Przygotowanie, realizacja i dokumentowanie prac szczególnie niebezpiecznych - Warsztaty szkoleniowe BHP


OPIS SZKOLENIA

BHP 13 (LA) - Przygotowanie, realizacja i dokumentowanie prac szczególnie niebezpiecznych - Warsztaty szkoleniowe BHP

CEL SZKOLENIA

Aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności z zakresu:

 • zapoznanie uczestników z wymaganiami dotyczącymi prac szczególnie niebezpiecznych, w tym prac przy urządzeniach energetycznych, prac realizowanych na terenie placów i inwestycji budowlanych oraz prac przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest
 • przedstawienie przypadków i problemów oraz praktycznych przykładów procedur wykonawczych prac szczególnie niebezpiecznych
GRUPA DOCELOWA

Szkolenie kierowanie jest do:

 • pracodawców oraz osób kierujących pracownikami
 • pracowników służby BHP
 • koordynatorów ds. BHP
 • kierowników robót
 • audytorów
 • pracowników
PROGRAM SZKOLENIA
 1. Prace pożarowo-niebezpieczne
 2. Warunki bezpiecznej eksploatacji oraz organizacja bezpiecznej pracy przy urządzeniach energetycznych i elektrycznych wynikających z nowelizacji Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych
 3. Wymagania BHP przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest
 4. Wymagania BHP przy realizacji prac budowlanych i remontowych

Oraz:

 1. Wymagania prawne w zakresie realizacji prac szczególnie niebezpiecznych, w tym interpretacja wymagań branżowych z obszaru energetyki, budownictwa i usuwania wyrobów zawierających azbest
 2. Składowe procesu organizacji prac szczególnie niebezpiecznych
 3. Przygotowanie prac szczególnie niebezpiecznych (kwalifikacje i uprawnienia, ustalenie kryteriów wykonawczych, dokumentacja, wymagania, zezwolenie i dopuszczenia)
 4. Wyposażenie techniczne – wymagania
 5. Środki ochrony indywidualnej i zbiorowej - dobór i stosowanie
 6. Realizacja, nadzór i kontrola prac szczególnie niebezpiecznych
 7. Indywidualne i zespołowe rozwiązywanie przypadków i problemów realizacji prac szczególnie niebezpiecznych
 8. Studium przypadku - praktyczne przykłady procedur oraz rozwiązań i stosowanych dokumentów
ZALECENIA

Brak zaleceń

TRENERZY

Szkolenie poprowadzą doświadczeni wykładowcy specjalizujący się w tematyce bezpieczeństwa i higieny pracy

TERMINY I MIEJSCA

08-09.08.2019 - Częstochowa
Siedziba Biura "SYSTEM" Sp. Jawna, ul. Faradaya 53 lok.44, 42-202 Częstochowa

CENA

350 zł netto (Cena promocyjna 300* zł netto)

* W przypadku zgłoszenia co najmniej 2 osób z tej samej organizacji, stali Klienci Biura "SYSTEM" oraz studenci.

Cena obejmuje:

 • udział w szkoleniu
 • materiały szkoleniowe
 • przerwy kawowe
 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia
INFORMACJE DODATKOWE

Dodatkowych informacji odnośnie szkolenia udzieli:
Dariusz Okraska - tel. 504 255 339, d.okraska@biuro-system.com
Sekretariat - tel. (34) 321 43 80, sekretariat@biuro-system.com

JAK ZAPISAĆ SIĘ NA SZKOLENIE

Pobierz formularz, wydrukuj, wypełnij, zeskanuj i wyślij na adres zgloszenia@biuro-system.com

lub

Pobierz formularz, wydrukuj, wypełnij i prześlij na numer fax (34) 361 45 24

JAK DOKONAĆ PŁATNOŚCI

Płatności należy dokonać najdalej na trzy dni przed terminem rozpoczęcia szkolenia, po otrzymaniu potwierdzenia uczestnictwa lub na miejscu w dniu rozpoczęcia szkolenia.

Biuro Usług Doskonalenia Zarządzania i Organizacji „SYSTEM” Sp. J.
42-200 Częstochowa ul. Faradaya 53 lok 44
PKO BP II O / Częstochowa 81 1020 1664 0000 3602 0024 1398
W tytule przelewu prosimy wpisać tytuł lub kod szkolenia.


                                     Pobierz formularz

Nasza misja

Nasza metoda

Nasi klienci

Misją Biura „SYSTEM” Sp. J. jest wspieranie firm i organizacji w obszarach prowadzonej przez nich działalności poprzez obsługę, doradztwo i szkolenia w zakresie systemów zarządzania, bezpieczeństwa i higieny pracy, ppoż., ochrony środowiska, umiejętności interpersonalnych oraz kursów zawodowych.

Jak to robimy ... ?

Wypracowana przez nas metodologia oraz posiadanie najwyższej klasy specjalistów z różnych dziedzin pozwala nam na zagwarantowanie naszym Klientom uzyskanie zadowalających efektów z powierzonych nam działań.

 

Do naszych klientów należą zarówno firmy przemysłowe jak i organizacje publiczne i państwowe. Mamy bogate doświadczenie w branżach: energetycznej, górniczej, metalurgicznej, wodociągowej, chemicznej, budowlanej, papierniczej, motoryzacyjnej, odzysku odpadów, obróbki metalu, przetwórstwa tworzyw sztucznych, spożywczej, i innych.