Warsztaty doskonalące dla Audytorów Systemu Zarządzania BHP wg normy ISO 45001:2018

Celem warsztatów szkoleniowych jest zwiększenie kompetencji w zakresie realizacji audytów wewnętrznych Systemu Zarządzania BHP według normy ISO 45001:2018.

Program szkolenia

godz. 08.00-14.00

 1. Wstęp – założenia i program warsztatów
 2. Podstawowe definicje Systemu Zarządzania BHP
 3. Wymagania i interpretacja normy ISO 45001:2018, w szczególności:
  • określenie czynników wewnętrznych i zewnętrznych związanych z procesami
  • określenie zainteresowanych stron wewnętrznych / otoczenie bliskie i zewnętrznych / otoczenie dalekie
  • określenie, ocena i wdrożenie ryzyk i szans oraz działań z nich wynikających
  • role w organizacji
  • planowanie sterowania operacyjnego
  • outsourcing, zakupy, wykonawcy
  • monitorowanie, pomiary, analizy i oceny
  • weryfikacja udokumentowanych informacji
  • wytyczne prowadzenie auditów
  • proces ciągłego doskonalenia
 4. Zasady audytowania na przykładzie normy ISO 19011:2018
 5. Ćwiczenia auditowe
  • sporządzenie planu auditu
  • przygotowanie się do auditu, w tym sporządzenie listy pytań / listy kontrolnej
  • badanie auditowe – studium przypadków
  • zapisywanie niezgodności
  • sporządzenie raportu z auditu
 6. Egzamin końcowy

Cena

350 zł netto

Cena regularna

330 zł netto

Cena promocyjna: w przypadku zgłoszenia co najmniej 2 osób z tej samej organizacji, stali Klienci Biura „SYSTEM” oraz studenci

Czas trwania: 6 h

Terminy

zapytaj o szkolenie zamknięte

Trenerzy

Dariusz Okraska – specjalista ds. zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, auditor wewnętrzny ZSZ, auditor angielskiej jednostki certyfikującej DAS Certification Ltd. i DAS Polska w zakresie Systemu Zarządzania Jakością oraz Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy. Współautor publikacji Verlag Dashoffer „Seria norm ISO 9000. Nowoczesne zarządzanie firmą. Poradnik dla przedsiębiorstw w zakresie norm serii ISO 9001, ISO 14000 i PN-N-18000”.

Andrzej Kowalkow – wykładowca w dziedzinie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy m.in. w: PCBC, WSZOP, CIOP,  UDT. Członek Komitetu Technicznego nr 276 ds. Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy przy Polskim Komitecie Normalizacyjnym w Warszawie. Auditor wiodący Bureau Veritas Certification Polska.

Pozostałe informacje

Dodatkowych informacji udzieli:


Dariusz Okraska – tel. 504 255 339, d.okraska@biuro-system.com,
Sekretariat – tel. (34) 321 43 80, sekretariat@biuro-system.com

Płatności należy dokonać najpóźniej na trzy dni przed terminem rozpoczęcia szkolenia (po otrzymaniu potwierdzenia realizacji szkolenia) lub po szkoleniu na podstawie wystawionej faktury VAT.

Biuro Usług Doskonalenia Zarządzania i Organizacji „SYSTEM” Sp. J.
42-200 Częstochowa ul. Faradaya 53 lok 44
PKO BP II O / Częstochowa 81 1020 1664 0000 3602 0024 1398
W tytule przelewu prosimy wpisać tytuł lub kod szkolenia.

Biuro „SYSTEM” Sp. J. zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany terminu i miejsca szkolenia z przyczyn niezależnych od Organizatora.