Pełnomocnik Systemu Zarządzania Jakością wg wymagań normy ISO 9001:2015

Celem szkolenia jest przygotowanie Uczestników do pełnienia w organizacji roli Pełnomocnika Systemu Zarządzania Jakością.

Program szkolenia

Dzień pierwszy – godz. 08.00 – 14.00

 1. Założenia, zasady i idea Systemu Zarządzania Jakością
 2. Wprowadzenie do norm serii ISO 9000
 3. Zasady zarządzania
 4. Wymagania i interpretacja normy ISO 9001:2015
 5. Etapy wdrażania Systemu Zarządzania Jakością
 6. Rola, odpowiedzialność i uprawnienia Pełnomocnika Systemu Zarządzania Jakością
 7. Sposoby wdrożenia, nadzoru i utrzymania Systemu Zarządzania Jakością:
  • podejście procesowe
  • Polityka jakości
  • dokumentacja Systemu Zarządzania Jakością
  • cele dotyczące jakości
  • niezgodności, działania korygujące i zapobiegawcze
  • planowanie, monitorowanie auditów wewnętrznych
  • ocena skuteczności działań korygujących i zapobiegawczych
  • przegląd zarządzania

Dzień drugi – godz. 08.00 – 14.00

 1. Narzędzia jakości
 2. Nadzorowanie procesu auditów wewnętrznych zgodnie z normą ISO 19011
 3. Współpraca z jednostkami certyfikującymi
 4. Zapobieganie konfliktom i ich rozwiązywanie
 5. Egzamin

Cena

750 zł netto

Cena regularna

700 zł netto

Cena promocyjna: w przypadku zgłoszenia co najmniej 2 osób z tej samej organizacji, stali Klienci Biura „SYSTEM” oraz studenci

Czas trwania: 2 dni

Terminy

03 i 05.11.2021 – online

Trenerzy

Dariusz Okraska – specjalista ds. zarządzania bezpieczeństwem i higieną, auditor wewnętrzny ZSZ, auditor angielskiej jednostki certyfikującej DAS Certification Ltd. i DAS Polska w zakresie Systemu Zarządzania Jakością oraz Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy. Współautor publikacji Verlag Dashoffer „Seria norm ISO 9000. Nowoczesne zarządzanie firmą. Poradnik dla przedsiębiorstw w zakresie norm serii ISO 9001, ISO 14000 i PN-N-18000”.

Pozostałe informacje

Dodatkowych informacji udzieli:


Dariusz Okraska – tel. 504 255 339, d.okraska@biuro-system.com,
Sekretariat – tel. (34) 321 43 80, sekretariat@biuro-system.com

Płatności należy dokonać najpóźniej na trzy dni przed terminem rozpoczęcia szkolenia (po otrzymaniu potwierdzenia realizacji szkolenia) lub po szkoleniu na podstawie wystawionej faktury VAT.

Biuro Usług Doskonalenia Zarządzania i Organizacji „SYSTEM” Sp. J.
42-200 Częstochowa ul. Faradaya 53 lok 44
PKO BP II O / Częstochowa 81 1020 1664 0000 3602 0024 1398
W tytule przelewu prosimy wpisać tytuł lub kod szkolenia.

Biuro „SYSTEM” Sp. J. zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany terminu i miejsca szkolenia z przyczyn niezależnych od Organizatora.