Pełnomocnik Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością, Środowiskowego wg norm ISO 9001:2015, ISO 14001:2015


OPIS SZKOLENIA

ZSZ 01 (LA) - Pełnomocnik Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością, Środowiskowego wg norm
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015

CEL SZKOLENIA

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do pełnienia w organizacji roli Pełnomocnika ds. ZSZ.

GRUPA DOCELOWA

Szkolenie kierowanie jest do:

 • Pełnomocników, Specjalistów ds. SZJ, SZŚ, SZBiHP lub ZSZ
 • Auditorów wewnętrznych ds. SZJ, SZŚ, SZBiHP lub ZSZ
 • osób, które pragną nabyć kwalifikacje na stanowisko Pełnomocnika ds. ZSZ
PROGRAM SZKOLENIA

Moduł I

 1. Założenia, zasady i idea SZJ
 2. Wprowadzenie do norm serii ISO 9000
 3. Zasady zarządzania
 4. Wymagania i interpretacja normy ISO 9001:2015

Moduł II 

 1. Założenia, zasady i idea Systemu Zarządzania Środowiskowego
 2. Wymagania i interpretacja normy ISO 14001:2015

Moduł III 

 1. Etapy wdrażania SZJ i SZŚ
 2. Rola, odpowiedzialność i uprawnienia Pełnomocnika SZJ i SZŚ
 3. Sposoby wdrożenia, nadzoru i utrzymania SZJ i SZŚ:
  1. podejście procesowe
  2. Polityka jakości i środowiskowa
  3. dokumentacja SZJ i SZŚ
  4. cele dotyczące jakości
  5. identyfikacja i metody oceny aspektów środowiskowych
  6. identyfikacja i rozpowszechnienie wymagań prawnych
  7. kompetencje, świadomość i szkolenie
  8. identyfikacja i przygotowanie do awarii i wypadków środowiskowych
  9. niezgodności i działania korygujące
  10. planowanie, monitorowanie auditów wewnętrznych
  11. ocena skuteczności działań korygujących
  12. przegląd zarządzania
  13. Współpraca z jednostkami certyfikującymi
  14. Egzamin
ZALECENIA

Znajomość wymagań norm ISO 9001, ISO 14001

TRENERZY

Szkolenie prowadzą wykładowcy posiadający doświadczenie w zakresie opracowywania, wdrażania, doskonalenia oraz utrzymania systemów zarządzania.

TERMINY I MIEJSCA

24-26.07.2019 - Częstochowa
Siedziba Biura "SYSTEM" Sp. Jawna, ul. Faradaya 53 lok.44, 42-202 Częstochowa

CENA

850 zł netto (Cena promocyjna 750* zł netto)

* W przypadku zgłoszenia co najmniej 2 osób z tej samej organizacji, stali Klienci Biura "SYSTEM" oraz studenci.

Cena obejmuje:

 • udział w szkoleniu
 • materiały szkoleniowe
 • przerwy kawowe
 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia
INFORMACJE DODATKOWE

Dodatkowych informacji odnośnie szkolenia udzieli:
Dariusz Okraska - tel. 504 255 339, d.okraska@biuro-system.com
Sekretariat - tel. (34) 321 43 80, sekretariat@biuro-system.com

JAK ZAPISAĆ SIĘ NA SZKOLENIE

Pobierz formularz, wydrukuj, wypełnij, zeskanuj i wyślij na adres zgloszenia@biuro-system.com

lub

Pobierz formularz, wydrukuj, wypełnij i prześlij na numer fax (34) 361 45 24

JAK DOKONAĆ PŁATNOŚCI

Płatności należy dokonać najdalej na trzy dni przed terminem rozpoczęcia szkolenia, po otrzymaniu potwierdzenia uczestnictwa lub na miejscu w dniu rozpoczęcia szkolenia.

Biuro Usług Doskonalenia Zarządzania i Organizacji „SYSTEM” Sp. J.
42-200 Częstochowa ul. Faradaya 53 lok 44
PKO BP II O / Częstochowa 81 1020 1664 0000 3602 0024 1398
W tytule przelewu prosimy wpisać tytuł lub kod szkolenia.


                                     Pobierz formularz

Nasza misja

Nasza metoda

Nasi klienci

Misją Biura „SYSTEM” Sp. J. jest wspieranie firm i organizacji w obszarach prowadzonej przez nich działalności poprzez obsługę, doradztwo i szkolenia w zakresie systemów zarządzania, bezpieczeństwa i higieny pracy, ppoż., ochrony środowiska, umiejętności interpersonalnych oraz kursów zawodowych.

Jak to robimy ... ?

Wypracowana przez nas metodologia oraz posiadanie najwyższej klasy specjalistów z różnych dziedzin pozwala nam na zagwarantowanie naszym Klientom uzyskanie zadowalających efektów z powierzonych nam działań.

 

Do naszych klientów należą zarówno firmy przemysłowe jak i organizacje publiczne i państwowe. Mamy bogate doświadczenie w branżach: energetycznej, górniczej, metalurgicznej, wodociągowej, chemicznej, budowlanej, papierniczej, motoryzacyjnej, odzysku odpadów, obróbki metalu, przetwórstwa tworzyw sztucznych, spożywczej, i innych.