Ewidencja odpadów w 2020 r. (BDO) w małej i średniej firmie

Celem szkolenia jest nabycie przez Uczestników wiedzy dotyczącej ewidencji odpadów w małej i średniej firmie.

Program szkolenia

godz. 09.00-12.00

  1. Ograniczenie wymagań w zakresie prowadzenia ewidencji odpadów – zakres przedmiotowy wyłączeń
  2. Elektroniczna ewidencja odpadów (BDO)
  3. Opóźnienia we wdrażaniu BDO i ich konsekwencje
  4. Sprawozdawczość w zakresie odpadów w roku 2020

Cena

250 zł netto

Cena regularna

230 zł netto

Cena promocyjna: w przypadku zgłoszenia co najmniej 2 osób z tej samej organizacji, stali Klienci Biura „SYSTEM” oraz studenci

Czas trwania: 3 h

Terminy

08.02.2021 – online
29.04.2021 – online

Trenerzy

Wojciech  Świątek – biegły w zakresie sporządzania ocen oddziaływania na środowisko, były akredytowany weryfikator EMAS oraz doradca ds. bezpieczeństwa w transporcie drogowym towarów niebezpiecznych (DGSA). Od 36 lat zajmuje się zagadnieniami ochrony środowiska. Przez 15 lat pracował w Głównym Inspektoracie Ochrony Środowiska, następnie 18 lat był zatrudniony w dużym przedsiębiorstwie przemysłowym, nadzorując w nim spełnianie wymagań ochrony środowiska. Równolegle prowadził działalność konsultingową kierując zespołami realizacyjnymi i wykonując takie projekty jak przeglądy środowiskowe (Environmental Due Diligence), raporty oddziaływania na środowisko, programy gospodarki odpadami dla przedsiębiorstw przemysłowych i jednostek terytorialnych, wnioski o udzielenie pozwoleń zintegrowanych. Od dwóch lat audytor Polskiego Centrum Akredytacji.

Pozostałe informacje

Dodatkowych informacji udzieli:


Dariusz Okraska – tel. 504 255 339, d.okraska@biuro-system.com,
Sekretariat – tel. (34) 321 43 80, sekretariat@biuro-system.com

Płatności należy dokonać najpóźniej na trzy dni przed terminem rozpoczęcia szkolenia (po otrzymaniu potwierdzenia realizacji szkolenia) lub po szkoleniu na podstawie wystawionej faktury VAT.

Biuro Usług Doskonalenia Zarządzania i Organizacji „SYSTEM” Sp. J.
42-200 Częstochowa ul. Faradaya 53 lok 44
PKO BP II O / Częstochowa 81 1020 1664 0000 3602 0024 1398
W tytule przelewu prosimy wpisać tytuł lub kod szkolenia.