Warsztaty doskonalące dla Audytorów Systemu Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2015

Celem warsztatów szkoleniowych jest zwiększenie kompetencji w zakresie realizacji audytów wewnętrznych Systemu Zarządzania Jakością według normy ISO 9001:2015.

Program szkolenia

godz. 08.00-14.00

 1. Wstęp – założenia i program warsztatów
 2. Podstawowe definicje i określenia stosowane w Systemie Zarządzania Jakością
 3. Wymagania normy ISO 9001:2015 w oparciu o doświadczenia wynikające z 5 lat stosowania obecnego wydania normy, w tym w szczególności:
  • typowe czynniki zewnętrzne i wewnętrzne
  • kluczowe strony zainteresowane i sposoby ich identyfikacji
  • zasady oceny potrzeb i oczekiwań stron zainteresowanych
  • zasady określania zakresu systemu oraz zakresu certyfikacji
  • działania odnoszące się do identyfikacji oraz oceny zagrożeń i szans
  • zasady planowania i ustalania nadzoru operacyjnego
  • monitorowanie, pomiary, analizy i oceny
  • weryfikacja udokumentowanych informacji
  • wytyczne prowadzenie auditów oraz niezgodności i działania korygujące
  • proces ciągłego doskonalenia
 4. Zasady przeprowadzania auditów wg wytycznych zawartych w normie ISO 19011:2018, w tym zalecany zakres kompetencji osób przeprowadzających audyty wewnętrzne
 5. Ćwiczenia audytowe:
  • zaplanowanie auditu, w tym sporządzenie planu auditu
  • przygotowanie się do wykonania auditu na miejscu, w tym między innymi sporządzenie listy kontrolnej
  • badania auditowe – studium przypadku
  • opracowywanie ustaleń (formułowanie niezgodności, obszarów do doskonalenia, obszarów godnych polecenia), wniosków z przeprowadzonych badań
  • prowadzenie spotkania zamykającego
 6. Podsumowanie warsztatów

Cena

350 zł netto

Cena regularna

330 zł netto

Cena promocyjna: w przypadku zgłoszenia co najmniej 2 osób z tej samej organizacji, stali Klienci Biura „SYSTEM” oraz studenci

Czas trwania: 6 h

Terminy

zapytaj o szkolenie zamknięte

Trenerzy

Dariusz Okraska – specjalista ds. zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, auditor wewnętrzny ZSZ, auditor angielskiej jednostki certyfikującej DAS Certification Ltd. i DAS Polska w zakresie Systemu Zarządzania Jakością oraz Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy. Współautor publikacji Verlag Dashoffer „Seria norm ISO 9000. Nowoczesne zarządzanie firmą. Poradnik dla przedsiębiorstw w zakresie norm serii ISO 9001, ISO 14000 i PN-N-18000”.

Pozostałe informacje

Dodatkowych informacji udzieli:


Dariusz Okraska – tel. 504 255 339, d.okraska@biuro-system.com,
Sekretariat – tel. (34) 321 43 80, sekretariat@biuro-system.com

Płatności należy dokonać najpóźniej na trzy dni przed terminem rozpoczęcia szkolenia (po otrzymaniu potwierdzenia realizacji szkolenia) lub po szkoleniu na podstawie wystawionej faktury VAT.

Biuro Usług Doskonalenia Zarządzania i Organizacji „SYSTEM” Sp. J.
42-200 Częstochowa ul. Faradaya 53 lok 44
PKO BP II O / Częstochowa 81 1020 1664 0000 3602 0024 1398
W tytule przelewu prosimy wpisać tytuł lub kod szkolenia.

Biuro „SYSTEM” Sp. J. zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany terminu i miejsca szkolenia z przyczyn niezależnych od Organizatora.