Auditor Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością, Środowiskowego norm ISO 9001:2015, ISO 14001:2015


OPIS SZKOLENIA

ZSZ 02 (LA) - Auditor Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością, Środowiskowego norm ISO 9001:2015, ISO 14001:2015

CEL SZKOLENIA

Celem szkolenia jest nabycie wiedzy i uprawnień niezbędnych do prowadzenia auditów Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością, Środowiskowego i BHP zgodnie z wymaganiami norm ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015

GRUPA DOCELOWA

Dla kandydatów na auditorów wewnętrznych Zintegrowanego Systemu Zarządzania.

PROGRAM SZKOLENIA

Moduł I

 1. Założenia, zasady i idea SZJ
 2. Wprowadzenie do norm serii ISO 9000
 3. Zasady zarządzania
 4. Wymagania i interpretacja normy ISO 9001:2015

Moduł II

 1. Założenia, zasady i idea Systemu Zarządzania Środowiskowego
 2. Wymagania i interpretacja normy ISO 14001:2015
 3. Podstawowe wymagania dla auditorów zgodnie z ISO 19011

Moduł III

 1. Przygotowywanie się do auditu:
  1. Kryteria stosowane w trakcie auditu
  2. Opracowywanie listy pytań kontrolnych
  3. Przygotowywanie planu auditu
 2. Przeprowadzanie auditu:
  1. Przeprowadzanie spotkania otwierającego
  2. Formułowanie pytań zadawanych podczas auditu
 3. Przeprowadzanie auditu
 4. Poszukiwanie dowodów na funkcjonowanie systemu
 5. Identyfikowanie niezgodności
 6. Przeprowadzanie spotkania zamykającego
 7. Dokumentowanie auditu:
  1. Opracowywanie raportu z auditu ze zwróceniem uwagi na poprawne formułowanie wniosków z auditu
  2. Prawidłowe zapisywanie niezgodności
 8. Egzamin
ZALECENIA

Ogólna znajomość norm ISO 9001 i ISO 14001

TRENERZY

Szkolenie prowadzą wykładowcy posiadający doświadczenie w zakresie opracowywania, wdrażania, doskonalenia oraz utrzymania systemów zarządzania.

TERMINY I MIEJSCA

08-10.07.2019 - Częstochowa
28-30.08.2019 - Częstochowa
Siedziba Biura "SYSTEM" Sp. Jawna, ul. Faradaya 53 lok.44, 42-202 Częstochowa

CENA

850 zł netto (Cena promocyjna 750* zł netto)

* W przypadku zgłoszenia co najmniej 2 osób z tej samej organizacji, stali Klienci Biura "SYSTEM" oraz studenci.

Cena obejmuje:

 • udział w szkoleniu
 • materiały szkoleniowe
 • przerwy kawowe
 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia
INFORMACJE DODATKOWE

Dodatkowych informacji odnośnie szkolenia udzieli:
Dariusz Okraska - tel. 504 255 339, d.okraska@biuro-system.com
Sekretariat - tel. (34) 321 43 80, sekretariat@biuro-system.com

JAK ZAPISAĆ SIĘ NA SZKOLENIE

Pobierz formularz, wydrukuj, wypełnij, zeskanuj i wyślij na adres zgloszenia@biuro-system.com

lub

Pobierz formularz, wydrukuj, wypełnij i prześlij na numer fax (34) 361 45 24

JAK DOKONAĆ PŁATNOŚCI

Płatności należy dokonać najdalej na trzy dni przed terminem rozpoczęcia szkolenia, po otrzymaniu potwierdzenia uczestnictwa lub na miejscu w dniu rozpoczęcia szkolenia.

Biuro Usług Doskonalenia Zarządzania i Organizacji „SYSTEM” Sp. J.
42-200 Częstochowa ul. Faradaya 53 lok 44
PKO BP II O / Częstochowa 81 1020 1664 0000 3602 0024 1398
W tytule przelewu prosimy wpisać tytuł lub kod szkolenia.


                                     Pobierz formularz

Nasza misja

Nasza metoda

Nasi klienci

Misją Biura „SYSTEM” Sp. J. jest wspieranie firm i organizacji w obszarach prowadzonej przez nich działalności poprzez obsługę, doradztwo i szkolenia w zakresie systemów zarządzania, bezpieczeństwa i higieny pracy, ppoż., ochrony środowiska, umiejętności interpersonalnych oraz kursów zawodowych.

Jak to robimy ... ?

Wypracowana przez nas metodologia oraz posiadanie najwyższej klasy specjalistów z różnych dziedzin pozwala nam na zagwarantowanie naszym Klientom uzyskanie zadowalających efektów z powierzonych nam działań.

 

Do naszych klientów należą zarówno firmy przemysłowe jak i organizacje publiczne i państwowe. Mamy bogate doświadczenie w branżach: energetycznej, górniczej, metalurgicznej, wodociągowej, chemicznej, budowlanej, papierniczej, motoryzacyjnej, odzysku odpadów, obróbki metalu, przetwórstwa tworzyw sztucznych, spożywczej, i innych.