Przejdź do treści

Blog

Co roku 25 września obchodzony jest Dzień Budowlańca, który został ustanowiony jeszcze przed wybuchem II Wojny Światowej. Jedna największy rozkwit tego Święta nastąpił w okresie PRL-u kiedy to z polecenia ówczesnego ministra budownictwa zaczęto organizować liczne imprezy podczas, których nadawano odznaczenia i nagrody za wkład w pracę. Budowlańcy w …
BHP, pierwsza pomoc
Zgodnie z § 44 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz.1650, ze zm.) pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom sprawnie funkcjonujący system pierwszej pomocy w razie wypadku …
BHP
Rodzaje urządzeń energetycznych urządzenia energetyczne – urządzenia, instalacje i sieci, w rozumieniu przepisów prawa energetycznego, stosowane w technicznych procesach wytwarzania, przetwarzania, przesyłania, dystrybucji, magazynowania oraz użytkowania paliw lub energii; urządzenia energetyczne powszechnego użytku – urządzenia energetyczne przeznaczone na indywidualne potrzeby ludności lub używane w gospodarstwach domowych; Rodzaje prac przy …
Czy wiedzieliście, że dzisiaj (14 sierpnia) jest Dzień Energetyka? Święto to jest obchodzone od 1956r.  w większości krajów Europejskich. W połowie lat 80-tych został napisany Hymn Energetyków, który został zainicjowany przez Ministerstwo Gospodarki i Energetyki. Słowa hymnu powstały dzięki energetykom a muzykę skomponowała Katarzyna Gertner. W 1991 patronem energetyków …
BHP
Czym są substancje niebezpieczne? Substancje niebezpieczne są zasadniczo substancjami chemicznymi i/lub metalami, które  ze względu na swoje właściwości fizyczne stanowią bezpośrednie zagrożenie i mogą spowodować poważne urazy lub śmierć . Niektóre z nich mogą spowodować urazy poprzez sam kontakt natomiast inne w reakcji chemicznej z innymi substancjami. Substancje niebezpieczne …
BHP
Służba BHP jest wyspecjalizowaną i wyodrębnioną komórką w zakładzie pracy, której zadaniem jest nie tylko organizowania działalności profilaktycznej w celu zapobiegania zagrożeniom zawodowym oraz uzyskiwanie poprawy warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, ale również kontrolowanie wykonywania zadań i doradztwo pracodawcy w zakresie bhp. Jakie są zadania Służby BHP ? Zgodnie z …

Strona przechowuje i ma dostęp do cookies w celu prawidłowego funkcjonowania, analiz i statystyk . Dalsze korzystanie ze strony, bez zmiany ustawień w Twojej przeglądarce internetowej, oznacza zgodę na ich użycie. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności