Auditor Systemu Zarządzania Jakością wg wymagań nowej normy ISO 9001:2015


OPIS SZKOLENIA

SZJ 02 (LA) - Auditor Systemu Zarządzania Jakością wg wymagań nowej normy ISO 9001:2015

CEL SZKOLENIA

Celem szkolenia jest nabycie uprawnień do prowadzenia auditów wewnętrznych Systemu Zarządzania Jakością.

GRUPA DOCELOWA

Szkolenie polecane jest dla kandydatów na auditorów wewnętrznych Systemu Zarządzania Jakością.

PROGRAM SZKOLENIA

Moduł I 

 1. Rodzina norm serii ISO 9000
 2. Proces certyfikacji
 3. 8 zasad zarządzania
 4. Podstawowe definicje dotyczące Systemu Zarządzania Jakością przydatne dla auditorów – norma ISO 9000:2015
 5. Wymagania normy ISO 9001:2015 i definicje z ISO 9000:2015
 6. Wytyczne do auditowania wg normy ISO 19011

Moduł II

 1. Symulacja auditu – ćwiczenia:
  1. sporządzenie planu auditu
  2. przygotowanie się do auditu, w tym sporządzenie listy pytań / listy kontrolnej
  3. spotkanie otwierające
  4. badanie auditowe - rozmowy z auditowanymi, notowanie uwag, spostrzeżeń i niezgodności
  5. spotkanie zamykające
  6. zapisywanie niezgodności
  7. sporządzenie raportu z auditu
 2. Egzamin
ZALECENIA

Brak zaleceń

TRENERZY

Szkolenie poprowadzą wykładowcy posiadający bardzo bogate doświadczenie w zakresie wdrażania, doskonalenia oraz auditowania systemów zarządzania.

TERMINY I MIEJSCA

08 i 10.07.2019 - Częstochowa
28 i 30.08.2019 - Częstochowa

Siedziba Biura "SYSTEM" Sp. Jawna, ul. Faradaya 53 lok.44, 42-202 Częstochowa

CENA

550 zł netto (Cena promocyjna 450* zł netto)

* W przypadku zgłoszenia co najmniej 2 osób z tej samej organizacji, stali Klienci Biura "SYSTEM" oraz studenci.

Cena obejmuje:

 • udział w szkoleniu
 • materiały szkoleniowe
 • przerwy kawowe
 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia
INFORMACJE DODATKOWE

Dodatkowych informacji odnośnie szkolenia udzieli:
Dariusz Okraska - tel. 504 255 339, d.okraska@biuro-system.com
Sekretariat - tel. (34) 321 43 80, sekretariat@biuro-system.com

JAK ZAPISAĆ SIĘ NA SZKOLENIE

Pobierz formularz, wydrukuj, wypełnij, zeskanuj i wyślij na adres zgloszenia@biuro-system.com

lub

Pobierz formularz, wydrukuj, wypełnij i prześlij na numer fax (34) 361 45 24

JAK DOKONAĆ PŁATNOŚCI

Płatności należy dokonać najdalej na trzy dni przed terminem rozpoczęcia szkolenia, po otrzymaniu potwierdzenia uczestnictwa lub na miejscu w dniu rozpoczęcia szkolenia.

Biuro Usług Doskonalenia Zarządzania i Organizacji „SYSTEM” Sp. J.
42-200 Częstochowa ul. Faradaya 53 lok 44
PKO BP II O / Częstochowa 81 1020 1664 0000 3602 0024 1398
W tytule przelewu prosimy wpisać tytuł lub kod szkolenia.


                                     Pobierz formularz

Nasza misja

Nasza metoda

Nasi klienci

Misją Biura „SYSTEM” Sp. J. jest wspieranie firm i organizacji w obszarach prowadzonej przez nich działalności poprzez obsługę, doradztwo i szkolenia w zakresie systemów zarządzania, bezpieczeństwa i higieny pracy, ppoż., ochrony środowiska, umiejętności interpersonalnych oraz kursów zawodowych.

Jak to robimy ... ?

Wypracowana przez nas metodologia oraz posiadanie najwyższej klasy specjalistów z różnych dziedzin pozwala nam na zagwarantowanie naszym Klientom uzyskanie zadowalających efektów z powierzonych nam działań.

 

Do naszych klientów należą zarówno firmy przemysłowe jak i organizacje publiczne i państwowe. Mamy bogate doświadczenie w branżach: energetycznej, górniczej, metalurgicznej, wodociągowej, chemicznej, budowlanej, papierniczej, motoryzacyjnej, odzysku odpadów, obróbki metalu, przetwórstwa tworzyw sztucznych, spożywczej, i innych.