Auditor Systemu Zarządzania Energią wg wymagań normy ISO 50001:2018

Celem szkolenia jest nabycie przez Uczestników uprawnień do prowadzenia auditów wewnętrznych Systemu Zarządzania Energią wg wymagań normy ISO 50001:2018.

Program szkolenia

Dzień pierwszy – godz. 08.00-14.00

 1. Elementy Systemu Zarządzania Energią wg normy ISO 50001:2018 – definicje, wymagania, dokumenty
 2. System Zarządzania Energią wg układu normy ISO 50001:2018
 3. Przegląd energetyczny
 4. Przepisy prawne dotyczące gospodarki energetycznej
 5. Rodzaje auditów energetycznych
 6. Wprowadzenie do auditowania Systemu Zarządzania Energią – stosowane dokumenty, procedura auditów

Dzień drugi – godz. 08.00-14.00

 1. Wymagania normy ISO 50001:2018 pod kątem pracy auditora – ćwiczenia
 2. Przygotowanie planu auditu oraz tworzenie list kontrolnych w zakresie Systemu Zarządzania Energią – ćwiczenia
 3. Zbieranie dowodów z auditu, formułowanie niezgodności – ćwiczenia
 4. Zasady przeprowadzania auditu wewnętrznego w danym obszarze – studium przypadku
 5. Postępowanie z poziomem bazowym i wskaźnikami wyniku energetycznego jako kryterium auditów wewnętrznych Systemu Zarządzania Energią
 6. Spotkanie zamykające – ćwiczenia
 7. Opracowanie raportu z auditu – ćwiczenia

Cena

750 zł netto

Cena regularna

700 zł netto

Cena promocyjna: w przypadku zgłoszenia co najmniej 2 osób z tej samej organizacji, stali Klienci Biura „SYSTEM” oraz studenci

Czas trwania: 2 dni

Terminy

13-14.12.2021 – online

Trenerzy

Andrzej Ociepa – specjalista ds. projektowania i wdrażania Systemów Zarządzania Energią wg ISO 50001:2018. Specjalista ds. przeglądów energetycznych i Systemu Zarządzania Energią, auditor ISO 50001 w Centrum Certyfikacji Jakości WAT. Posiada doświadczenie dydaktyczne oraz praktyczne w zakresie wdrażania i auditowania Systemów Zarządzania Energią. Realizował projekty m.in. dla Koksowni Przyjaźń Sp. z o.o., PGE GiEK SA Elektrowni Bełchatów, PKN ORLEN SA czy CEMEX Polska Sp. z o.o.

Pozostałe informacje

Dodatkowych informacji udzieli:


Dariusz Okraska – tel. 504 255 339, d.okraska@biuro-system.com,
Sekretariat – tel. (34) 321 43 80, sekretariat@biuro-system.com

Płatności należy dokonać najpóźniej na trzy dni przed terminem rozpoczęcia szkolenia (po otrzymaniu potwierdzenia realizacji szkolenia) lub po szkoleniu na podstawie wystawionej faktury VAT.

Biuro Usług Doskonalenia Zarządzania i Organizacji „SYSTEM” Sp. J.
42-200 Częstochowa ul. Faradaya 53 lok 44
PKO BP II O / Częstochowa 81 1020 1664 0000 3602 0024 1398
W tytule przelewu prosimy wpisać tytuł lub kod szkolenia.

Biuro „SYSTEM” Sp. J. zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany terminu i miejsca szkolenia z przyczyn niezależnych od Organizatora.