Przejdź do treści

Blog

 USTAWA z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych definiuje co to jest Wypadek przy pracy „Za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą” . Nie ma już …
BHP, wypadki
Choć w ostatnich latach liczba wypadków w branży budowlanej spadła o 45%, to nadal  w stosunku do innych branż jest na bardzo wysokim poziomie. Stąd pracodawcy często zastanawiają się, jak jeszcze można poprawić stan bezpieczeństwa na prowadzonych budowach? W sytuacji, gdy pracodawca realizuje wymagania rozporządzeń i ustaw dot. BHP …
BHP
Kto organizuje pomiary natężenia oświetlenia elektrycznego i gdzie należy je prowadzić? Pomiary natężenia oświetlenia elektrycznego na stanowiskach pracy organizowane są przez pracodawcę. Wynika to z Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 28 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 1997 poz.844). Pomiary wykonywane …
Czym jest ewakuacja? Ewakuacja to zorganizowane przemieszczenie ludzi, czasem wraz z dobytkiem, z miejsca, w którym występuje zagrożenie, na obszar bezpieczny. Ewakuacja można podzielić ze względu na skalę działania: mała np. wyprowadzanie ludzi z pojedynczego budynku zagrożonego pożarem duża np. ewakuacja ludzi z terenów wystąpienia powodzi lub działań wojennych. …
BHP, wypadki przy pracy
Drogę do pracy lub z pracy pokonuje codziennie wiele osób, za pomocą różnorodnych dostępnych środków transportu. Nie zawsze mamy wpływ na to jak ona wygląda, a i ciężko się ustrzec przed zdarzeniami losowymi, które mogą wyniknąć w trakcie jej pokonywania. Przepisy prawa regulujące zagadnienia dotyczące wypadku w drodze do …
BHP, wypadki przy pracy
Po zaistnieniu wypadku przy pracy oraz podjęciu nadrzędnych czynności takich jak udzielenie pomocy poszkodowanemu oraz zabezpieczeniu miejsca wypadku zespół powypadkowy jest obowiązany przystąpić do ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku. Czynności prowadzone po zaistnieniu wypadku regulowane są przez przepisy: ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie ustalania okoliczności …

Strona przechowuje i ma dostęp do cookies w celu prawidłowego funkcjonowania, analiz i statystyk . Dalsze korzystanie ze strony, bez zmiany ustawień w Twojej przeglądarce internetowej, oznacza zgodę na ich użycie. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności