Szkolenia online


Zgodnie z ustawą o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 w okresie epidemii szkolenia okresowe BHP mogą być realizowane w formie online. Dostosowując się do obecnych warunków oraz wychodząc naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom Klientów, Biuro SYSTEM Sp. J.  poszerzyło swoją ofertę właśnie o taki sposób prowadzenia szkoleń. Realizowane są one przy wykorzystaniu specjalnej platformy szkoleniowej, która umożliwia zdalne prowadzenie szkoleń bez konieczności instalowania żadnego dodatkowego oprogramowania.

W przypadku chęci przeszkolenia większej grupy uczestników proponujemy Państwu szkolenia zamknięte, realizowane w dogodnym dla danej firmy terminie. W przypadku potrzeby przeszkolenia pojedynczych pracowników oferujemy udział w szkoleniach otwartych, w których uczestniczą osoby z różnych przedsiębiorstw. Szkolenia te realizowane są we wtorki od godz. 09.00.

W celu uzyskania dodatkowych informacji lub uzgodnienia szczegółów zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego.

USTAWA z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2

Art. 12e. 1. W okresie stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii dopuszcza się przeprowadzanie szkoleń wstępnych w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy i służby w całości za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, z wyjątkiem instruktażu stanowiskowego:

1) pracownika zatrudnianego na stanowisku robotniczym;

2) pracownika zatrudnionego na stanowisku, na którym występuje narażenie na działanie czynników niebezpiecznych;

3) pracownika przenoszonego na stanowisko, o którym mowa w pkt 1 i 2;

4) ucznia odbywającego praktyczną naukę zawodu oraz studenta odbywającego praktykę studencką.

2. W przypadku gdy termin przeprowadzenia szkolenia okresowego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy lub bezpieczeństwa i higieny służby przypada w:

1) okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii lub

2) w okresie 30 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego, w przypadku gdy nie zostanie ogłoszony stan epidemii, albo stanu epidemii

– termin ten wydłuża się do 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego, w przypadku gdy nie zostanie ogłoszony stan epidemii, albo stanu epidemii.


Kontakt

Dariusz Okraska, tel. 504-255-339, e-mail: d.okraska@biuro-system.com


Kod Temat szkolenia Czas szkolenia Miejsce Cena netto
E-SZB 04 Nowa Norma ISO 45001:2018 Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy - wymagania i wytyczne stosowania 6 godzin online 350 zł
E-SZB 07 Warsztaty doskonalące dla Audytorów Systemu Zarządzania BHP wg nowej normy PN-ISO 45001:2018 6 godzin online 350 zł
E-BHP 16 Bezpieczeństwo i higiena pracy przy eksploatacji urządzeń energetycznych 6 godzin online 350 zł
E-BHP 30 Ocena ryzyka zawodowego – analiza, dokumentowanie, warsztaty praktyczne 6 godzin online 350 zł
E-ZSZ 06 Nowe wytyczne auditowania Zintegrowanych Systemów Zarządzania wg zaleceń normy ISO 19011:2018 – Warsztaty doskonalące 6 godzin online 350 zł
E-SZJ 07 Norma ISO 9001:2015 Systemy Zarządzania Jakością – interpretacja wymagań i wytycznych stosowania 6 godzin online 350 zł
E-SZŚ 06 Norma ISO 14001:2015 Systemy Zarządzania Środowiskowego - interpretacja wymagań i wytycznych stosowania 6 godzin online 350 zł
E-SZE 04 System Zarządzania Energią wg nowej normy ISO 50001:2018 – nowe wymagania normy 6 godzin online 350 zł
E-OŚ 01 GOSPODARKA ODPADAMI – podstawowe obowiązki przedsiębiorcy w zakresie gospodarki odpadami 8 godzin online 350 zł
E-OŚ 02 GOSPODARKA ODPADAMI – przegląd i interpretacja najważniejszych zmian w 2020 r 4 godziny online 300 zł
E-OŚ 03 GOSPODARKA ODPADAMI – ewidencja odpadów w 2020 r. (BDO) w małej i średniej firmie 3 godziny online 250 zł
Na zamówienie Klienta Biuro „SYSTEM” Sp. J. przygotowuje każde szkolenie w formule zamkniętej, dostosowane do indywidualnych potrzeb.

Nasza misja

Nasza metoda

Nasi klienci

Misją Biura „SYSTEM” Sp. J. jest wspieranie firm i organizacji w obszarach prowadzonej przez nich działalności poprzez obsługę, doradztwo i szkolenia w zakresie systemów zarządzania, bezpieczeństwa i higieny pracy, ppoż., ochrony środowiska, umiejętności interpersonalnych oraz kursów zawodowych.

Jak to robimy ... ?

Wypracowana przez nas metodologia oraz posiadanie najwyższej klasy specjalistów z różnych dziedzin pozwala nam na zagwarantowanie naszym Klientom uzyskanie zadowalających efektów z powierzonych nam działań.

 

Do naszych klientów należą zarówno firmy przemysłowe jak i organizacje publiczne i państwowe. Mamy bogate doświadczenie w branżach: energetycznej, górniczej, metalurgicznej, wodociągowej, chemicznej, budowlanej, papierniczej, motoryzacyjnej, odzysku odpadów, obróbki metalu, przetwórstwa tworzyw sztucznych, spożywczej, i innych.