Norma ISO 9001:2015 Systemy Zarządzania Jakością – interpretacja wymagań i wytycznych stosowania

Szkolenie online


OPIS SZKOLENIA

SZJ 07 - Norma ISO 9001:2015 Systemy Zarządzania Jakością – interpretacja wymagań i wytycznych stosowania

CEL SZKOLENIA

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z wymaganiami zawartymi w nowej normie ISO 9001:2015, występującymi tam terminami i podstawowymi zasadami. Uczestnicy zostaną przygotowani do wdrożenia i dostosowania Systemu Zarządzania Jakością do nowych wymagań oraz zrozumieją rolę najwyższego kierownictwa w podnoszeniu poziomu jakości.

GRUPA DOCELOWA

Szkolenie kierowanie jest do:

 • pracodawców, którzy w swoich Organizacjach mają wdrożony System Zarządzania Jakością
 • Pełnomocników Systemu Zarządzania Jakością
 • Auditorów wewnętrznych Systemu Zarządzania Jakością
 • pracowników działów jakości
 • osób zaangażowanych w planowanie, wdrożenie, utrzymanie, nadzór i doskonalenie Sytemu Zarządzania Jakością
PROGRAM SZKOLENIA

Moduł I

Godziny szkolenia: 9.00 - 15.00

 1. Przyczyny nowelizacji normy ISO 9001:2015
 2. Struktura nowej normy
 3. Terminy i definicje zawarte w normie
 4. Interpretacja wymagań normy ISO 9001:2015
 5. Porównanie norm ISO 9001:2008 i ISO 9001:2015
 6. Podejście procesowe do zarządzania jakością w nowej normie
 7. Dostosowanie organizacji do wymagań nowego standardu
 8. Rola najwyższego kierownictwa w zapewnieniu skutecznego zarządzania jakością
ZALECENIA

Brak zaleceń

TRENERZY

Dariusz Okraska - doświadczony konsultant, auditor, wykładowca i praktyk z zakresu Systemu Zarządzania Jakością i BHP. Od 17 lat wdraża i konsultuje Systemy Zarządzania Jakością oraz Systemy Zarządzania BHP, szczególnie w przemyśle hutniczym i energetycznym. Posiada praktyczne doświadczenie w auditowaniu firm i organizacji o różnym zakresie działalności, wykonując zarówno audity wewnętrzne (na zlecenie tych podmiotów), jak i zewnętrzne. Jest auditorem jednostki certyfikującej DAS Certification. Prowadzi także profesjonalne szkolenia z zakresu Systemów Zarządzania Jakością i BHP na rzecz wiodących jednostek certyfikujących oraz na zlecenie firm produkcyjnych i  usługowych z całej Polski.

TERMINY I MIEJSCA

Przed dokonaniem rejestracji prosimy o kontakt na numer (34) 321 43 80 lub 504 255 339


04.05.2020 - Szkolenie online - REJESTRACJA

CENA

350 zł netto (Cena promocyjna 300* zł netto)

* W przypadku zgłoszenia co najmniej 2 osób z tej samej organizacji, stali Klienci Biura "SYSTEM" oraz studenci.

Cena obejmuje:

 • udział w szkoleniu
 • materiały szkoleniowe
 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia
INFORMACJE DODATKOWE

Dodatkowych informacji odnośnie szkolenia udzieli:
Dariusz Okraska - tel. 504 255 339, d.okraska@biuro-system.com
Sekretariat - tel. (34) 321 43 80, sekretariat@biuro-system.com

JAK ZAPISAĆ SIĘ NA SZKOLENIE

Pobierz formularz, wydrukuj, wypełnij, zeskanuj i wyślij na adres zgloszenia@biuro-system.com

lub

Pobierz formularz, wydrukuj, wypełnij i prześlij na numer fax (34) 361 45 24

JAK DOKONAĆ PŁATNOŚCI

Płatności należy dokonać najdalej na trzy dni przed terminem rozpoczęcia szkolenia, po otrzymaniu potwierdzenia uczestnictwa lub na miejscu w dniu rozpoczęcia szkolenia.

Biuro Usług Doskonalenia Zarządzania i Organizacji „SYSTEM” Sp. J.
42-200 Częstochowa ul. Faradaya 53 lok 44
PKO BP II O / Częstochowa 81 1020 1664 0000 3602 0024 1398
W tytule przelewu prosimy wpisać tytuł lub kod szkolenia.


                                     Pobierz formularz

Nasza misja

Nasza metoda

Nasi klienci

Misją Biura „SYSTEM” Sp. J. jest wspieranie firm i organizacji w obszarach prowadzonej przez nich działalności poprzez obsługę, doradztwo i szkolenia w zakresie systemów zarządzania, bezpieczeństwa i higieny pracy, ppoż., ochrony środowiska, umiejętności interpersonalnych oraz kursów zawodowych.

Jak to robimy ... ?

Wypracowana przez nas metodologia oraz posiadanie najwyższej klasy specjalistów z różnych dziedzin pozwala nam na zagwarantowanie naszym Klientom uzyskanie zadowalających efektów z powierzonych nam działań.

 

Do naszych klientów należą zarówno firmy przemysłowe jak i organizacje publiczne i państwowe. Mamy bogate doświadczenie w branżach: energetycznej, górniczej, metalurgicznej, wodociągowej, chemicznej, budowlanej, papierniczej, motoryzacyjnej, odzysku odpadów, obróbki metalu, przetwórstwa tworzyw sztucznych, spożywczej, i innych.