Bezpieczeństwo i higiena pracy przy eksploatacji urządzeń energetycznych

Szkolenie online


OPIS SZKOLENIA

E-BHP 16 - Bezpieczeństwo i higiena pracy przy eksploatacji urządzeń energetycznych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych

CEL SZKOLENIA

Aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności z zakresu:

 • zmian w zakresie warunków bezpiecznej eksploatacji oraz organizacji bezpiecznej pracy przy urządzeniach energetycznych i elektrycznych wynikających z nowelizacji Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych
 • obowiązujących określeń i definicjami
 • wymaganych kwalifikacji osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych
 • ramowej Instrukcji Organizacji Pracy opracowanej w oparciu o Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych
GRUPA DOCELOWA

Szkolenie kierowanie jest do:

 • osób zajmujących się dozorem elektrycznym i energetycznym
 • służb elektroenergetycznych zakładów przemysłowych
 • osób odpowiedzialnych za prawidłowy montaż i eksploatację oraz nadzór urządzeń i instalacji energetycznych i elektrycznych
 • specjalistów Działów Utrzymania Ruchu i Głównego Mechanika
 • specjalistów służb BHP
PROGRAM SZKOLENIA

Moduł I

Godziny szkolenia: 09.00 - 15.00

 1. Prace szczególnie niebezpieczne
 2. Podstawowe definicje
 3. Podział i realizacja prac szczególnie niebezpiecznych
 4. Najważniejsze zmiany w zakresie warunków bezpiecznej eksploatacji oraz organizacji bezpiecznej pracy przy urządzeniach energetycznych i elektrycznych wynikających z nowelizacji Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych
 5. Najważniejsze charakterystyczne określenia i definicje
 6. Prawo energetyczne i akty wykonawcze – uprawnienia kwalifikacyjne osób zajmujących się eksploatacją urządzeń i instalacji energetycznych
 7. Ramowa Instrukcja Organizacji Pracy opracowana w oparciu o nowe Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych z uwzględnieniem interpretacji zapisów między innymi takich jak:
  • prowadzący eksploatację
  • ustalenie osób odpowiedzialnych za organizację pracy
  • odpowiedzialność osób wykonujących prace na polecenie pisemne
  • organizacja pracy przy urządzeniach energetycznych
  • organizacja innych prac
  • wykonywanie pracy na polecenie pisemne
  • wykonywanie pracy na podstawie instrukcji
  • wykonywanie prac bez polecenia
 8. Ćwiczenia z zakresu przygotowania i nadzorowania pracy przy urządzeniach energetycznych
 9. Typowe błędy przy realizacji i dokumentowaniu prac przy urządzeniach energetycznych
ZALECENIA

Brak zaleceń

TRENERZY

Maciej Ujma - nadinspektor pracy w OIP Katowice - oddział w Częstochowie. Członek sekcji specjalistycznej Państwowej Inspekcji Pracy „energetyka” oraz sekcji „nadzór rynku”. Wykładowca w Ośrodku Szkolenia PIP we Wrocławiu. Absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Częstochowskiej, specjalność: Przetwarzanie i użytkowanie energii elektrycznej.

TERMINY I MIEJSCA

Przed dokonaniem rejestracji prosimy o kontakt na numer (34) 321 43 80 lub 504 255 339


03.04.2020 - Szkolenie online - REJESTRACJA


07.05.2020 - Szkolenie online - REJESTRACJA


05.06.2020 - Szkolenie online - REJESTRACJA

CENA

350 zł netto (Cena promocyjna 300* zł netto)

* W przypadku zgłoszenia co najmniej 2 osób z tej samej organizacji, stali Klienci Biura "SYSTEM" oraz studenci.

Cena obejmuje:

 • udział w szkoleniu
 • materiały szkoleniowe
 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia
INFORMACJE DODATKOWE

Dodatkowych informacji odnośnie szkolenia udzieli:
Dariusz Okraska - tel. 504 255 339, d.okraska@biuro-system.com
Sekretariat - tel. (34) 321 43 80, sekretariat@biuro-system.com

JAK ZAPISAĆ SIĘ NA SZKOLENIE

Pobierz formularz, wydrukuj, wypełnij, zeskanuj i wyślij na adres zgloszenia@biuro-system.com

lub

Pobierz formularz, wydrukuj, wypełnij i prześlij na numer fax (34) 361 45 24

JAK DOKONAĆ PŁATNOŚCI

Płatności należy dokonać najdalej na trzy dni przed terminem rozpoczęcia szkolenia, po otrzymaniu potwierdzenia uczestnictwa lub na miejscu w dniu rozpoczęcia szkolenia.

Biuro Usług Doskonalenia Zarządzania i Organizacji „SYSTEM” Sp. J.
42-200 Częstochowa ul. Faradaya 53 lok 44
PKO BP II O / Częstochowa 81 1020 1664 0000 3602 0024 1398
W tytule przelewu prosimy wpisać tytuł lub kod szkolenia.


                                     Pobierz formularz

Nasza misja

Nasza metoda

Nasi klienci

Misją Biura „SYSTEM” Sp. J. jest wspieranie firm i organizacji w obszarach prowadzonej przez nich działalności poprzez obsługę, doradztwo i szkolenia w zakresie systemów zarządzania, bezpieczeństwa i higieny pracy, ppoż., ochrony środowiska, umiejętności interpersonalnych oraz kursów zawodowych.

Jak to robimy ... ?

Wypracowana przez nas metodologia oraz posiadanie najwyższej klasy specjalistów z różnych dziedzin pozwala nam na zagwarantowanie naszym Klientom uzyskanie zadowalających efektów z powierzonych nam działań.

 

Do naszych klientów należą zarówno firmy przemysłowe jak i organizacje publiczne i państwowe. Mamy bogate doświadczenie w branżach: energetycznej, górniczej, metalurgicznej, wodociągowej, chemicznej, budowlanej, papierniczej, motoryzacyjnej, odzysku odpadów, obróbki metalu, przetwórstwa tworzyw sztucznych, spożywczej, i innych.