Warsztaty dokumentacyjne w zakresie ochrony danych osobowych (RODO)


OPIS SZKOLENIA

AT 03 (LA) - Warsztaty dokumentacyjne w zakresie ochrony danych osobowych (RODO)

CEL SZKOLENIA

Aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności z zakresu:

 • omówienie wymagań w zakresie przygotowania niezbędnej dokumentacji opisującej zasady postępowania w organizacji z przetwarzanymi przez nią danymi osobowymi: personelu, klientów, dostawców etc.
 • wypracowanie projektów dokumentów i omówienie zasad ich stosowania w organizacji.
GRUPA DOCELOWA

Szkolenie kierowanie jest do:

 • przedstawicieli mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz organizacji społecznych

PROGRAM SZKOLENIA
 1. Ochrona danych osobowych – kontekst prawny / terminologia
 2. Wymagania Rozporządzania RODO względem dokumentacji
 3. Obowiązek informacyjny – jak powinna być opracowana Klauzula Informacyjna, rodzaje klauzul
 4. Upoważnienie do przetwarzania danych oraz dostępu do pomieszczeń i infrastruktury informatycznej
 5. Elementy Umowy powierzenia danych osobowych i przypadki, w jakich należy ją zastosować
 6. Ewidencjonowanie Upoważnień oraz Umów przetwarzania danych
 7. Budowa formularza stanowiącego Rejestr czynności przetwarzania danych osobowych, jego zawartość i
 8. stosowanie
 9. Opracowanie procedury identyfikacji naruszeń oraz zgłaszanie ich do Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 10. Ocena ryzyka utraty danych osobowych – wypracowanie narzędzi oceny i jej dokumentowanie
 11. Zasady prowadzenia i planowania sprawdzeń – audyt wewnętrzny ochrony danych osobowych w organizacji
 12. Elementy Kodeksu postępowania w zakresie danych osobowych w firmie - Polityka ochrony danych osobowych
 13. Zgoda jako podstawa prawna przetwarzania danych w określonych sytuacjach
ZALECENIA

Brak zaleceń

TRENERZY

Cezary Suchan - administrator i konsultant bezpieczeństwa informacji w zakresie Ustawy o ochronie danych osobowych /uodo/. Ukończył studia o kierunku: „Zarządzanie i marketing”, dodatkowo ukończył studia podyplomowe w zakresie „Negocjacji w procesach restrukturyzacji”. Posiada doświadczenie szkoleniowe i doradcze w projektowaniu dokumentacji z zakresu ochrony danych osobowych, analizie stopnia spełniania wymagań ustawy /uodo/ przez przedsiębiorstwa i organizacje, wdrażaniu systemów zarządzania zgodnych z wymaganiami norm ISO, prowadzeniu szkoleń, w tym dotyczących doskonalenia umiejętności interpersonalnych, a także prowadzeniu auditów systemów zarządzania. Zakres kompetencyjny /uodo/:

 • „Certyfikat Kompetencyjny Administratora Bezpieczeństwa Informacji” – zgodnie z art. 36a ust. 5 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2014,poz.1182) – zaświadczający o odpowiedniej wiedzy do prawidłowego wykonywania zadań ABI
 • „Administrator bezpieczeństwa informacji po zmianach przepisów o ochronie danych osobowych – nowy status ABI wraz z wymaganą prawem dokumentacją”
 • „Certyfikat 1-00719/E/A5O Ochrona danych osobowych w MŚP”
 • „Certyfikat 1 – 00116/E/A8O Ochrona danych osobowych w marketingu”
TERMINY I MIEJSCA

05.08.2019 - Częstochowa
Siedziba Biura "SYSTEM" Sp. Jawna, ul. Faradaya 53 lok.44, 42-202 Częstochowa

CENA

300 zł netto (Cena promocyjna 250* zł netto)

* W przypadku zgłoszenia co najmniej 2 osób z tej samej organizacji, stali Klienci Biura "SYSTEM" oraz studenci.

Cena obejmuje:

 • udział w szkoleniu
 • materiały szkoleniowe
 • przerwy kawowe
 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia
INFORMACJE DODATKOWE

Dodatkowych informacji odnośnie szkolenia udzieli:
Dariusz Okraska - tel. 504 255 339, d.okraska@biuro-system.com
Sekretariat - tel. (34) 321 43 80, sekretariat@biuro-system.com

JAK ZAPISAĆ SIĘ NA SZKOLENIE

Pobierz formularz, wydrukuj, wypełnij, zeskanuj i wyślij na adres zgloszenia@biuro-system.com

lub

Pobierz formularz, wydrukuj, wypełnij i prześlij na numer fax (34) 361 45 24

JAK DOKONAĆ PŁATNOŚCI

Płatności należy dokonać najdalej na trzy dni przed terminem rozpoczęcia szkolenia, po otrzymaniu potwierdzenia uczestnictwa lub na miejscu w dniu rozpoczęcia szkolenia.

Biuro Usług Doskonalenia Zarządzania i Organizacji „SYSTEM” Sp. J.
42-200 Częstochowa ul. Faradaya 53 lok 44
PKO BP II O / Częstochowa 81 1020 1664 0000 3602 0024 1398
W tytule przelewu prosimy wpisać tytuł lub kod szkolenia.


                                     Pobierz formularz

Nasza misja

Nasza metoda

Nasi klienci

Misją Biura „SYSTEM” Sp. J. jest wspieranie firm i organizacji w obszarach prowadzonej przez nich działalności poprzez obsługę, doradztwo i szkolenia w zakresie systemów zarządzania, bezpieczeństwa i higieny pracy, ppoż., ochrony środowiska, umiejętności interpersonalnych oraz kursów zawodowych.

Jak to robimy ... ?

Wypracowana przez nas metodologia oraz posiadanie najwyższej klasy specjalistów z różnych dziedzin pozwala nam na zagwarantowanie naszym Klientom uzyskanie zadowalających efektów z powierzonych nam działań.

 

Do naszych klientów należą zarówno firmy przemysłowe jak i organizacje publiczne i państwowe. Mamy bogate doświadczenie w branżach: energetycznej, górniczej, metalurgicznej, wodociągowej, chemicznej, budowlanej, papierniczej, motoryzacyjnej, odzysku odpadów, obróbki metalu, przetwórstwa tworzyw sztucznych, spożywczej, i innych.