, zeskanuj i wyślij na adres szkolenia@biuro-system.com.


Wpłaty na rachunek:
Biuro Usług Doskonalenia Zarządzania i Organizacji „SYSTEM” Sp. J.
42-200 Częstochowa ul. Faradaya 53 lok 44
PKO BP II O / Częstochowa 81 1020 1664 0000 3602 0024 1398
W tytule przelewu prosimy wpisać tytuł lub kod szkolenia.

Płatności należy dokonać najdalej na trzy dni przed terminem rozpoczęcia szkolenia po otrzymaniu potwierdzenia uczestnictwa lub na miejscu w dniu rozpoczęcia szkolenia, tylko po prawidłowym wypełnieniu i wysłaniu zgłoszenia na fax.

Jeżeli masz jakiekolwiek pytania, zadzwoń (34) 321 43 80.


                                     Pobierz formularz

Nasza misja

Nasza metoda

Nasi klienci

Misją Biura „SYSTEM” Sp. J. jest wspieranie firm i organizacji w obszarach prowadzonej przez nich działalności poprzez obsługę, doradztwo i szkolenia w zakresie systemów zarządzania, bezpieczeństwa i higieny pracy, ppoż., ochrony środowiska, umiejętności interpersonalnych oraz kursów zawodowych.

Jak to robimy ... ?

Wypracowana przez nas metodologia oraz posiadanie najwyższej klasy specjalistów z różnych dziedzin pozwala nam na zagwarantowanie naszym Klientom uzyskanie zadowalających efektów z powierzonych nam działań.

 

Do naszych klientów należą zarówno firmy przemysłowe jak i organizacje publiczne i państwowe. Mamy bogate doświadczenie w branżach: energetycznej, górniczej, metalurgicznej, wodociągowej, chemicznej, budowlanej, papierniczej, motoryzacyjnej, odzysku odpadów, obróbki metalu, przetwórstwa tworzyw sztucznych, spożywczej, i innych.