Blog

Aktualności
Rozporządzenie dotyczące szkoleń w zakresie BHP wyróżnia kilka typów pracowników, wśród których znajdują się m.in. pracownicy administracyjno-biurowi. Wykonują oni swoją pracę w biurze, często przed komputerem, co wiąże się z pewnymi zaletami, ale również niesie za sobą zagrożenia i w niesprzyjających warunkach może być uciążliwe. Pracownikiem administracyjno-biurowym jest np. …
W dniach 15-18.06.2021 r. zapraszamy do Zakopanego na cykl szkoleń BHP: •  szkolenie okresowe dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami •  szkolenie okresowe dla pracowników służby BHP •  szkolenie dla Społecznych Inspektorów Pracy i przedstawicieli pracowników •  warsztaty dotyczące wypadków przy pracy •  warsztaty doskonalące dla członków zakładowych …
Szkolenia
W kwietniu zapraszamy na wiele ciekawych i przydatnych szkoleń online, m.in.: • Ocena ryzyka zawodowego – analiza, dokumentowanie, warsztaty praktyczne • Ewidencja odpadów w 2020 r. (BDO) w małej i średniej firmie • Pełnomocnik Systemu Zarządzania Jakością wg wymagań normy ISO 9001:2015 • Auditor Systemu Zarządzania Jakością wg wymagań normy ISO 9001:2015 • Pełnomocnik …
Szkolenia
Hotele otwarte, więc pora zorganizować szkolenie wyjazdowe! W dniach 09-12.03.2021 r. zapraszamy do Ustronia na tradycyjny cykl szkoleń BHP: •  szkolenie okresowe dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami •  szkolenie okresowe dla pracowników służby BHP •  szkolenie dla Społecznych Inspektorów Pracy i przedstawicieli pracowników •  warsztaty dotyczące wypadków …
Bezpieczeństwo i higiena pracy
Ustawowy obowiązek utworzenia służby BHP jest na pracodawcę nakładany dopiero w momencie, gdy liczba pracowników przekroczy 100 osób, jednak dobrą praktyką może być utworzenie odrębnej komórki BHP również w mniejszych zakładach pracy. W takim przypadku wiele osób może się zastanawiać czym tak właściwie jest służba BHP i jakie stanowiska …
Bezpieczeństwo i higiena pracy
Ze względu na fakt, że pełną odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa na terenie zakładu pracy ponosi pracodawca, a w przeważającej części przypadków nie ma on czasu oraz wystarczającej wiedzy do tego, aby pełnić funkcję służby BHP, najczęściej w zakładzie tę funkcję pełni Inspektor BHP. W przypadku, gdy pracodawca zatrudnia mniej …