Szkolenia online


Skorzystaj z naszej oferty szkoleń online.


Kontakt

Dariusz Okraska, tel. 504-255-339, e-mail: d.okraska@biuro-system.com


Kod Temat szkolenia Czas szkolenia Miejsce Cena netto
E-SZB 04 Nowa Norma ISO 45001:2018 Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy - wymagania i wytyczne stosowania 6 godzin online 350 zł
E-SZB 07 Warsztaty doskonalące dla Audytorów Sytemu Zarządzania BHP wg nowej normy PN-ISO 45001:2018 6 godzin online 350 zł
E-BHP 16 Bezpieczeństwo i higiena pracy przy eksploatacji urządzeń energetycznych 6 godzin online 350 zł
E-BHP 30 Ocena ryzyka zawodowego – analiza, dokumentowanie, warsztaty praktyczne 6 godzin online 350 zł
E-ZSZ 06 Nowe wytyczne auditowania Zintegrowanych Systemów Zarządzania wg zaleceń normy ISO 19011:2018 – Warsztaty doskonalące 6 godzin online 350 zł
E-SZJ 07 Norma ISO 9001:2015 Systemy Zarządzania Jakością – interpretacja wymagań i wytycznych stosowania 6 godzin online 350 zł
E-SZŚ 06 Norma ISO 14001:2015 Systemy Zarządzania Środowiskowego - interpretacja wymagań i wytycznych stosowania 6 godzin online 350 zł
E-SZE 04 System Zarządzania Energią wg nowej normy ISO 50001:2018 – nowe wymagania normy 6 godzin online 350 zł
Na zamówienie Klienta Biuro „SYSTEM” Sp. J. przygotowuje każde szkolenie w formule zamkniętej, dostosowane do indywidualnych potrzeb.

Nasza misja

Nasza metoda

Nasi klienci

Misją Biura „SYSTEM” Sp. J. jest wspieranie firm i organizacji w obszarach prowadzonej przez nich działalności poprzez obsługę, doradztwo i szkolenia w zakresie systemów zarządzania, bezpieczeństwa i higieny pracy, ppoż., ochrony środowiska, umiejętności interpersonalnych oraz kursów zawodowych.

Jak to robimy ... ?

Wypracowana przez nas metodologia oraz posiadanie najwyższej klasy specjalistów z różnych dziedzin pozwala nam na zagwarantowanie naszym Klientom uzyskanie zadowalających efektów z powierzonych nam działań.

 

Do naszych klientów należą zarówno firmy przemysłowe jak i organizacje publiczne i państwowe. Mamy bogate doświadczenie w branżach: energetycznej, górniczej, metalurgicznej, wodociągowej, chemicznej, budowlanej, papierniczej, motoryzacyjnej, odzysku odpadów, obróbki metalu, przetwórstwa tworzyw sztucznych, spożywczej, i innych.