Nowa Norma ISO 45001:2018 Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy - wymagania i wytyczne stosowania


OPIS SZKOLENIA

SZŚ 04 (LA) - Nowa Norma ISO 45001:2018 Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy - wymagania i wytyczne stosowania

CEL SZKOLENIA

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z nową normą PN-ISO 45001:2018 Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy.

GRUPA DOCELOWA

Szkolenie kierowanie jest do:

 • pracodawców i osób zarządzających przedsiębiorstwami
 • Pełnomocników i Auditorów systemów zarządzania
 • pracowników służb BHP
 • doradców i konsultantów w zakresie Systemu Zarządzania BHP
PROGRAM SZKOLENIA
 1. Okres przejściowy dla norm OHSAS 18001:2007 oraz PN-N-18001:2004
 2. Struktura SZBiHP według nowej normy ISO 45001:2018 z uwzględnieniem Aneksu A
 3. Proces BHP - wymagania i dokumentowanie
 4. Przegląd wymagań nowej normy PN ISO 45001:2018 w porównaniu z normami OHSAS 18001:2007 oraz PN-N-18001:2004:
  1. określenie czynników wewnętrznych i zewnętrznych związanych z procesami BHP
  2. określenie zainteresowanych stron wewnętrznych / otoczenia bliskiego i zewnętrznych / otoczenia dalekiego
  3. określenie, ocena i wdrożenie ryzyk i szans oraz działań z nich wynikających
  4. role w organizacji
  5. udział i konsultacje pracowników
  6. planowanie sterowania operacyjnego
  7. outsourcing, zakupy, wykonawców
  8. monitorowanie, pomiary, analizy i oceny
  9. weryfikacja udokumentowanych informacji
  10. wytyczne prowadzenie auditów
  11. proces ciągłego doskonalenia
ZALECENIA

Znajomość wymagań normy PN-EN ISO 14001:2015.

TRENERZY

Szkolenie poprowadzą wykładowcy posiadający bardzo bogate doświadczenie w zakresie wdrażania, doskonalenia oraz auditowania systemów zarządzania

TERMINY I MIEJSCA

29.07.2019 - Częstochowa
20.08.2019 - Częstochowa
Siedziba Biura "SYSTEM" Sp. Jawna, ul. Faradaya 53 lok.44, 42-202 Częstochowa

CENA

400 zł netto (Cena promocyjna 350* zł netto)

* W przypadku zgłoszenia co najmniej 2 osób z tej samej organizacji, stali Klienci Biura "SYSTEM" oraz studenci.

Cena obejmuje:

 • udział w szkoleniu
 • materiały szkoleniowe
 • przerwy kawowe
 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia
INFORMACJE DODATKOWE

Dodatkowych informacji odnośnie szkolenia udzieli:
Dariusz Okraska - tel. 504 255 339, d.okraska@biuro-system.com
Sekretariat - tel. (34) 321 43 80, sekretariat@biuro-system.com

JAK ZAPISAĆ SIĘ NA SZKOLENIE

Pobierz formularz, wydrukuj, wypełnij, zeskanuj i wyślij na adres zgloszenia@biuro-system.com

lub

Pobierz formularz, wydrukuj, wypełnij i prześlij na numer fax (34) 361 45 24

JAK DOKONAĆ PŁATNOŚCI

Płatności należy dokonać najdalej na trzy dni przed terminem rozpoczęcia szkolenia, po otrzymaniu potwierdzenia uczestnictwa lub na miejscu w dniu rozpoczęcia szkolenia.

Biuro Usług Doskonalenia Zarządzania i Organizacji „SYSTEM” Sp. J.
42-200 Częstochowa ul. Faradaya 53 lok 44
PKO BP II O / Częstochowa 81 1020 1664 0000 3602 0024 1398
W tytule przelewu prosimy wpisać tytuł lub kod szkolenia.


                                     Pobierz formularz

Nasza misja

Nasza metoda

Nasi klienci

Misją Biura „SYSTEM” Sp. J. jest wspieranie firm i organizacji w obszarach prowadzonej przez nich działalności poprzez obsługę, doradztwo i szkolenia w zakresie systemów zarządzania, bezpieczeństwa i higieny pracy, ppoż., ochrony środowiska, umiejętności interpersonalnych oraz kursów zawodowych.

Jak to robimy ... ?

Wypracowana przez nas metodologia oraz posiadanie najwyższej klasy specjalistów z różnych dziedzin pozwala nam na zagwarantowanie naszym Klientom uzyskanie zadowalających efektów z powierzonych nam działań.

 

Do naszych klientów należą zarówno firmy przemysłowe jak i organizacje publiczne i państwowe. Mamy bogate doświadczenie w branżach: energetycznej, górniczej, metalurgicznej, wodociągowej, chemicznej, budowlanej, papierniczej, motoryzacyjnej, odzysku odpadów, obróbki metalu, przetwórstwa tworzyw sztucznych, spożywczej, i innych.