Pełnomocnik Systemu Zarządzania Środowiskowego wg wymagań normy ISO 14001:2015

Celem szkolenia jest przygotowanie Uczestników do pełnienia w organizacji roli Pełnomocnika Systemu Zarządzania Środowiskowego wg normy ISO 14001:2015.

Szkolenie realizowane z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa wymaganych w okresie pandemii.
Zajęcia będą prowadzone w sali umożliwiającej zachowanie odpowiednich odstępów między uczestnikami.

Program szkolenia

Dzień pierwszy – godz. 09.00 – 15.00

 1. Założenia, zasady i idea Systemu Zarządzania Środowiskowego
 2. Wymagania i interpretacja normy ISO 14001:2015
 3. Etapy wdrażania Systemu Zarządzania Środowiskowego
 4. Rola, odpowiedzialność i uprawnienia Pełnomocnika Systemu Zarządzania Środowiskowego:
  • sposoby wdrożenia, nadzoru i utrzymania Systemu Zarządzania Środowiskowego
  • Polityka środowiskowa
  • identyfikacja i metody oceny aspektów środowiskowych
  • identyfikacja i rozpowszechnienie wymagań prawnych
  • kompetencje, świadomość i szkolenie
  • dokumentacja Systemu Zarządzania Środowiskowego
  • zasady ustalania i monitorowania realizacji celów, zadań i programów środowiskowych
  • identyfikacja i przygotowanie do awarii i wypadków środowiskowych
  • identyfikacja niezgodności, ustalenie i realizacja działań korygujących i zapobiegawczych
  • planowanie i monitorowanie realizacji auditów wewnętrznych Systemu Zarządzania Środowiskowego
  • ocena skuteczności działań korygujących i zapobiegawczych Systemu Zarządzania Środowiskowego
  • przegląd zarządzania

Dzień drugi – godz. 09.00 – 15.00

 1. Narzędzia wspomagające pracę Pełnomocnika
 2. Nadzorowanie procesu auditów wewnętrznych zgodnie z normą ISO 19011:2018
 3. Współpraca z jednostkami certyfikującymi
 4. Zapobieganie konfliktom i ich rozwiązywanie
 5. Egzamin

Cena

950 zł netto

Cena regularna

900 zł netto

Cena promocyjna: w przypadku zgłoszenia co najmniej 2 osób z tej samej organizacji, stali Klienci Biura „SYSTEM” oraz studenci

W cenie:

 • materiały szkoleniowe
Czas trwania: 2 dni

Zgłoszenia prosimy przesyłać najpóźniej 7 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia. W innym przypadku prosimy o kontakt pod numerem (34) 321 43 80.

Terminy i miejsca

20 i 22.10.2021 – Częstochowa
Siedziba Biura „SYSTEM” Sp. Jawna,
ul. Faradaya 53 lok. 44, 42-202 Częstochowa
24 i 26.11.2021 – Częstochowa
Siedziba Biura „SYSTEM” Sp. Jawna,
ul. Faradaya 53 lok. 44, 42-202 Częstochowa

Trenerzy

Maciej Kostrzanowski – konsultant zajmujący się opracowywaniem i wdrażaniem Systemu Zarządzania Środowiskowego w różnych organizacjach oraz prowadzeniem szkoleń w tej tematyce. Auditor techniczny Polskiego Centrum Akredytacji w zakresie EMS, EMAS, BHP, GHG, auditor Systemu Zarządzania Środowiskowego. Członek Komitetu Technicznego nr 270 ds. Zarządzania Środowiskowego Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (jako przedstawiciel tego komitetu uczestniczył m.in. w pracach wspólnego zespołu KT nr 6 i nr 270 w opracowaniu polskiej wersji normy 19011:2003 oraz normy ISO 14001:2015). Prezes Zarządu Stowarzyszenia Klub Polskie Forum ISO 14000 INEM Polska.

Pozostałe informacje

Dodatkowych informacji udzieli:


Maciej Kostrzanowski, tel. 504-255-341, m.kostrzanowski@biuro-system.com,
Sekretariat – tel. (34) 321 43 80, sekretariat@biuro-system.com

Płatności należy dokonać najpóźniej na trzy dni przed terminem rozpoczęcia szkolenia (po otrzymaniu potwierdzenia realizacji szkolenia) lub po szkoleniu na podstawie wystawionej faktury VAT.

Biuro Usług Doskonalenia Zarządzania i Organizacji „SYSTEM” Sp. J.
42-200 Częstochowa ul. Faradaya 53 lok 44
PKO BP II O / Częstochowa 81 1020 1664 0000 3602 0024 1398
W tytule przelewu prosimy wpisać tytuł lub kod szkolenia.

Biuro „SYSTEM” Sp. J. zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany terminu i miejsca szkolenia z przyczyn niezależnych od Organizatora.