Warsztaty doskonalące dla Audytorów Systemu Zarządzania BHP wg nowej normy PN-ISO 45001:2018

Szkolenie online


OPIS SZKOLENIA

E-SZB 07 - Warsztaty doskonalące dla Audytorów Systemu Zarządzania BHP wg nowej normy PN-ISO 45001:2018

CEL SZKOLENIA

Celem warsztatów szkoleniowych jest nabycie kompetencji w zakresie realizacji audytów wewnętrznych systemu zarządzania BHP według normy międzynarodowej PN-ISO 45001:2018. Warsztaty teoretyczno-praktyczne obejmujące przedstawienie wymagań i zastosowania ww. normy w procesie audytów wewnętrznych.

GRUPA DOCELOWA

Szkolenie skierowane jest do aktywnych audytorów wewnętrznych realizujących audyty wg norm PN-N-18001:2004 lub OHSAS 18001:2007.

PROGRAM SZKOLENIA

Moduł I

Godziny szkolenia 9.00 - 12.00

 1. Wstęp – założenia i program warsztatów
 2. Podstawowe definicje Systemu Zarządzania BHP
 3. Wymagania i interpretacja normy PN-ISO 45001:2018 ze szczególnym zwróceniem uwagi na:
  • określenie czynników wew. i zew. związanych z procesami,
  • określenie zainteresowanych stron wew. / otoczenie bliskie - / otoczenie dalekie,
  • określenie, ocenę i wdrożenie ryzyk i szans oraz działań z nich wynikających,
  • role w organizacji,
  • planowanie sterowania operacyjnego,
  • outsourcing, zakupy, wykonawców,
  • monitorowanie, pomiary, analizy i oceny,
  • weryfikacja udokumentowanych informacji,
  • wytyczne prowadzenie auditów,
  • proces ciągłego doskonalenia 

Moduł  II

Godziny szkolenia - 12.00 - 15.00

 1. Przypomnienie zasad audytowania na przykładzie normy ISO 19011:2018
 2. Przeprowadzenie ćwiczeń auditowych
  • sporządzenie planu auditu
  • przygotowanie się do auditu, w tym sporządzenie listy pytań / listy kontrolnej
  • badanie auditowe – studium przypadków
  • zapisywanie niezgodności
  • sporządzenie raportu z auditu
 3. Przeprowadzenie egzaminu końcowego
ZALECENIA

Brak zaleceń

TRENERZY

Andrzej Kowalkow

 • Członek Komitetu Technicznego nr 276 ds. Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem
  i Higieną Pracy w zakresie normy PN-ISO 45001:2018, przy Polskim Komitecie Normalizacyjnym w Warszawie
 • Prezes Stowarzyszenia Polskie Forum Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy ISO 45000
 • Auditor wiodący jednostki certyfikacyjnej BVC
 • Wykładowca w dziedzinie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w (m.in.):
  • Polskim Centrum Badań i Certyfikacji w Warszawie – cykliczne szkolenia dla auditorów i osób wdrażających SZBiHP
  • Centralnym Instytucie Ochrony Pracy - Państwowym Instytucie Badawczym
   w Warszawie – szkolenia w zakresie wdrażania i doskonalenia SZBiHP

lub

Dariusz Okraska

 • Członek Komitetu Technicznego nr 276 ds. Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy w zakresie normy PN-ISO 45001:2018, przy Polskim Komitecie Normalizacyjnym w Warszawie
 • Wiceprezes Stowarzyszenia Polskie Forum Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy ISO 45000
 • Auditor jednostki certyfikacyjnej
 • Członek Zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP - Oddział Częstochowa
 • Wykładowca w dziedzinie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w (m.in.):
  • Polskim Centrum Badań i Certyfikacji w Warszawie – cykliczne szkolenia dla auditorów i osób wdrażających SZBiHP
TERMINY I MIEJSCA

Przed dokonaniem rejestracji prosimy o kontakt na numer (34) 321 43 80 lub 504 255 339


06.04.2020 - Szkolenie online - REJESTRACJA


05.05.2020 - Szkolenie online - REJESTRACJA


15.06.2020 - Szkolenie online - REJESTRACJA

CENA

350 zł netto (Cena promocyjna 300* zł netto)

* W przypadku zgłoszenia co najmniej 2 osób z tej samej organizacji, stali Klienci Biura "SYSTEM" oraz członkowie stowarzyszenia Forum ISO 45000, Forum ISO 14000, Forum ISO 9000 oraz OSPSBHP.

Cena obejmuje:

 • udział w szkoleniu
 • materiały szkoleniowe
 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia
INFORMACJE DODATKOWE

Dodatkowych informacji odnośnie szkolenia udzieli:
Dariusz Okraska - tel. 504 255 339, d.okraska@biuro-system.com
Sekretariat - tel. (34) 321 43 80, sekretariat@biuro-system.com

JAK ZAPISAĆ SIĘ NA SZKOLENIE

Pobierz formularz, wydrukuj, wypełnij, zeskanuj i wyślij na adres zgloszenia@biuro-system.com

lub

Pobierz formularz, wydrukuj, wypełnij i prześlij na numer fax (34) 361 45 24

JAK DOKONAĆ PŁATNOŚCI

Płatności należy dokonać najdalej na trzy dni przed terminem rozpoczęcia szkolenia, po otrzymaniu potwierdzenia uczestnictwa lub na miejscu w dniu rozpoczęcia szkolenia.

Biuro Usług Doskonalenia Zarządzania i Organizacji „SYSTEM” Sp. J.
42-200 Częstochowa ul. Faradaya 53 lok 44
PKO BP II O / Częstochowa 81 1020 1664 0000 3602 0024 1398
W tytule przelewu prosimy wpisać tytuł lub kod szkolenia.


                                     Pobierz formularz

Nasza misja

Nasza metoda

Nasi klienci

Misją Biura „SYSTEM” Sp. J. jest wspieranie firm i organizacji w obszarach prowadzonej przez nich działalności poprzez obsługę, doradztwo i szkolenia w zakresie systemów zarządzania, bezpieczeństwa i higieny pracy, ppoż., ochrony środowiska, umiejętności interpersonalnych oraz kursów zawodowych.

Jak to robimy ... ?

Wypracowana przez nas metodologia oraz posiadanie najwyższej klasy specjalistów z różnych dziedzin pozwala nam na zagwarantowanie naszym Klientom uzyskanie zadowalających efektów z powierzonych nam działań.

 

Do naszych klientów należą zarówno firmy przemysłowe jak i organizacje publiczne i państwowe. Mamy bogate doświadczenie w branżach: energetycznej, górniczej, metalurgicznej, wodociągowej, chemicznej, budowlanej, papierniczej, motoryzacyjnej, odzysku odpadów, obróbki metalu, przetwórstwa tworzyw sztucznych, spożywczej, i innych.