Pełnomocnik Systemu Zarządzania BHP wg nowej normy ISO 45001:2018


OPIS SZKOLENIA

SZB 01 (LA) - Pełnomocnik Systemu Zarządzania BHP wg nowej normy ISO 45001:2018

CEL SZKOLENIA

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do pełnienia w organizacji roli Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy wg norm PN-ISO 45001:2018 i OHSAS 18001:2007.

GRUPA DOCELOWA

Szkolenie kierowanie jest do:

 • Pełnomocników, Specjalistów ds. SZJ, SZŚ, SZBiHP lub ZSZ
 • Auditorów wewnętrznych ds. SZJ, SZŚ, SZBiHP lub ZSZ
 • osób, które pragną nabyć kwalifikacje na stanowisko Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy wg norm PN-ISO 45001:2018 i OHSAS 18001:2007
PROGRAM SZKOLENIA

Moduł I

 1. Wprowadzenie do szkolenia
 2. Podstawowe definicje Systemu Zarządzania BHP
 3. Interpretacja wymagań normy PN-ISO 45001:2018:
  1. określenie czynników wew. i zew. związanych z procesami
  2. określenie stron zainteresowanych
  3. określenie, ocena i wdrożenie ryzyk i szans oraz działań z nich wynikających
  4. role w organizacji
  5. planowanie sterowania operacyjnego
  6. outsourcing, zakupy, wykonawcy
  7. monitorowanie, pomiary, analizy i ocen
  8. weryfikacja udokumentowanych informacji
  9. wytyczne prowadzenie auditów
  10. proces ciągłego doskonalenia

Moduł II

 1. Etapy wdrażania SZBiHP
 2. Rola, odpowiedzialność i uprawnienia Pełnomocnika SZBiHP
 3. Sposoby wdrożenia, nadzoru i utrzymania SZBiHP:
  1. Polityka bezpieczeństwa i higieny pracy
  2. wymagania prawne i ocena zgodności
  3. planowanie
  4. szkolenia i kompetencje
  5. identyfikacja i ocena ryzyka zawodowego
  6. dokumentacja SZBiHP
  7. cele i programy SZBiHP
  8. znaczące zagrożenia i awarie
  9. wypadki przy pracy, choroby zawodowe i zdarzenia potencjalnie wypadkowe
  10. niezgodności, działania korygujące i zapobiegawcze
  11. identyfikacja niezgodności, ustalenie i realizacja działań korygujących i zapobiegawczych
  12. planowanie i monitorowanie realizacji auditów wewnętrznych SZBiHP
  13. ocena skuteczności działań korygujących i zapobiegawczych SZBiHP
  14. przegląd zarządzania
 4. Doskonalenie SZBiHP
 5. Egzamin
ZALECENIA

Brak zaleceń

TRENERZY

Szkolenie poprowadzą wykładowcy posiadający bardzo bogate doświadczenie w zakresie wdrażania, doskonalenia oraz auditowania systemów zarządzania.

TERMINY I MIEJSCA

22-23.07.2019 - Częstochowa
20-21.08.2019 - Częstochowa
Siedziba Biura "SYSTEM" Sp. Jawna, ul. Faradaya 53 lok.44, 42-202 Częstochowa

CENA

550 zł netto (Cena promocyjna 450* zł netto)

* W przypadku zgłoszenia co najmniej 2 osób z tej samej organizacji, stali Klienci Biura "SYSTEM" oraz studenci.

Cena obejmuje:

 • udział w szkoleniu
 • materiały szkoleniowe
 • przerwy kawowe
 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia
INFORMACJE DODATKOWE

Dodatkowych informacji odnośnie szkolenia udzieli:
Dariusz Okraska - tel. 504 255 339, d.okraska@biuro-system.com
Sekretariat - tel. (34) 321 43 80, sekretariat@biuro-system.com

JAK ZAPISAĆ SIĘ NA SZKOLENIE

Pobierz formularz, wydrukuj, wypełnij, zeskanuj i wyślij na adres zgloszenia@biuro-system.com

lub

Pobierz formularz, wydrukuj, wypełnij i prześlij na numer fax (34) 361 45 24

JAK DOKONAĆ PŁATNOŚCI

Płatności należy dokonać najdalej na trzy dni przed terminem rozpoczęcia szkolenia, po otrzymaniu potwierdzenia uczestnictwa lub na miejscu w dniu rozpoczęcia szkolenia.

Biuro Usług Doskonalenia Zarządzania i Organizacji „SYSTEM” Sp. J.
42-200 Częstochowa ul. Faradaya 53 lok 44
PKO BP II O / Częstochowa 81 1020 1664 0000 3602 0024 1398
W tytule przelewu prosimy wpisać tytuł lub kod szkolenia.


                                     Pobierz formularz

Nasza misja

Nasza metoda

Nasi klienci

Misją Biura „SYSTEM” Sp. J. jest wspieranie firm i organizacji w obszarach prowadzonej przez nich działalności poprzez obsługę, doradztwo i szkolenia w zakresie systemów zarządzania, bezpieczeństwa i higieny pracy, ppoż., ochrony środowiska, umiejętności interpersonalnych oraz kursów zawodowych.

Jak to robimy ... ?

Wypracowana przez nas metodologia oraz posiadanie najwyższej klasy specjalistów z różnych dziedzin pozwala nam na zagwarantowanie naszym Klientom uzyskanie zadowalających efektów z powierzonych nam działań.

 

Do naszych klientów należą zarówno firmy przemysłowe jak i organizacje publiczne i państwowe. Mamy bogate doświadczenie w branżach: energetycznej, górniczej, metalurgicznej, wodociągowej, chemicznej, budowlanej, papierniczej, motoryzacyjnej, odzysku odpadów, obróbki metalu, przetwórstwa tworzyw sztucznych, spożywczej, i innych.