Blog

Bezpieczeństwo i higiena pracy
Ze względu na fakt, że pełną odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa na terenie zakładu pracy ponosi pracodawca, a w przeważającej części przypadków nie ma on czasu oraz wystarczającej wiedzy do tego, aby pełnić funkcję służby BHP, najczęściej w zakładzie tę funkcję pełni Inspektor BHP. W przypadku, gdy pracodawca zatrudnia mniej …
Bezpieczeństwo i higiena pracy
Czym jest instrukcja BHP? Instrukcja BHP to dokument z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, w którym znajdują się takie informacje jak: zasady BHP, wskazówki, sposoby działania. Jej zadaniem jest dostarczenie pracownikowi wiedzy na temat postępowania wszędzie tam gdzie może wystąpić jakiekolwiek zagrożenie dla życia lub zdrowia pracownika. Pracodawca musi …
Bezpieczeństwo i higiena pracy
Jednym z podstawowych obowiązków spoczywających na pracodawcy jest zapewnienie przeszkolenia w dziedzinie BHP wszystkim zatrudnionym pracownikom, bez względu na stanowisko i rodzaj wykonywanej pracy. Przeszkoleniu podlegają również uczniowie szkół zawodowych zatrudnieni celem odbycia praktyki zawodowej oraz studenci odbywający praktykę studencką. Przepisy Kodeksu pracy wskazują jednoznacznie, iż każdy pracownik przed …
Bezpieczeństwo i higiena pracy
Bardzo często ze strony pracodawców czy też kierowników poszczególnych działów pada, bądź co bądź zasadne, pytanie ,,czy pracownik oddelegowany na inne stanowisko pracy powinien zostać ponownie przeszkolony z zakresu BHP?”. W dzisiejszym wpisie postaramy się na nie zwięźle odpowiedzieć. Obowiązek przeszkolenia pracownika reguluje art. 2373 § 2 Kodeksu pracy: „Pracodawca …
Bezpieczeństwo i higiena pracy
Jedno z częściej pojawiających się pytań odnośnie szkoleń BHP brzmi: „Jakie są rodzaje szkoleń BHP i jak często trzeba je przeprowadzać?” Jest to kwestia niezwykle ważna z punktu widzenia pracodawcy, dlatego w tym wpisie postaramy się w przystępny sposób ją omówić. Według Rozporządzenia Ministra Gospodarki i pracy z dnia …
Szkolenia
We wrześniu zapraszamy Was ponownie do Zakopanego na cykl szkoleń i warsztatów BHP. W dniach 22-25 września 2020 r. organizujemy tam tradycyjny cykl szkoleń BHP (szkolenia okresowe dla Pracodawców, służb BHP i Społecznych Inspektorów Pracy oraz warsztaty dotyczące wypadków przy pracy), a także szkolenia dla Pełnomocników i Auditorów Zintegrowanych Systemów …