Nowe wytyczne auditowania Zintegrowanych Systemów Zarządzania wg zaleceń normy ISO 19011:2018 – Warsztaty doskonalące


OPIS SZKOLENIA

E-ZSZ 06 - Nowe wytyczne auditowania Zintegrowanych Systemów Zarządzania wg zaleceń normy ISO 19011:2018 – Warsztaty doskonalące

CEL SZKOLENIA

Zaznajomienie uczestników szkolenia z obowiązującymi zaleceniami zawartymi w normie PN-EN ISO 19011:2018-08 - „Wytyczne dotyczące auditowania systemów zarządzania”

GRUPA DOCELOWA

Szkolenie przeznaczone jest dla: osób odpowiadających za planowanie, realizację i monitowanie wykonywania auditów wewnętrznych, specjalistów ds. zintegrowanych systemów zarządzania, pełnomocników ds. ZSZ, audytorów wewnętrznych.

PROGRAM SZKOLENIA
 1. Wprowadzenie do normy- omówienie wprowadzonych zmian w stosunku do wydania z roku 2011. W szczególności w zakresie ryzyka i szans, kontekstu.
 2. Przedstawienia zaleceń dot. planowania, realizacji i monitorowania wykonywania auditów wewnętrznych – program auditów. (wykład, ćwiczenia)
 3. Przedstawienie zaleceń w zakresie Utrzymywanie i doskonalenie kompetencji auditorów
 4. Przedstawienie zaleceń w zakresie stosowanych metod wykonywania auditów
 5. Przedstawienie zaleceń zawartych w części B normy PN-EN ISO 19011:2018-08: audytowanie”:
  • zgodności w ramach systemu zarządzania,
  • kontekstu,
  • ryzyk (zagrożeń) i szans,
  • cyklu życia,
  • łańcucha dostaw,
 6. Przedstawienie zaleceń w zakresie ustaleń, wniosków z auditów – formułowanie zgodności, niezgodności, obszarów doskonalenia, obszarów godnych polecenia. (prezentacje, ćwiczenia)
ZALECENIA

Brak zaleceń

TRENERZY

Maciej Kostrzanowski - konsultant zajmujący się opracowywaniem i wdrażaniem Systemu Zarządzania Środowiskowego w różnych organizacjach oraz prowadzeniem szkoleń w tej tematyce. Auditor Polskiego Centrum Akredytacji w zakresie EMS, EMAS, BHP, GHG. Członek Komitetu Technicznego nr 270 ds. Zarządzania Środowiskowego Polskiego Komitetu Normalizacyjnego. Prezes Zarządu Stowarzyszenia Klub Polskie Forum ISO 14000 INEM Polska.

TERMINY I MIEJSCA

Przed dokonaniem rejestracji prosimy o kontakt na numer (34) 321 43 80 lub 504 255 339


21.04.2020 - Szkolenie online - REJESTRACJA

CENA

350 zł netto (Cena promocyjna 300* zł netto)

* W przypadku zgłoszenia co najmniej 2 osób z tej samej organizacji, stali Klienci Biura "SYSTEM" oraz studenci.

Cena obejmuje:

 • udział w szkoleniu
 • materiały szkoleniowe
 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia
INFORMACJE DODATKOWE

Dodatkowych informacji odnośnie szkolenia udzieli:
Dariusz Okraska - tel. 504 255 339, d.okraska@biuro-system.com
Sekretariat - tel. (34) 321 43 80, sekretariat@biuro-system.com

JAK ZAPISAĆ SIĘ NA SZKOLENIE

Pobierz formularz, wydrukuj, wypełnij, zeskanuj i wyślij na adres zgloszenia@biuro-system.com

lub

Pobierz formularz, wydrukuj, wypełnij i prześlij na numer fax (34) 361 45 24

JAK DOKONAĆ PŁATNOŚCI

Płatności należy dokonać najdalej na trzy dni przed terminem rozpoczęcia szkolenia, po otrzymaniu potwierdzenia uczestnictwa lub na miejscu w dniu rozpoczęcia szkolenia.

Biuro Usług Doskonalenia Zarządzania i Organizacji „SYSTEM” Sp. J.
42-200 Częstochowa ul. Faradaya 53 lok 44
PKO BP II O / Częstochowa 81 1020 1664 0000 3602 0024 1398
W tytule przelewu prosimy wpisać tytuł lub kod szkolenia.


                                     Pobierz formularz

Nasza misja

Nasza metoda

Nasi klienci

Misją Biura „SYSTEM” Sp. J. jest wspieranie firm i organizacji w obszarach prowadzonej przez nich działalności poprzez obsługę, doradztwo i szkolenia w zakresie systemów zarządzania, bezpieczeństwa i higieny pracy, ppoż., ochrony środowiska, umiejętności interpersonalnych oraz kursów zawodowych.

Jak to robimy ... ?

Wypracowana przez nas metodologia oraz posiadanie najwyższej klasy specjalistów z różnych dziedzin pozwala nam na zagwarantowanie naszym Klientom uzyskanie zadowalających efektów z powierzonych nam działań.

 

Do naszych klientów należą zarówno firmy przemysłowe jak i organizacje publiczne i państwowe. Mamy bogate doświadczenie w branżach: energetycznej, górniczej, metalurgicznej, wodociągowej, chemicznej, budowlanej, papierniczej, motoryzacyjnej, odzysku odpadów, obróbki metalu, przetwórstwa tworzyw sztucznych, spożywczej, i innych.