Auditor Systemu Zarządzania Jakością wg wymagań normy ISO 9001:2015

Celem szkolenia jest nabycie przez Uczestników uprawnień do prowadzenia auditów wewnętrznych Systemu Zarządzania Jakością.

Program szkolenia

Program szkolenia:
Dzień pierwszy – godz. 09.00 – 15.00

 1. Rodzina norm serii ISO 9000
 2. Proces certyfikacji
 3. 8 zasad zarządzania
 4. Podstawowe definicje dotyczące Systemu Zarządzania Jakością przydatne dla auditorów – norma ISO 9000:2015
 5. Wymagania normy ISO 9001:2015 i definicje zawarte w normie ISO 9000:2015
 6. Wytyczne do auditowania wg normy ISO 19011

Dzień drugi – godz. 09.00 – 15.00

 1. Symulacja auditu – ćwiczenia:
  • sporządzenie planu auditu
  • przygotowanie się do auditu, w tym sporządzenie listy pytań / listy kontrolnej
  • spotkanie otwierające
  • badanie auditowe – rozmowy z auditowanymi, notowanie uwag, spostrzeżeń i niezgodności
  • spotkanie zamykające
  • zapisywanie niezgodności
  • sporządzenie raportu z auditu
 2. Egzamin

Cena

700 zł netto

Cena regularna

650 zł netto

Cena promocyjna: w przypadku zgłoszenia co najmniej 2 osób z tej samej organizacji, stali Klienci Biura „SYSTEM” oraz studenci

Czas trwania: 2 dni

Terminy

16 i 18.02.2021 – online
10 i 12.03.2021 – online
07 i 09.04.2021 – online
05 i 07.05.2021 – online

Trenerzy

Grzegorz Bąk

Pozostałe informacje

Dodatkowych informacji udzieli:


Dariusz Okraska – tel. 504 255 339, d.okraska@biuro-system.com,
Sekretariat – tel. (34) 321 43 80, sekretariat@biuro-system.com

Płatności należy dokonać najpóźniej na trzy dni przed terminem rozpoczęcia szkolenia (po otrzymaniu potwierdzenia realizacji szkolenia) lub po szkoleniu na podstawie wystawionej faktury VAT.

Biuro Usług Doskonalenia Zarządzania i Organizacji „SYSTEM” Sp. J.
42-200 Częstochowa ul. Faradaya 53 lok 44
PKO BP II O / Częstochowa 81 1020 1664 0000 3602 0024 1398
W tytule przelewu prosimy wpisać tytuł lub kod szkolenia.